Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (31.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 993 din 13 decembrie 2018privind actualizarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Serviciului Român de Informaţii şi comasarea unor părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 04-01-2019

  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867-869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 2Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a recepţionării şi punerii în funcţiune a acestora.Articolul 3(1) Se aprobă transmiterea unor părţi de imobile, teren şi construcţie, aflate în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Serviciului Român de Informaţii.(2) Predarea-preluarea părţilor de imobile transmise potrivit alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul Român de Informaţii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  Articolul 4Se aprobă comasarea părţilor de imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 cu imobilul având numărul de identificare MFP 164066, rezultând un nou imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, conform datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 4. Articolul 5Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul Român de Informaţii îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, urmând ca, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, să opereze modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:

  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Directorul Serviciului Român de Informaţii,
  Eduard Raul Hellvig
  Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
  Ionel-Sorinel Vasilca
  Bucureşti, 13 decembrie 2018.Nr. 993.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării
  1. Ordonator principal de credite4267230Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. MFPCodul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/dării în folosinţăValoarea de inventar actualizată ca urmare a reevaluării- lei -Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTipul bunului
  Descrierea tehnică(pe scurt)Vecinătăţile
  (după caz, pe scurt)
  AdresaBaza legalăÎn administrare/concesiuneConcesiune/Închiriat/Dat cu titlu gratuit
  01234567891011
  355178.19.01Reţele telefonice de transport şi distribuţie  Ţara: România199858.653.339Hotărârea Guvernului nr. 808/1997Procesul-verbal nr. 35873 din 31.12.2008Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Procesul-verbal nr. 35272 din 31.12.2009Hotărârea Guvernului nr. 887/2010Procesul-verbal S/40257 din 10.03.2011Hotărârea Guvernului nr. 666/2011Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 136/2013Hotărârea Guvernului. nr. 316/2014Hotărârea Guvernului. nr. 960/2014Hotărârea Guvernului nr. 431/2015Hotărârea Guvernului nr. 247/2016Hotărârea Guvernului nr 1.023/2016
  În administrare Imobil
  355188.19.01Imobil 1  Ţara: România; judeţ: Bucureşti; municipiul BucureştiCF 208067198448.345.159Decizia C.P.B. nr. 1.653/17.11.1981Act adiţional nr. 1/1994Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355198.19.01Teren 1  Ţara: România; judeţ: Bucureşti; municipiul BucureştiCF 20806719844.028.955Decizia C.P.B. nr. 1.658/17.11.1981Act adiţional nr. 1/1994Hotărârea Guvernului nr. 258/1996Hotărârea Guvernului. nr. 229/2006Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 961/2014Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355208.19.01Imobil 2  Ţara: România; judeţ: Bucureşti; municipiul BucureştiCF 3279651994623.083
  Decret prezidenţial nr. 218/1960Act adiţional nr. 1/1994Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355218.19.01Teren 2  Ţara: România; judeţ: Bucureşti; municipiul BucureştiCF 32796519791.061.511Decret prezidenţial nr. 218/1960Act adiţional nr. 1/1994Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului. nr. 431/2015În administrare
   Imobil
  355228.19.01Imobil 3  Ţara: România; judeţ: IlfovCF 21519802.543.222Decret prezidenţial nr. 216/1979Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Proces-verbal nr. 136.470/20.10.2009Hotărârea Guvernului nr. 887/2010Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355238.19.01Teren 3  Ţara: România; judeţ: Ilfov
  CF 215
  1980607.433Decret prezidenţial nr. 216/1979Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355268.19.01Imobil 6  Ţara: România; judeţ: Dâmboviţa; comuna CiocăneştiCF 7051519807.840.966Decizia nr. 554/1979Act adiţional nr. 1/1994Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012
  Hotărârea Guvernului nr. 431/2015
  În administrare Imobil
  355278.19.01Teren 6  Ţara: România; judeţ: Dâmboviţa; comuna CiocăneştiCF 705151980109.588Decizia nr. 554/1979Act adiţional nr. 1/1994Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355288.19.01Imobil 7
