Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.038 din 28 decembrie 2018pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Vrancea
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 28 decembrie 2018Data intrării în vigoare 28-12-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICArticolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Vrancea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 7 iulie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 4
  (1) Sumele alocate potrivit prevederilor art. 1, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost alocate. (2) Sumele rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar aferent anului 2018 se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul 2019 pentru finanţarea proiectului prevăzut în anexă, la lit. C «Lucrări de interes public», nr. crt. 4.(3) Sumele rămase neutilizate după acoperirea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se vor restitui la bugetul de stat.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Sirma Caraman,

  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 28 decembrie 2018.Nr. 1.038.----