Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORMĂ nr. 21 din 14 decembrie 2018privind abrogarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 32/2016 pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele şi controalele într-un mediu de tranzacţionare automat pentru platformele de tranzacţionare, firmele de investiţii şi autorităţile competente şi pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 3 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 03-01-2019

    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere faptul că Orientările privind sistemele şi controalele într-un mediu de tranzacţionare automat pentru platformele de tranzacţionare, firmele de investiţii şi autorităţile competente, emise de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe (ESMA) în baza art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe - ESMA), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, au fost retrase prin Decizia ESMA din 26 septembrie 2018 (ESMA70-154-803), în urma preluării şi dezvoltării obiectului acestor orientări în cadrul pachetelor legislative MiFID II şi MAD II [Directiva (UE) 65/2014, Regulamentul (UE) 600/2014, Regulamentul delegat (UE) 589/2017, Regulamentul (UE) 596/2014],potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 12 decembrie 2018,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:Articolul 1Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 32/2016 pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele şi controalele într-un mediu de tranzacţionare automat pentru platformele de tranzacţionare, firmele de investiţii şi autorităţile competente şi pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 4 august 2016, se abrogă.Articolul 2Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
    Leonardo Badea
    Bucureşti, 14 decembrie 2018.Nr. 21.-----