Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 351 din 27 decembrie 2018privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 07-01-2019Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul 1Finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate acesteia se face în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 2(1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor, penitenciarele, penitenciarele pentru tineri, penitenciarele pentru femei, centrele educative, centrele de detenţie, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii pot realiza, după caz, următoarele venituri proprii:a) venituri din chirii şi arenzi;b) venituri din activităţi de prestare servicii, precum servicii de transport către terţi, cazare şi masă în centrele de pregătire proprii, fotocopiere documente în baza cererilor personale ale deţinuţilor şi din tratamente protetice;c) venituri obţinute din valorificări de bunuri scoase din funcţiune şi deşeuri, refacturare utilităţi din spaţii închiriate, penalităţi şi despăgubiri, subvenţii pentru agricultură, garanţii de participare, garanţii de bună execuţie, precum şi din vânzarea caietelor de sarcini;d) venituri din taxe de participare la concursuri, taxe/tarife privind testarea psihologică, organizarea şi funcţionarea punctelor de desfacere ale popotelor şi bucătăriilor de unitate, precum şi din cota aplicată meniurilor servite persoanelor din afara sistemului administraţiei penitenciare;e) venituri din donaţii şi sponsorizări;
  f) venituri din transferuri voluntare;g) alte venituri, conform legii.
  (2) Penitenciarele, penitenciarele pentru tineri, penitenciarele pentru femei, centrele educative şi centrele de detenţie pot realiza venituri proprii din munca persoanelor private de libertate, conform prevederilor Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:a) venituri din prestări servicii cu persoanele private de libertate în interiorul sau exteriorul locului de deţinere; venituri din prestări servicii cu persoanele private de libertate în interiorul locului de deţinere sunt cele precum serviciile de spălătorie, serviciile de întreţinere şi spălătorie auto, preparare hrană pentru arestaţii preventiv aflaţi în arestul poliţiei, precum şi pentru persoanele private de libertate din alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare;b) venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie, precum produse vegetale, produse animaliere, preparate din carne/lapte, produse de panificaţie şi patiserie, mic mobilier, articole de tâmplărie, precum şi produsele confecţionate de persoanele private de libertate în cadrul activităţilor educative de tip ocupaţional;c) alte venituri, conform legii.
  Articolul 3Centrul de pregătire, odihnă şi recuperare - Complex Sovata şi Centrul de pregătire, odihnă şi recuperare - Complex Flamingo Eforie Sud se finanţează în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, putând realiza, după caz, următoarele venituri:a) venituri din prestări servicii de cazare şi masă;b) venituri din chirii şi dobânzi;c) venituri din prestări de servicii şi alte activităţi, precum servicii de agrement, fotocopiere documente, telefon, fax, internet;d) venituri din valorificări de bunuri scoase din funcţiune şi deşeuri, refacturare utilităţi din spaţii închiriate, penalităţi şi despăgubiri, garanţii de participare, garanţii de bună execuţie, precum şi din vânzarea caietelor de sarcini;e) venituri din donaţii şi sponsorizări;
  f) alte venituri, conform legii.
  Articolul 4(1) Finanţarea penitenciarelor-spital se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la finanţarea spitalelor publice din reţeaua ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie.(2) Penitenciarele-spital, pe lângă veniturile stabilite de Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, mai pot realiza, după caz, venituri din:a) chirii şi arenzi;b) alte activităţi, respectiv servicii de transport în interesul personalului propriu, al persoanelor fizice şi juridice din sistemul justiţiei sau al persoanelor private de libertate, copiere documente în baza cererilor personale ale deţinuţilor, precum şi din taxe de participare la concursuri;c)
  valorificări de bunuri scoase din funcţiune şi deşeuri, refacturare utilităţi din spaţii închiriate, penalităţi şi despăgubiri, garanţii de participare, garanţii de bună execuţie, precum şi din vânzarea caietelor de sarcini;
  d) alte surse, conform legii.
  Articolul 5Veniturile prevăzute la art. 2-4 sunt încasate, în condiţiile legii, de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau de unităţile aflate în subordinea acesteia, după caz, în scopul finanţării parţiale sau totale a cheltuielilor curente şi de capital.Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 48/2012 privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 22 martie 2012.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 27 decembrie 2018.Nr. 351.-----