Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.019 din 20 decembrie 2018privind aprobarea Procedurii de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum şi pentru modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1112 din 28 decembrie 2018Data intrării în vigoare 28-12-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 58 alin. (11) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Procedura de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prevăzută în anexa nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă Procedura de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap, prevăzută în anexa nr. 2.Articolul 3(1) Pentru preluarea personalului finanţat de la bugetul local prevăzut la art. 1 numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat, aprobat pentru funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările şi completările ulterioare, se suplimentează începând cu data de 1 ianuarie 2019 cu un număr de 186 posturi, din care un număr de 25 posturi pentru aparatul central şi un număr 161 posturi pentru agenţiile teritoriale, repartizat potrivit anexei nr. 3, prin diminuarea numărului de posturi de la nivelul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.(2) Anexa nr. 1 la Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 23 martie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4.(3) Statul de funcţii pentru agenţiile teritoriale, ca urmare a suplimentării posturilor potrivit alin. (1), se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012, cu modificările şi completările ulterioare.(4)
  Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi pe funcţiile din noua structură organizatorică, inclusiv stabilirea drepturilor salariale aferente acestuia, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii, se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  Articolul 4Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 23 martie 2012, cu modificările şi completările ulterioare şi cu modificările aduse de prezenta hotărâre, se modifică în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

  Marius-Constantin Budăi
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 20 decembrie 2018.Nr. 1.019.Anexa nr. 1 Deschideți PROCEDURAde preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv amunicipiului Bucureşti a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilorsociale pentru persoanele cu handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială şiprotecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului BucureştiAnexa nr. 2 Deschideți PROCEDURAde acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului
  la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap
  Anexa nr. 3Repartizare posturi suplimentare pentru plata prestaţiilor sociale destinate persoanelor cu handicap/agenţie teritorială
  Nr. crt.Agenţie teritorialăNr. posturi/personal Observaţii
  1Alba4 
  2Arad
  3 
  3Argeş6 
  4Bacău4 
  5Bihor4 
  6Bistriţa-Năsăud3 
  7Botoşani3 
  8Brăila3 
  9
  Braşov4 
  10Bucureşti Sector 162 - APISMB, 4 - ANPIS
  11Bucureşti Sector 272 - APISMB, 5 - ANPIS
  12Bucureşti Sector 362 - APISMB, 4 - ANPIS
  13Bucureşti Sector 462 - APISMB, 4 - ANPIS
  14Bucureşti Sector 5
  62 - APISMB, 4 - ANPIS
  15Bucureşti Sector 673 - APISMB, 4 - ANPIS
  16Buzău4 
  17Călăraşi3 
  18Caraş-Severin3 
  19Cluj5 
  20Constanţa4 
  21Covasna1 
  22Dâmboviţa4 
  23Dolj3 
  24Galaţi3 
  25Giurgiu2 
  26Gorj3 
  27
  Harghita2 
  28Hunedoara4 
  29Ialomiţa2 
  30Iaşi5 
  31Ilfov2 
  32Maramureş4 
  33Mehedinţi4
   
  34Mureş4 
  35Neamţ4 
  36Olt5 
  37Prahova7 
  38Sălaj3 
  39Satu Mare3 
  40Sibiu
  3 
  41Suceava5 
  42Teleorman3 
  43Timiş5 
  44Tulcea2 
  45Vâlcea5 
  46Vaslui4 
  47
  Vrancea4 
  Total186 
  Anexa nr. 4*)*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la statut)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa aparatului central al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială