Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.017 din 20 decembrie 2018pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1111 din 28 decembrie 2018Data intrării în vigoare 01-01-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 24 alin. (8) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2În termen de 15 zile de la publicarea prezentei hotărâri, pentru fiecare mod de transport se va stabili prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale un model de convenţie privind transportul persoanelor cu handicap, denumită în continuare Convenţia. Articolul 3Biletele de călătorie gratuită aferente anului 2018 vor putea fi utilizate şi în luna ianuarie a anului 2019. Articolul 4Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Şova
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 20 decembrie 2018.
  Nr. 1.017.ANEXĂ Deschideți NORME METODOLOGICEprivind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap