Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 21 decembrie 2018privind transmiterea imobilului 419 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Mediaş, judeţul Sibiu, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 03-01-2019

  În temeiul art. 108 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă transmiterea imobilului 419, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Mediaş, judeţul Sibiu, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public local.
  (2) După preluare, imobilul transmis potrivit alin. (1) se utilizează pentru extinderea numărului sălilor de clasă necesare funcţionării unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu“ Mediaş şi desfăşurării unor activităţi de interes public local, din domeniile cultural, educativ, artistic, învăţământ, recreativ-distractiv, iniţiate atât de aparatul de specialitate al primarului, cât şi de serviciile publice de interes local, înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Mediaş, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Mediaş nr. 312/2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Mediaş nr. 206/2017.
  Articolul 2În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului, prevăzută la art. 1 alin. (2), acesta revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Articolul 3Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 4
  Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării naţionale,
  Nicolae Nasta,
  secretar de stat
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 21 decembrie 2018.Nr. 1.028.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului 419 care se transmite din domeniul public al statuluişi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Mediaş, judeţul Sibiuşi se declară din bun de interes public naţional în bun de interes public local

  Nr. MFPCodul de clasificareDenumirea bunuluiAdresaValoarea de inventar (lei)Elementele cadru de descriere tehnică, cartea funciară/nr. cadastralePersoana juridică de la care se transmite imobilul/CUIPersoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  1040258.19.01imobil 419Judeţul Sibiu, municipiul Mediaş
  121.5321. Construcţii: Pavilion A - suprafaţă construită - 251 mp; - suprafaţă desfăşurată - 251 mp; - valoare contabilă - 7.066,52 lei Pavilion B - suprafaţă construită - 860 mp; - suprafaţă desfăşurată - 2.580 mp; - valoare contabilă - 74.856,43 lei Total suprafaţă construită - 1.111 mp Total suprafaţă desfăşurată - 2.831 mp 2. Amenajări la terenuri: Împrejmuire prefabricate - 42 ml - valoare contabilă - 1.171,38 lei Împrejmuire cărămidă - 30 ml - valoare contabilă - 349,20 lei Reţea alimentare cu apă - 150 ml - valoare contabilă - 97,50 lei Reţea canalizare - 100 ml - valoare contabilă - 3.546,00 lei Reţea gaze - 25 ml - valoare contabilă - 83,50 lei Reţea electrică subterană - 10 ml
  - valoare contabilă - 78,00 lei 3. Suprafaţa terenului - 0,3111 ha - valoare contabilă teren - 34.282,79 lei Total valoare contabilă imobil - 121.531,32 lei CF: 112377 Mediaş nr. cadastral: 112377 şi CF: 112378 Mediaş nr. cadastral: 112378
  Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229Municipiul Mediaş, judeţul Sibiu Domeniul public CUI - 4240677
  ----