Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.635 din 26 noiembrie 2018privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate în unitatea administrativ-teritorială Gălăuţaş, judeţul Harghita
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1114 din 28 decembrie 2018Data intrării în vigoare 28-12-2018

  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul 1(1)
  Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate în unitatea administrativ-teritorială Gălăuţaş, judeţul Harghita, lucrări ce se desfăşoară în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară.
  (2) Lucrările de înregistrare sistematică cuprind întreg teritoriul unităţii administrativ-teritoriale menţionate la alin. (1).
  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruţ Ştefănescu
  Bucureşti, 26 noiembrie 2018.Nr. 1.635.----