Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.035 din 21 decembrie 2018pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1111 din 28 decembrie 2018Data intrării în vigoare 28-12-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vaslui“ la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 şi 633 bis din 27 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a) la litera A „Drumuri judeţene“, poziţia nr. 32, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „DJ 245: DN 24 (Bârlad) - Drujeşti - Băcani - Vulpăşeni - Ghicani - Alexandru Vlahuţă - Buda - Morăreni - Floreşti - Oprişiţa - (DN 2F), 0 + 000 - 34 + 711; 34 + 711 – 46 + 555; 46 + 555 – 50 + 430“, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „0 + 000 – 50 + 430, DN 24 – DN 2F, lungimea 50,430 km, suprafaţa 833.192 mp, clasă tehnică IV, identificat prin numerele cadastrale: 73088, 70227, 70254, 70226, 70214, 70982, 71253, 70981, vecinătăţi: N - DN 2F, S - DN 24, E - proprietăţi private, V - proprietăţi private“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.539.647,06“, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018, C.F. nr. 73088 UAT Zorleni, C.F. nr. 70227 UAT Băcani, C.F. nr. 70254 UAT Băcani, C.F. nr. 70226 UAT Băcani, C.F. nr. 70214 UAT Alexandru Vlahuţă, C.F. nr. 70982 UAT Poieneşti, C.F. nr. 71253 UAT Poieneşti, C.F. nr. 70981 UAT Poieneşti“;– 
  la poziţia nr. 39, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.“, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „DJ 245 M: din DN 2F (Poieneşti) - Poieneşti - Floreşti - mănăstirea Floreşti, 0 + 000 – 11 + 008“, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „0 + 000 – 11 + 008, lungimea 11,008 km, suprafaţa de 136.495 mp, podeţe tubulare 25 buc., clasa tehnică V, identificat prin numerele cadastrale: 70869, 70868, 70492, 70491, 71178, 70489, 70493, 70490, vecinătăţi: N - DN 2F, S - DJ 245, E - proprietăţi private, V - proprietăţi private“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.061.851,31“, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018, C.F. nr. 70869 UAT Poieneşti, C.F. nr. 70868 UAT Poieneşti, C.F. nr. 70492 UAT Poieneşti, C.F. nr. 70491 UAT Poieneşti, C.F. nr. 71178 UAT Poieneşti, C.F. nr. 70489 UAT Poieneşti, C.F. nr. 70493 UAT Poieneşti, C.F. nr. 70490 UAT Poieneşti“;
  – la poziţia nr. 40, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „DJ 246: DN 24 (UAT Micleşti) - Codăeşti - Rediu Galian - Tăcuta - Focşasca - limită judeţ Iaşi, 0 + 000 – 6 + 599; 6 + 599 – 12 + 000; 12 + 000 – 13 + 000; 13 + 000 – 19 + 870“, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „0 + 000 – 19 + 870, lungimea 19,87 km, suprafaţa de 252.302 mp, clasa tehnică V, identificat prin numerele cadastrale: 70666, 70667, 70668, 72517, 72587, 72637, 73029, 71301, 71302, 71574, 71225, vecinătăţi: N - proprietăţi private, S - proprietăţi private, E - DN 24, V - judeţul Iaşi (UAT Scânteia)“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.335.995,09“, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018, C.F. nr. 70666 UAT Micleşti, C.F. nr. 70667 UAT Micleşti, C.F. nr. 70668 UAT Micleşti, C.F. nr. 72517 UAT Codăeşti, C.F. nr. 72587 UAT Codăeşti, C.F. nr. 72637 UAT Codăeşti, C.F. nr. 73029 UAT Codăeşti, C.F. nr. 71301 UAT Tăcuta, C.F. nr. 71302 UAT Tăcuta, C.F. nr. 71574 UAT Tăcuta, C.F. nr. 71225 UAT Tăcuta“;– la poziţia nr. 44, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.; 1.3.7.1.; 1.3.7.2.; 1.3.7.1.; 1.3.7.2.“, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „DJ 247: Limită judeţ Iaşi - Codăeşti - Emil Racoviţă - Dăneşti - Bereasa - Telejna - Zăpodeni - Bălteni - Bejeneşti - Sauca - DN 2F (Laza), 26 + 060 - 27 + 060; 27 + 060 – 50 + 174; 50 + 174 – 60 + 074; 60 + 074 – 66 + 659; 66 + 659 – 68 + 437“, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „26 + 060 – 68 + 437, lungime 42,377 km, suprafaţa de 576.618 mp, clasa tehnică V, identificat prin numerele cadastrale: 72898, 72965, 72570, 70699, 71428, 70700, 70701, 71019, 71018, 70934, 71109, 70936, 70917, 70543, 70920, 70778, 70779, vecinătăţi: N - judeţul Iaşi (UAT Dobrovăţ), S - DN 2F, E - proprietăţi private, V - proprietăţi private“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „227.823,15“, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: ,,Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018, C.F. nr. 72898 UAT Codăeşti, C.F. nr. 72965 UAT Codăeşti, C.F. nr. 72570 UAT Codăeşti, C.F. nr. 70699 UAT Dăneşti, C.F. nr. 71428 UAT Dăneşti, C.F. nr. 70700 UAT Dăneşti, C.F. nr. 70701 UAT Dăneşti, C.F. nr. 71019 UAT Zăpodeni, C.F. nr. 71018 UAT Zăpodeni, C.F. nr. 70934 UAT Zăpodeni, C.F. nr. 71109 UAT Zăpodeni, C.F. nr. 70936 UAT Ştefan cel Mare, C.F. nr. 70917 UAT Bălteni, C.F. nr. 70543 UAT Bălteni, C.F. nr. 70920 UAT Bălteni, C.F. nr. 70778 UAT Laza, C.F. nr. 70779 UAT Laza“;
