Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.011 din 20 decembrie 2018privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 3 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 03-01-2019

  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Datele de identificare şi valoarea de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului, înregistrat la nr. M.F. 62038 în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează potrivit anexei nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă transmiterea unei părţi de imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu“.Articolul 3Predarea-preluarea părţii de imobil prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 4După predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit art. 2, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 20 decembrie 2018.Nr. 1.011.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului pentru care se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar, aflat în administrarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare - CUI 34334188

  Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDescriere tehnicăAdresaValoare de inventar actualizată (în lei)
  123456
  620388.29.08Clădire administrativă + anexe Suprafaţa construită = 263 mp; suprafaţa desfăşurată = 444 mp; regimul de înălţime = P + 1; suprafaţă de teren = 4.316 mp; CF = 50547Ţara: România; judeţ: Ilfov; localitatea Ştefăneştii de Sus; Str. Zorilor nr. 211.535.936
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREa părţii de imobil aflate în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare, CUI - 34334188, în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu“,CUI - 4283511
  Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumirea bunuluiAdresaElementele-cadru de descriere tehnică a părţii bunului care se transmiteElementele-cadru de descriere tehnică pentru partea bunului care nu se transmiteValoarea părţii bunului care se transmite (lei)Valoarea părţii bunului care nu se transmite (lei)Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUIPersoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  62038 (Parţial)8.29.08Clădire administrativă + anexe Ţara: România; judeţ: Ilfov; localitatea Ştefăneştii de Sus; Str. Zorilor nr. 21Suprafaţă construită = 131,41 mp; suprafaţă desfăşurată = 131,41 mp; suprafaţă teren = 818 mp; CF = 50547Suprafaţă construită = 131,59 mp; suprafaţă desfăşurată = 312,59 mp; suprafaţă teren = 3.498 mp; CF = 50547328.7661.207.170Autoritatea Naţională Fitosanitară - CUI 34334188Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof.dr. G.K. Constantinescu“ - CUI 4283511
  -----