Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 353 din 27 decembrie 2018privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 3 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 06-01-2019

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 9 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 346/2015 privind abilitatea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2016, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 6, alineatul (6) al articolului 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) Vânzătorul are aceleaşi obligaţii pentru produsul înlocuit ca şi pentru produsul vândut iniţial, dar în baza garanţiei legale de conformitate.
  2. La articolul I punctul 9, alineatul (3) al articolului 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) Certificatul de garanţie, emis pe baza garanţiei comerciale, trebuie redactat în termeni simpli şi uşor de înţeles.3. La articolul I punctul 9, după alineatul (3) al articolului 20 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Toate costurile privind garanţia comercială, inclusiv transportul produsului în vederea recuperării preţului plătit de consumator, se suportă de către vânzător.4. La articolul I punctul 10, alineatele (1) şi (2) ale articolului 21 se modifică şi vor aveaurmătorul cuprins:
  Articolul 21(1) La cererea consumatorului, certificatul de garanţie, emis în baza garanţiei comerciale, va fi oferit în scris sau pe orice alt suport durabil, disponibil şi accesibil acestuia.(2) În cazul în care certificatul de garanţie, emis în baza garanţiei comerciale, nu respectă prevederile alin. (1) şi ale art. 20, valabilitatea acesteia nu este afectată, consumatorul având dreptul de a solicita vânzătorului îndeplinirea condiţiilor incluse în declaraţiile referitoare la garanţie.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 27 decembrie 2018.Nr. 353.-----