Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (31.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 343 din 27 decembrie 2018privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt, în domeniul public al judeţului Olt şi pentru declararea unui bun de interes naţional şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 06-01-2019

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt, din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Olt.
  Articolul 2Bunul prevăzut la art. 1 se declară din bun de interes public naţional în bun de interes public judeţean. Articolul 3Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Articolul 4(1) Se declară bun de interes naţional bunul imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.(2) Se aprobă înscrierea în intervalul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului menţionat la alin. (1) şi darea acestuia în administrarea Instituţiei Prefectului, judeţul Olt, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
  Articolul 5(1) Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Ministerul Afacerilor Interne va proceda la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 11 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, potrivit prevederilor prezentei legi.Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 27 decembrie 2018.Nr. 343.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREale bunului imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - judeţul Olt în domeniul public al judeţului Olt
  Nr. crt.Codul de clasificareDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilul, CUI, domeniul public Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului Numărul în inventarul bunurilor domeniului public al statului, atribuit la MFPPrincipalele elemente care compun palatul administrativ şi utilităţile aferente
  0123456789
  1Palat administrativMunicipiul Slatina, bd. A.I. Cuza nr. 14, judeţul OltMinisterul Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - judeţul Olt CUI 4394854Statul român, Ministerul Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - judeţul Olt CUI 4394854Judeţul Olt, domeniul public CUI 4394706
  Suprafaţa: 1.467,00 mpConstrucţie: Subsol, parter şi trei etaje - suprafaţa construită - 1.068,00 mp; - terenul aferent - 4.802,00 mp; - birouri + garaje - 208,00 mp; - garaje - 191,00 mp
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului (construcţii + teren aferent) care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Instituţiei Prefectului-judeţul Olt din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
  Nr. MFPCodul de clasificareDenumireaAdresaDescrierea tehnicăValoarea de inventar - lei -Situaţia juridică
  Baza legalăadministrare/ concesiune
  8.29.13Sediul Instituţiei Prefectului - judeţul OltJudeţul Olt, Slatina, bd. A.I. Cuza nr. 12ASuprafaţa construită = 561 mp, suprafaţa desfăşurată = 2.500 mp, regimul de înălţime P + 7, carte funciară 55705, nr. cadastral 37054.655.840, conform Raportului de evaluare nr. 36.395/15.12.2014Hotărârea Guvernului nr. 220/1994, Hotărârea Guvernului nr. 872/1996, Hotărârea Guvernului nr. 895/2003, Autorizaţie construire nr. 49/1994, Procesul-verbal de recepţie finală nr. 5.842/24.06.2005CUI 4394854 - fără act
  8.29.13Teren aferent construcţieiJudeţul Olt, Slatina, bd. A.I. Cuza nr. 12ASuprafaţa = 3.134 mp, carte funciară 55705, nr. cadastral 3705Valoare teren = 1.466.000, conform Raportului de evaluare nr. 36.395/15.12.2014Hotărârea Guvernului nr. 220/1994, Hotărârea Guvernului nr. 872/1996, Procesul-verbal de recepţie finală nr. 5.842/24.06.2005CUI 4394854 - fără act
  8.29.13Centrală termicăJudeţul Olt, Slatina, bd. A.I. Cuza nr. 12ANr. cadastral: 51163 suprafaţa construită = 55 mp; suprafaţa desfăşurată = 55 mp; suprafaţa teren aferent = 55 mp23.733,00Hotărârea Guvernului nr. 706/1994
  -----