  b) la subcapitolul „Poduri pe D.J.“ din cadrul literei A „Drumuri judeţene“, poziţia nr. 65, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 245, Pod la km 5 + 303, suprafaţă construită 398 mp, identificat prin numărul cadastral 71028-C1, vecinătăţi: N - râul Simila, S - râul Simila, E - DJ 245, V - DJ 245“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „35.198“, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018, C.F. nr. 71028-C1 UAT Băcani“;– la poziţia nr. 66, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 245, Pod la km 7 + 170, suprafaţă construită 110 mp, identificat prin numărul cadastral 70254-C1, vecinătăţi: N - DJ 245, S - DJ 245, E - canal Băcani, V - canal Băcani“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18.572“, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018, C.F. nr. 70254 UAT Băcani“;– la poziţia nr. 67, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 245, Pod la km 8 + 811, suprafaţă construită 156 mp, identificat prin numărul cadastral 71031-C1, vecinătăţi: N - DJ 245, S - DJ 245, E - râul Ibana, V - râul Ibana“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „13.796“, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018, C.F. nr. 71031-C1 UAT Băcani“;– la poziţia nr. 68, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 245, Pod la km 20 + 573, suprafaţă construită 139 mp, identificat prin numărul cadastral 70214-C1, vecinătăţi: N - DJ 245, S - DJ 245, E - teren neîmprejmuit, V - teren neîmprejmuit“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „92.755“, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018, C.F. nr. 70214 UAT Alexandru Vlahuţă“;
  – la poziţia nr. 69, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 245, Pod la km 32 + 050, suprafaţă construită 90 mp, identificat prin numărul cadastral 71252-C1, vecinătăţi: N - DJ 245, S - 245, E - râul Simila, V - râul Simila“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „155.570“, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018, C.F. nr. 71252 UAT Poieneşti“;– la poziţia nr. 80, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Podeţ“, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 246, Podeţ la km 0 + 983, suprafaţă construită 73 mp, identificat prin numărul cadastral 70666-C2, vecinătăţi: N - DJ 246, S - DJ 246, E - canal, V - canal“, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1998“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „70.868“, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018, C.F. nr. 70666 UAT Micleşti“;– la poziţia nr. 81, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 246, Pod la km 1 + 128, suprafaţă construită 276 mp, identificat prin numărul cadastral 70886-C1, vecinătăţi: N - râul Vaslui, S - râul Vaslui, E - DJ 246, V - DJ 246“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „477.080“, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018, C.F. nr. 70886-C1 UAT Micleşti“;– la poziţia nr. 82, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 246, Pod la km 4 + 353, suprafaţă construită 238 mp, identificat prin numărul cadastral 72962-C1, vecinătăţi: N - DJ 246, S - DJ 246, E - râul Dobrovăţ, V - râul Dobrovăţ“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „204.741“, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018, C.F. nr. 72962-C1 UAT Codăeşti“;– la poziţia nr. 83, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Podeţ“, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 246, Podeţ la km 4 + 740, suprafaţă construită 98 mp, identificat prin numărul cadastral 72637-C2, vecinătăţi: N - canal, S - canal, E - DJ 246, V - DJ 246“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „7.197“, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018, C.F. nr. 72637 UAT Codăeşti“;– la poziţia nr. 84, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 246, Pod la km 10 + 520, suprafaţă construită 65 mp, identificat prin numărul cadastral 73028-C1, vecinătăţi: N - DJ 246, S - DJ 246, E - râul Rediu (Prisaca), V - râul Rediu (Prisaca)“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8.436“, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018, C.F. nr. 73028 UAT Codăeşti“;– la poziţia nr. 85, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 246, Pod la km 14 + 500, suprafaţă construită 68 mp, identificat prin numărul cadastral 71575-C1, vecinătăţi: N - râul Rediu (Prisaca), S - râul Rediu (Prisaca), E - DJ 246, V - DJ 246“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „7.197“, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018, C.F. nr. 71575 UAT Tăcuta“;
  – la poziţia nr. 89, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Podeţ“, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 247, Podeţ la km 51 + 820, suprafaţă construită 92 mp, identificat prin numărul cadastral 71019-C2, vecinătăţi: N - DJ 247, S - DJ 247, E - canal, V - canal“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.716“, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018, C.F. nr. 71019 UAT Zăpodeni“;– la poziţia nr. 90, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 247, Pod la km 54 + 165, suprafaţă construită 199 mp, identificat prin numărul cadastral 71382-C1, vecinătăţi: N - DJ 247, S - DJ 247, E - râul Telejna, V - râul Telejna“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8.586“, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018, C.F. nr. 71382-C1 UAT Zăpodeni“;– la poziţia nr. 91, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 247, Pod la km 56 + 900, suprafaţă construită 472 mp, identificat prin numerele cadastrale 71464-C1 şi 71252-C1, vecinătăţi: N - DJ 247, S - DJ 247, E - râul Bârlad, V - râul Bârlad“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „178.354“, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018, C.F. nr. 71464-C1 UAT Ştefan cel Mare, C.F. nr. 71252-C1 UAT Bălteni“;– la poziţia nr. 92, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 247, Pod la km 57 + 796, suprafaţă construită 134 mp, identificat prin numărul cadastral 70543-C2, vecinătăţi: N - DJ 247, S - DJ 247, E - canal, V - canal“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „89.418“, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018, C.F. nr. 70543 UAT Bălteni“;– la poziţia nr. 93, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 247, Pod la km 60 + 000, suprafaţă construită 134 mp, identificat prin numărul cadastral 71241-C1, vecinătăţi: N - DJ 247, S - DJ 247, E - râul Stemnic, V - râul Stemnic“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „128.202“, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018, C.F. nr. 71241-C1 UAT Bălteni“;– la poziţia nr. 94, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 247, Pod la km 64 + 993, suprafaţa construită 165 mp, identificat prin numărul cadastral 71092-C1, vecinătăţi: N - canal, S - canal, E - DJ 247, V - DJ 247“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „237.455“, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018, C.F. nr. 71092 UAT Laza“;– 
  la poziţia nr. 147, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 245 M, Pod la km 0 + 256, suprafaţă construită 188 mp, identificat prin numărul cadastral 71177-C1, vecinătăţi: N - DJ 245M, S - DJ 245M, E - râul Racova, V - râul Racova“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „216.141“, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018, C.F. nr. 71177-C1 UAT Poieneşti“;
  – la poziţia nr. 148, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 245 M, Pod la km 1 + 126, suprafaţă construită 137 mp, identificat prin numărul cadastral 71178-C1, vecinătăţi: N - DJ 245M, S - DJ 245M, E - pârâul Caselor, V - pârâul Caselor“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „228.048“, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018, C.F. nr. 71178 UAT Poieneşti“;
