Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.015 din 20 decembrie 2018pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 3 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 03-01-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICLa secţiunea I „Bunuri imobile“ din anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Oradea“ la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 şi 671 bis din 10 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele capitole şi poziţii se modifică după cum urmează:1. capitolul VIII „Clădirea în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local, primăria, precum şi instituţiile publice de interes local“, punctul 4 „Grădiniţe“:– 
  la poziţia nr. 6358, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădiniţa cu program prelungit nr. 20“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oradea, aleea Posada nr. 3, suprafaţă construită la sol 942 mp, suprafaţa construită desfăşurată 1.879,3 mp, Grădiniţa cu program prelungit nr. 20, regim de înălţime S tehnic parţial + P + 1E, edificată în anul 1967“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.481,8 mii lei“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Oradea, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 237/1999, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 159/2018 şi Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1.049/2018, C.F. nr. 179351 Oradea, nr. cadastral 179351-C1“;
  2. capitolul XIV „Terenuri“:– la poziţia nr. 7137, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădiniţa cu program prelungit nr. 20“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oradea, aleea Posada nr. 3, categoria de folosinţă: curţi construcţii, teren împrejmuit cu gard de beton 4.558 mp“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.540,88 mii lei“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Oradea, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 237/1999 şi Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 159/2018, C.F. nr. 179351 Oradea, nr. cadastral 179351“.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Bucureşti, 20 decembrie 2018.Nr. 1.015.-----