    Ţara: România; judeţ: Giurgiu; comuna SingureniCF 308471994734.557Decret prezidenţial nr. 290/25.10.1978Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355298.19.01Teren 7  Ţara: România; judeţ: Giurgiu; comuna SingureniCF 308471994324.224Decret prezidenţial nr. 290/1978Hotărârea Guvernului nr. 439/2009
  Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015
  În administrare Imobil
  355328.19.01Imobil 9  Ţara: România; judeţ: Dâmboviţa; comuna MoroeniCF 3051978119.602Decizia C.P. Dâmboviţa nr. 419/1978Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355338.19.01Teren 9
    Ţara: România; judeţ: Dâmboviţa; comuna MoroeniCF 3051978136.486Decizia C.P. Dâmboviţa nr. 419/1978Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355418.19.01Imobil 14  Ţara: România; judeţ: Botoşani; comuna DurneştiCF 50707197435.987Decret prezidenţial nr. 243/1974,Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355428.19.01Teren 13  Ţara: România; judeţ: Botoşani; comuna DurneştiCF 5070719743.276Decret prezidenţial nr. 243/1974,Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355438.19.01
  Imobil 15  Ţara: România; judeţ: Botoşani; oraş DărăbaniCF 52545197335.987Decret prezidenţial nr. 243/1974Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355448.19.01Teren 14  Ţara: România; judeţ: Botoşani; oraş DărăbaniCF 5254519735.481Decret prezidenţial nr. 243/1974
  Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015
  În administrare Imobil
  355468.19.01Teren 15  Ţara: România; judeţ: BuzăuCF 27197544.310 Hotărârea Guvernului nr. 00100/2003Hotărârea Guvernului nr. 956/2008Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  35547
  8.19.01Imobil 17  Ţara: România; judeţ: Prahova; oraş SinaiaCF 42019751.875.006Decret prezidenţial nr. 170/1975Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355488.19.01Teren 16  Ţara: România; judeţ: Prahova; oraş SinaiaCF 420197554.383Decret prezidenţial nr. 170/1975
  Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015
  În administrare Imobil
  355538.19.01Imobil 20  Ţara: România; judeţ: Alba; comuna Vinţu de JosCF 64281987167.089Decizia C.P. Alba nr. 308/1987Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355548.19.01
  Teren 19  Ţara: România; judeţ: Alba; comuna Vinţu de JosCF 642820071.365CV nr. 3.534 din 15.11.2007, CF nr. 6428/2007, imobil arabil număr cadastral nr. 904 nr. topografic 2359/2Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355558.19.01Imobil 21  Ţara: România; judeţ: Gorj; sat RuncurelCF 359871981221.442Decizia C.P. Gorj nr. 89 din 7.04.1980
  Procesul-verbal nr. 491.163 din 31.12.2005Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015
  În administrare Imobil
  355568.19.01Teren 20  Ţara: România; judeţ: Gorj; sat RuncurelCF 35987198036.457Decizia C.P. Gorj nr. 89 din 7.04.1980Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  35558
  8.19.01Teren 21  Ţara: România; judeţ: Vaslui; Localitatea BahnariCF 119764.388Decizia C.P. Vaslui nr. 535 din 11.11.1975Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355598.19.01Imobil 23  Ţara: România; judeţ: Argeş; oraş ŞtefăneştiCF 119758.355Decret prezidenţial nr. 170/1975Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355608.19.01Teren 22  Ţara: România; judeţ: Argeş; oraş Ştefăneşti; CF 119751.398Decret prezidenţial nr. 170/1975Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355618.19.01Imobil 24  Ţara: România; judeţ: Bihor; comuna Şinteu
  CF 50495
  197520.424Decret prezidenţial nr. 170/1975Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355628.19.01Teren 23  Ţara: România; judeţ: Bihor; comuna ŞinteuCF 5049519751.945Decret prezidenţial nr. 170/1975Procesul-verbal nr. 340.901/2005Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012
  Hotărârea Guvernului nr. 431/2015
  În administrare Imobil
  355678.19.01Imobil 27  Ţara: România; judeţ: SălajCF 7593199939.836Decizia Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 307 din 21.09.1999Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355688.19.01Teren 26  Ţara: România; judeţ: Sălaj; Muntele Mezeş
  CF 7593
  1999664Decizia Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 307 din 21.09.1999Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1210508.19.01Imobil 32  Ţara: România; judeţ: Ilfov; oraş MăgureleCF 1370212000306.986Autorizaţie construcţie nr. 146.895 din 20.10.2000Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015
  În administrare Imobil
  1210518.19.01Imobil 33  Ţara: România; judeţ: Constanţa; localitatea NeptunCF 11342000477.991Hotărârea Guvernului nr. 1.246/2000Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1210528.19.01Teren 28  Ţara: România; judeţ: Constanţa; localitatea NeptunCF 1134
