Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 360 din 27 decembrie 2018privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 06-01-2019

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul ILa articolul 8 alineatul (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) energia electrică utilizată de către un producător de energie electrică pentru consumul final propriu, altul decât consumul tehnologic şi altul decât consumul necesar pentru extracţia, prepararea şi manipularea materiilor prime folosite la producerea energiei electrice, în cazul unui producător de energie electrică care are în componenţa sa şi extracţia, prepararea şi manipularea materiilor prime folosite la producerea energiei electrice, indiferent de poziţia locului de consum şi de modalitatea de transport al materiei prime extrase;
  Articolul IIMinisterul Energiei notifică Comisiei Europene reglementările cuprinse în prezenta lege. Aplicarea prevederilor prezentei legi şi a măsurii de exceptare nou-instituite se realizează după autorizarea sa de către Comisia Europeană.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 27 decembrie 2018.Nr. 360.-----