Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECRET nr. 1.331 din 28 decembrie 2018privind mandatul şefului Statului Major al Apărării
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1117 din 29 decembrie 2018Data intrării în vigoare 29-12-2018

  În temeiul prevederilor art. 92 alin. (1), art. 94 lit. c) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,luând act de lipsa unei propuneri de numire, potrivit legii, în funcţia de şef al Statului Major al Apărării,reţinând necesitatea asigurării continuităţii conducerii armatei, în condiţiile în care mediul regional şi internaţional de securitate se află în continuă schimbare,având în vedere rezultatul dezbaterilor din cadrul şedinţei Consiliului Suprem de Apărare a Ţării din data de 28 decembrie 2018,Preşedintele României d e c r e t e a z ă:ARTICOL UNIC
  Domnului general Ciucă Gheorghe Nicolae-Ionel, numit prin Decretul nr. 950/2014, i se prelungeşte mandatul de şef al Statului Major al Apărării cu un an.

  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  Bucureşti, 28 decembrie 2018.Nr. 1.331.-----