Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 33 din 6 decembrie 2018pentru modificarea şi completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009
EMITENT
 • ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1117 din 29 decembrie 2018Data intrării în vigoare 29-12-2018

  Având în vedere prevederile art. 18 alin. (2) şi ale art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 26 alin. (6) din Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:Articolul IMetodologia de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 26 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  Partea introductivă a articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 2Se consideră continuitate în exercitarea profesiei:
  2. La articolul 2, litera d) se abrogă.3. După articolul 4 se introduce un articol nou, articolul 4^1, cu următorul cuprins:Articolul 4^1Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care fac dovada că au acumulat cu normă întreagă cel puţin 12 luni de activitate profesională în decursul ultimilor 4 ani anterior datei solicitării reatestării vor fi reatestaţi profesional prin susţinerea probei teoretice prevăzute la art. 4 lit. b).
  4. Anexa nr. 9 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,
  Mircea Timofte
  Bucureşti, 6 decembrie 2018.Nr. 33.ANEXĂ(Anexa nr. 9 la metodologie)ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR
  ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIAFiliala ..................................CERTIFICATde reatestare a competenţei profesionaleDomnul/Doamna ........................., născut/născută în anul ......., luna .............., ziua ......., în localitatea .................., judeţul .................., având funcţia de ....................... în specialitatea ....................., a urmat stagiul de reatestare a competenţei profesionale în perioada ......... …. în cadrul ........................ şi a absolvit cu media …………….. .Preşedinte,……………………Şeful Departamentului profesional-ştiinţific, de control şi supraveghere a profesiei/ Şef compartiment,……………………………..Data eliberării .................Seria ..... nr. ...................
  ------