Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 317 din 27 decembrie 2018pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 202/2018 privind stabilirea Procedurii de selecţie a beneficiarilor şi a proiectelor şi structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile
EMITENT
 • COMISIA NAŢIONALĂ DE STRATEGIE ŞI PROGNOZĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1111 din 28 decembrie 2018Data intrării în vigoare 28-12-2018

  Având în vedere prevederile art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice,în temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză emite prezentul ordin.ARTICOL UNICAnexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 202/2018 privind stabilirea Procedurii de selecţie a beneficiarilor şi a proiectelor şi structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 28 august 2018, se completează după cum urmează:– 
  La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Cererile de acord pentru finanţare depuse şi nesoluţionate până la finalul anului pentru care a fost deschisă o sesiune de înregistrare vor fi analizate şi soluţionate în anul următor în limitele creditelor de angajament şi bugetare stabilite în condiţiile legii.

  Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză,
  Ion Ghizdeanu
  Bucureşti, 27 decembrie 2018.Nr. 317.----