  c) la subcapitolul „Poduri pe D.J.“ din cadrul literei A „Drumuri judeţene“, după poziţia nr. 193 se introduc 3 noi poziţii, poziţiile nr. 194-196, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;d) la litera B „Terenuri şi clădiri“, după poziţia nr. 87 se introduc 5 noi poziţii, poziţiile nr. 88-92, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Bucureşti, 21 decembrie 2018.Nr. 1.035.ANEXĂCOMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vaslui
  Secţiunea IBUNURI IMOBILE
  Nr. crt.Codul de clasificareDenumirea bunurilorElementele de identificareAnul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridică actuală, denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
  0123456
  A. Drumuri judeţene, subcapitolul „Poduri pe DJ“
  1941.3.17.2PodDJ 245M, km 10 + 667, pod peste pârâul Simila, Sc = 37 mp, satul Floreşti, comuna Poieneşti, identificat prin nr. cadastral 71234-C1 Vecinătăţi: N - râul Simila; S - râul Simila; E - DJ 245M; V - DJ 245M. C.F. nr. 71234 UAT Poieneşti199856.250
  Domeniul public al judeţului Vaslui, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018
  1951.3.17.2PodeţDJ 247, km 35 + 320, podeţ peste râul Lunca, Sc = 51 mp, satul Dăneşti, comuna Dăneşti, identificat prin nr. cadastral 71429-C1 Vecinătăţi: N - DJ 247; S - DJ 247; E - pârâul Lunca; V - pârâul Lunca. C.F. nr. 71429 UAT Dăneşti197412.750Domeniul public al judeţului Vaslui, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018
  1961.3.17.2PodeţDJ 247, km 38 + 623, podeţ peste râul Fereşti, Sc = 140 mp, satul Dăneşti, comuna Dăneşti, identificat prin nr. cadastral 71234-C1 Vecinătăţi: N - râul Fereşti; S - râul Fereşti; E - DJ 247; V - DJ 247. C.F. nr. 71427 UAT Dăneşti197419.125Domeniul public al judeţului Vaslui, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018
  B. Terenuri şi clădiri
  881.8.4.Teren neîmprejmuitValea Râpa Adâncă, tarlaua 59, parcela 910, satul Băcani, comuna Băcani, suprafaţă totală - 3.142 mp, identificat prin nr. cadastral 70967 Vecinătăţi: N - Mihăilă Samoilă; - Tocol Gheorghe; - Popa Panainte; S - Buhuş Minodora; - Tocol Constantin; - Bagu Ruxandra; E - Pârău Simila;
  V - DJ 245. C.F. nr. 70967 UAT Băcani
  20017.478Domeniul public al judeţului Vaslui, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018

  0123456
  891.8.4.Teren neîmprejmuitValea Râpa Adâncă, tarlaua 59, parcela 910, satul Băcani, comuna Băcani, suprafaţă totală - 1.602 mp, identificat prin nr. cadastral 70969 Vecinătăţi: N - Sîrbu Cătălin;
  - Rădăcină Vasile; - Buhuş Marian; - Buhuş Gheorghe; S - Maxim Soltana; - Rădăcină Catrina; E - DJ 245; V - Pod drum sătesc. C.F. nr. 70969 UAT Băcani
  20013.813Domeniul public al judeţului Vaslui, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018
  901.8.4.Teren neîmprejmuit Adresa: satul Sauca, comuna Laza, intravilan - punctul pod beton Gache Ion (Chiperi), suprafaţă: 1.060 mp, identificat prin nr. cadastral 71092 Vecinătăţi: N - (PDT) albia pârâului Sauca; S - (PDT) albia pârâului Sauca; E - drum sătesc, DJ 247, drum sătesc; V - drum sătesc, foraj de mare adâncime primărie, drum judeţean DJ 247; teren proprietate privată - Dumitru C.
  C.F. nr. 71092 UAT Laza
  20162.523Domeniul public al judeţului Vaslui, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018
  911.8.4.Teren neîmprejmuitTeren intravilan situat în satul Alexandru Vlahuţă, comuna Alexandru Vlahuţă, parcela 169, tarlaua 3, lungime 50 m, lăţime 6,5 m Suprafaţă totală - 373 mp, identificat prin nr. cadastral 70616 Vecinătăţi: N - Dandu Gh. Maranda; S - Moraru C. Elena; E - teren rezervă primărie; V - DJ 245. C.F. nr. 70616 UAT Alexandru Vlahuţă2016888Domeniul public al judeţului Vaslui, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018
  921.8.4.
  Teren neîmprejmuitTeren intravilan situat în satul Alexandru Vlahuţă, comuna Alexandru Vlahuţă, parcela 169/1, tarlaua 1, lungime 50 m, lăţime 9,5 m Suprafaţă totală - 475 mp, identificat prin nr. cadastral 70617 Vecinătăţi: N - DE 1968; S - DE; E - DJ 245; V - păşune comunală. C.F. nr. 70617 UAT Alexandru Vlahuţă20161.130 Domeniul public al judeţului Vaslui, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2018
  ----