Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 6.466 din 17 decembrie 2018pentru modificarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133-2013", aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.901/2013
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 28 decembrie 2018Data intrării în vigoare 28-12-2018

  În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu completările ulterioare, ale art. 5 pct. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 2/2018 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 7 - Construcţii hidrotehnice şi hidroedilitare şi Procesul-verbal de avizare nr. 1/2018 al Comitetului tehnic de coordonare generală,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.Articolul IPunctul 4.2.7.1 din anexa nr. 2 la Reglementarea tehnică „Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133-2013“, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.901/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 şi 660 bis din 28 octombrie 2013, cu completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:4.2.7.1. Amplasamentul staţiilor de pompareConstrucţia staţiei de pompare se va realiza într-un spaţiu special destinat care să se încadreze în planurile urbanistice zonale şi generale, luând în considerare disfuncţiunile create mediului, eventuale mirosuri, evacuarea reţinerilor pe grătare, zgomot, dar şi consecinţele unei eventuale avarii în timpul funcţionării, după cum urmează:a) în construcţie subterană sau supraterană, cu asigurarea unei distanţe minime de 50 m faţă de clădirile de locuit şi cu amenajarea unei zone verzi în amplasamentul staţiei de pompare ape uzate;b) numai în construcţie subterană, acolo unde nu este posibilă respectarea distanţei minime de 50 m faţă de clădirile de locuit, de preferat, în afara părţii carosabile a drumului adiacent proprietăţilor riverane; în situaţia în care staţiile de pompare se vor amplasa în partea carosabilă sau în trotuar, acestea vor avea obligatoriu prevăzute măsuri structurale suplimentare pentru preluarea corespunzătoare a încărcărilor provenite din trafic;c) staţiile de pompare a apelor uzate vor fi prevăzute cu dispozitive care să prevină zgomotul, vibraţiile şi mirosurile neplăcute, iar utilajele de pompare vor avea capacitatea de a toca sau prelua corpuri, fibre, precum şi alte elemente prezente în mod uzual în apa uzată, pentru a compensa eventuala lipsă a grătarelor, acolo unde este cazul.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Adrian Ionuţ Gâdea,
  secretar de stat
  Bucureşti, 17 decembrie 2018.Nr. 6.466.----