Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECRET nr. 1.307 din 27 decembrie 2018privind promulgarea Legii pentru completarea art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 4 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 04-01-2019

    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,Preşedintele României d e c r e t e a z ă:ARTICOL UNICSe promulgă Legea pentru completarea art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    Bucureşti, 27 decembrie 2018.Nr. 1.307.-----