  2000389.394Hotărârea Guvernului nr. 1.246/.2000Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1210578.19.01Teren 29  Ţara: România; judeţ: Buzău; comuna MereiCF 2720018.997Hotărârea Guvernului nr. 736/1995Hotărârea Guvernului nr. 00100/2003Hotărârea Guvernului nr. 956/2008Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015Hotărârea Guvernului nr. 518/2016
  În administrare Imobil
  1444758.19.01Imobil 38  Ţara: România; judeţ: Braşov; Comuna CristianCF 103849200246.815.958Hotărârea Guvernului nr. 114/2002Hotărârea Guvernului nr. 943/2003Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Procesul-verbal nr. 136.730, 136.731 din 26.09.2008Hotărârea Guvernului nr. 887/2010Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 960/2013Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  144476
  8.19.01Teren 30  Ţara: România; judeţ: Braşov; comuna CristianCF 10371320021.806.214Hotărârea Guvernului nr. 114/2002Hotărârea Consiliului Local Cristian nr. 43/2003Hotărârea Consiliului Local Cristian nr. 25/2006Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 960/2013Hotărârea Guvernului nr. 961/2013Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1521128.19.01Teren 31  Ţara: România; judeţ: Arad; municipiul AradCF 15878200612.786Hotărârea Guvernului nr. 19/2006Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1545628.19.01Teren 32  Ţara: România; judeţ: Arad; localitatea: IneuCF 8892200812.883Hotărârea Consiliului Local. Ineu nr. 54/2008Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015
  În administrare Imobil
  155278.19.01Teren 33  Ţara: România; judeţ: Sălaj; municipiul ZalăuCF 539612009102.631Decizia Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Oradea nr. 104/17.02.2009Hotărârea Guvernului nr. 887/2010Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1552288.19.01Imobil 34  Ţara: România; judeţ: Arad; oraş Chişineu-Criş
  CF 302172
  20104.516 Hotărârea Consiliului Local Chişineu-Criş nr. 13 din 18.02.2009; nr. 59 din 16.06.2010Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1557898.19.01Teren 36  Ţara: România; judeţ: Iaşi;CF 133043201110.247Hotărârea Guvernului nr. 558/2011Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  155790
  8.19.01Imobil 43  Ţara: România; judeţ: SălajCF 539612010553.042Proces-verbal nr. 139.428/2010Hotărârea Guvernului nr. 666/2011Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1557918.19.01Imobil 44  Ţara: România; judeţ: Vâlcea; localitatea: IzbăşeştiCF 3510820101.119.256 Proces-verbal nr. 7.624.404/2010
  Hotărârea Guvernului nr. 666/2011Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015
  În administrare Imobil
  1557928.19.01Teren 35  Ţara: România; judeţ: Vâlcea; localitatea: IzbăşeştiCF 35108201013.458 CVC nr. 1.624/2010Hotărârea Guvernului nr. 666/2011Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1585228.19.01
  Imobil 46  Ţara: România; judeţ: Iaşi;CF 1330432012695.248Hotărârea Guvernului nr. 136/2013Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1585238.19.01Teren 37  Ţara: România; judeţ: Bistriţa-Năsăud;CF 25467201237.752Hotărârea Guvernului nr. 136/2013Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  158524
  8.19.01Imobil 45  Ţara: România; judeţ: Hunedoara;CF 61113 20121.271.148Hotărârea Guvernului nr. 136/2013Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1585258.19.01Teren 38  Ţara: România; judeţ: Hunedoara;CF 61113 20113.250Hotărârea Guvernului nr. 136/2013Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare
   Imobil
  1595378.19.01Imobil 47  Ţara: România; judeţ: Suceava201350.127Hotărârea Guvernului nr. 316/2014Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1597568.19.01Imobil 48  Ţara: România; judeţ: Bucureşti; municipiul BucureştiCF 226884201444.173.381Hotărârea Guvernului nr. 960/2014În administrare Imobil
  1597578.19.01Imobil 49  Ţara: România; judeţ: Bucureşti; municipiul BucureştiCF 2268842014508.445Hotărârea Guvernului nr. 960/2014În administrare Imobil
  1597588.19.01Imobil 50  Ţara: România; judeţ: Bucureşti; municipiul BucureştiCF 2268842014565.315Hotărârea Guvernului nr. 960/2014În administrare
   Imobil
  1597598.19.01Imobil 51  Ţara: România; judeţ: Bucureşti; municipiul BucureştiCF 2268842014129.043Hotărârea Guvernului nr. 960/2014În administrare Imobil
  1597608.19.01Imobil 53  Ţara: România; judeţ: Bucureşti; municipiul BucureştiCF 226884201413.552.124Hotărârea Guvernului nr. 960/2014În administrare
   Imobil
  1597618.19.01Imobil 52  Ţara: România; judeţ: Bucureşti; municipiul BucureştiCF 22688420141.620.192Hotărârea Guvernului nr. 960/2014În administrare Imobil
  1597628.19.01Teren 39  Ţara: România; judeţ: Hunedoara; sat: SânpetruCF 609082014170Hotărârea Guvernului nr. 960/2014În administrare
   Imobil
