Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
AMENDAMENT nr. 2 din 18 decembrie 2018convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 5 octombrie 2018 şi la Bucureşti la 18 octombrie 2018, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 3 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 03-01-2019


  Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.004 din 20 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 7 din 3 ianuarie 2019.
  Banca MondialăCabinet Arup Banerji, director regionalUnitatea Ţări din Uniunea Europeană
  Regiunea Europa şi Asia Centrală5 octombrie 2018Domnului Eugen Orlando Teodorovici,ministrul finanţelor publice, Ministerul Finanţelor PubliceBucureşti, RomâniaRef.: Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar (Împrumut nr. 8.362 - RO)Amendamentul nr. 2 la Acordul de împrumutStimate domnule ministru,Ne referim la Acordul de împrumut dintre România („Împrumutatul“) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („Banca“), destinat proiectului la care se face referire mai sus, din data de 17 iunie 2014 („Acordul de împrumut“). De asemenea ne referim la scrisoarea din 13 iulie 2018 transmisă de către secretarul de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se solicită simplificarea obiectivului de dezvoltare al proiectului, consolidarea unor activităţi şi eliminarea planului de acţiuni, toate acestea conducând la amendarea Acordului de împrumut.Avem plăcerea să vă informăm că Banca este de acord cu cererea dumneavoastră şi convine asupra amendamentelor la Acordul de împrumut, după cum urmează:1. Obiectivul proiectului descris în anexa nr. 1 la Acordul de împrumut se modifică şi va avea următorul cuprins:Obiectivul proiectului este de a contribui la îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de sănătate şi a calităţii acestora.2. Părţile A şi B din cadrul descrierii proiectului prevăzute în anexa nr. 1 la Acordul de împrumut se modifică şi vor avea următorul cuprins:Partea A. Întărirea furnizării de servicii medicaleÎmbunătăţirea accesului la şi a calităţii serviciilor selectate, pentru salvarea de vieţi omeneşti şi servicii de screening, prin consolidarea spitalelor-cheie care vor deveni principalul sprijin al reţelei de spitale şi îmbunătăţirea reţelei de screening pentru cancer prin asigurarea de bunuri, lucrări, servicii, altele decât cele de consultanţă, servicii de consultanţă şi instruire, pentru sprijinirea următoarelor activităţi:a) îmbunătăţirea serviciilor medicale pentru salvarea de vieţi omeneşti, cum ar fi serviciile medicale din sălile de operaţii, unităţile de anestezie - terapie intensivă, unităţile de supraveghere şi tratament al pacienţilor cardiaci critici, unităţile pentru arşi, unităţile/centrele de radioterapie, serviciile medicale de urgenţă, inclusiv sisteme de telemedicină de urgenţă, şi serviciile medicale de diagnostic imagistic;b)
  realizarea lucrărilor de reabilitare pentru unităţile medicale existente şi construirea a 4 noi unităţi medicale mari, inclusiv reorganizarea fluxurilor medicale ale acestora, şi
  c) îmbunătăţirea reţelei de screening pentru cancer cervical, prin furnizarea de unităţi mobile pentru screeningul cancerului cervical şi consolidarea capacităţii tehnice a laboratoarelor regionale de patologie şi citologie.
  Partea B. Îmbunătăţirea administrării şi guvernării sectorului sanitarÎmbunătăţirea capacităţii Ministerului Sănătăţii şi a altor instituţii guvernamentale relevante pentru guvernarea şi administrarea sectorului, pentru a reduce diferenţa dintre politici şi practică şi pentru a întări capacitatea de îmbunătăţire a calităţii serviciilor de asistenţă medicală prin asigurarea de bunuri, servicii, altele decât cele de consultanţă, servicii de consultanţă şi instruire, prin următoarele activităţi:a) adaptarea standardelor şi protocoalelor bazate pe evidenţe;b) întărirea şi sprijinirea implementării evaluării tehnologiilor de sănătate;c) întărirea capacităţii sectorului de sănătate în vederea realizării de studii şi sondaje şi sprijin în vederea dezvoltării de politici de sănătate bazate pe evidenţe;d) sprijinirea programelor naţionale de sănătate selectate pentru a muta accentul către servicii de prevenţie şi promovarea serviciilor de sănătate în rândul populaţiei;e)
  întărirea strategiei de comunicare a Ministerului Sănătăţii pentru informarea publicului asupra programelor de reformă şi a rezultatelor aşteptate ale acestora.
  3. Alineatul „E. Planul de acţiuni“ din secţiunea I a anexei 2 la Acordul de împrumut se elimină; alineatele următoare se vor renumerota în mod corespunzător.4. Alineatul „1 Planul de acţiuni“ din secţiunea I a documentului ataşat la Acordul de împrumut se elimină; alineatele următoare se vor renumerota în mod corespunzător.
  Vă rugăm să confirmaţi acordul dumneavoastră cu privire la cele de mai sus, prin semnarea şi datarea ambelor exemplare ale acestei scrisori de amendament, în spaţiul indicat mai jos, şi retransmiterea către noi a unui exemplar semnat. Prezentul amendament va intra în vigoare la data contrasemnării, după primirea de către Bancă a exemplarului semnat al acesteia.Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că este politica Băncii de a face publică această scrisoare de amendament şi orice informaţie legată de aceasta, după semnarea de către părţi a acestei scrisori de amendament. Documentul privind restructurarea din 1 octombrie 2018, aprobat, va fi publicat pe pagina web a Băncii.
  Cu stimă,
  Arup Banerji,
  director regional
  Unitatea Ţări din Uniunea Europeană

  De acord: România
  Prin: Reprezentant autorizat: Attila György, secretar de stat
  Data: 18 octombrie 2018----