Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 336 din 7 decembrie 2018pentru aprobarea Normelor privind autorizarea instalaţiilor nucleare
EMITENT
 • COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 3 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 03-01-2019

  În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,având în vedere art. 5 alin. (1) şi art. 35 lit. a) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare Referatul nr. 16.882 din 28.11.2018,preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Normele privind autorizarea instalaţiilor nucleare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10 din Normele republicane de securitate nucleară pentru reactori nucleari şi centrale nuclearoelectrice, aprobate prin Ordinul Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară nr. 317 din 15 iulie 1975, publicate în Buletinul Oficial nr. 90 din 11 august 1975.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,
  Rodin Traicu
  Bucureşti, 7 decembrie 2018.Nr. 336.
  ANEXĂ Deschideți NORMEprivind autorizarea instalaţiilor nucleare