  1602848.19.01Imobil 54  Ţara: România; judeţ: Bistriţa-Năsăud;CF 2546720141.464.105Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2014În administrare Imobil
  1602858.19.01Imobil 55  Ţara: România; judeţ: Bihor; municipiul OradeaCF 186701-C1201425.143Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2014
  În administrare Imobil
  1602868.19.01Teren 40  Ţara: România; judeţ: Bihor; municipiul OradeaCF 18670120145.649Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2014În administrare Imobil

  0123456
  7891011
  160760 8.19.01Imobil 56Ţara: România; judeţ: Bucureşti; municipiul BucureştiCF 75720153.322.451Hotărârea Guvernului nr. 610/2015În administrareImobil
  1623288.19.01Imobil 57Ţara: România; judeţ: Hunedoara; sat: SânpetruCF 60908
  2016430.807Hotărârea Guvernului nr. 1.023/2016În administrareImobil
  162329 8.19.01Imobil 58Ţara: România; judeţ: Bucureşti; municipiul BucureştiCF 69108201627.503.629Hotărârea Guvernului nr. 1.023/2016În administrareImobil
  TOTAL274.678.256
  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dau în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
  1. Ordonator principal de credite4267230Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/dării în folosinţăValoarea de inventar - lei -Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTipul bunului
  Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătăţile (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/concesiuneConcesiune/Închiriat/Dat cu titlu gratuit
   8.19.01Imobil 59Construcţie metalică Ţara: România; judeţ: Harghita; localitatea Cristuru SecuiescCF nr. 52894201777.454,32Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 396 din 29.03.2017Proces-verbal nr. 133.351 din 30.03.2017Proces–verbal nr. 134.181 din 13.04.2017În administrare Imobil
   8.19.01Imobil 60Clădire sediu (parte de imobil) Ţara: România; judeţ: Bucureşti; municipiul BucureştiCF nr. 226884201783.347.478,24Proces-verbal de punere în funcţiune nr. 762.958 din 3.07.2017În administrare Imobil
  Anexa nr. 3 DATELE DE IDENTIFICAREale părţilor din imobile care se transmit din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Serviciului Român de Informaţii

  Locul unde este situat imobilul care se transmitePersoana juridicăde la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulNr. MFP şi codul de clasificaţieCaracteristicile tehnice ale imobiluluiValoarea totală de inventar a bunului aflat în domeniul public - lei -Valoarea bunului care se transmite Serviciului Român de Informaţii - lei -Valoarea de inventar a bunului care rămâne în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale- lei -
  Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 323A, sector 6Statul român, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (CUI 4267230)Statul român, în administrarea Serviciului Român de Informaţii (CUI 4204291)35.519 (parţial)/8.19.01
  Teren cu suprafaţa de 3.836 mp, în cotă indiviză de 10,13%, înscris în CF nr. 226884 Bucureşti, sectorul 6, nr. cadastral 2268844.028.955408.303,843.620.651,16
  Se va atribui de către MFP/8.19.01Cota-parte de 40% din imobilul C3, având suprafaţa construită de 386 mp şi suprafaţa desfăşurată de 2.480 mp, înscrisă în CF nr. 226884 Bucureşti, sectorul 6, nr. cadastral 226884 83.347.478,2483.347.478,24-
  Anexa nr. 4 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului compus dintr-o parte de teren şi dintr-o construcţie aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii ca urmare a comasării
  Nr. crt.Nr. MFPCodul de clasificareDenumireaLocul unde este situat imobilulPersoana juridică care administrează imobilulCaracteristicile tehnice ale imobiluluiValoarea de inventar (lei)
  135.519
  (parţial)
  8.19.01Teren în cotă indiviză care se comasează cu imobilul sediu având numărul MFP 164066Municipiul BucureştiStatul român, în administrarea Serviciului Român de Informaţii (CUI 4204291)Teren cu suprafaţa de 3.836 mp, în cota indiviză de 10,13%408.303,84
  2Se va atribui de către MFP.Sediu, reprezentând cota-parte din construcţia C3 preluată din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, care se comasează cu imobilul sediu având numărul MFP 164066Cota-parte din construcţia C3, având suprafaţa construită de 386 mp şi suprafaţa desfăşurată de 2.480 mp83.347.478,24
  3164066Sediu, reprezentând cota-parte din construcţia C3 administrată de Serviciul Român de Informaţii, care se comasează cu imobilul sediu având numărul MFP 164066Cota-parte din construcţia C3, având suprafaţa construită de 577 mp şi suprafaţa desfăşurată de 3.710 mp17.274.464
  4164066Sediu rezultat ca urmare a comasării bunurilor imobile de la nr. crt. 1-3Teren cu suprafaţa de 3.836 mp, în cotă indiviză de 10,13%, şi construcţia C3 în integralitate101.030.246,08
  -----