Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DISPOZIŢIE nr. 34 din 9 noiembrie 2018privind abrogarea Dispoziţiei preşedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 8/2014 pentru aprobarea condiţiilor minime generale privind formarea profesională în specialităţile psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru treapta de specializare psiholog practicant
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1117 din 29 decembrie 2018Data intrării în vigoare 29-12-2018

  În temeiul prevederilor art. 33 şi 38 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare,preşedintele Colegiului Psihologilor din România d i s p u n e:Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii se abrogă Dispoziţia preşedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 8/2014 pentru aprobarea condiţiilor minime generale privind formarea profesională în specialităţile psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru treapta de specializare psiholog practicant, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 2 septembrie 2014.
  Articolul 2Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,
  Ion Dafinoiu
  Bucureşti, 9 noiembrie 2018.Nr. 34.-----