Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 358 din 27 decembrie 2018pentru completarea art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 4 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 07-01-2019

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICDupă alineatul (3) al articolului 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 26 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc patru noi alineate, alineatele (3^1)-(3^4), cu următorul cuprins:(3^1) Aeronavele care operează în spaţiul aerian naţional sunt obligate să deţină la bord un dispozitiv de localizare în caz de urgenţă, activ, cu excepţia cazului în care, din considerente de securitate naţională, se impune dezactivarea acestuia.
  (3^2) Prevederile alin. (3^1) intră în vigoare în termen de 2 ani de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru aeronavele de stat şi pentru aeronavele civile, cu excepţia cazurilor în care reglementările naţionale sau europene prevăd altfel.(3^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (3^1), Ministerul Transporturilor, respectiv Ministerul Apărării Naţionale pot stabili, prin reglementări specifice, categorii de aeronave civile, respectiv aeronave de stat, care pot opera în spaţiul aerian naţional fără a deţine un dispozitiv de localizare în caz de urgenţă.(3^4) Categoriile de dispozitive prevăzute la alin. (3^1) se stabilesc prin reglementări specifice emise de Ministerul Transporturilor sau la nivel european pentru aeronavele civile şi de Ministerul Apărării Naţionale pentru aeronavele de stat.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 27 decembrie 2018.
  Nr. 358.-----