Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (31.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.700/3.906/2.609/2018privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Nr. 5.700 din 18 decembrie 2018
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 3.906 din 28 decembrie 2018
 • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE Nr. 2.609 din 21 decembrie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1117 din 29 decembrie 2018Data intrării în vigoare 29-12-2018

  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 612/2018 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică“ prin transformare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALEOperatorul economic: Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.
  Str. Spiru Haret nr. 10-12, BucureştiCod unic de înregistrare: RO 1589983BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2018
  ------