Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.927 din 28 decembrie 2018privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1117 din 29 decembrie 2018Data intrării în vigoare 29-12-2018

  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/1998, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/1998, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul transporturilor emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Societăţii Comerciale „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM“ - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 3Societatea Comercială „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM“ - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Şova
  Bucureşti, 28 decembrie 2018.Nr. 1.927.ANEXĂ*)
  *) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL TRANSPORTURILORSocietatea Comercială „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române -TAROM“ - S.A.Sediul/Adresa: localitatea Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224 FCod unic de înregistrare: RO477647BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2018
  -----