Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.608 din 27 decembrie 2018privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1110 din 28 decembrie 2018Data intrării în vigoare 28-12-2018

  Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 5.586/27.12.2018 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: Articolul ILa capitolul VIII din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 şi 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, după tabelul „Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2018“ se introduce un nou tabel, cu următorul cuprins:Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru luna ianuarie 2019- mii lei -
  Denumire program de sănătateCredite de angajament pentru luna ianuarie 2019Credite bugetare pentru luna ianuarie 2019
  Programul naţional de oncologie, din care: 150.089,00168.152,00
  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (adulţi şi copii)**131.205,00144.920,00
  Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET - CT2.614,003.668,00
  Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare32,0030,00
  Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi
  248,00292,00
  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulţi şi copii)15.986,0019.242,00
  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi4,000,00
  Programul naţional de diabet zaharat105.767,00154.749,00
  Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană4.505,004.470,00
  Programul naţional de tratament pentru boli rare**22.700,0021.433,00
  Programul naţional de tratament al bolilor neurologice14.244,0013.862,00
  Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei 13.318,0015.432,00
  Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)1.589,00922,00
  Programul naţional de boli endocrine220,00243,00
  Programul naţional de ortopedie7.425,0010.068,00
  Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice45,000,00
  Programul naţional de boli cardiovasculare13.265,0013.371,00
  Programul naţional de sănătate mintală166,00
  128,00
  Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care: 1.862,001.543,00
  Subprogramul de radiologie intervenţională 1.383,001.477,00
  Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 374,000,00
  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil35,0066,00
  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular70,000,00
  Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică90.042,0090.042,00
  Total
  425.237,00494.415,00
  Cost volum57.352,0074.427,00
  Total general482.589,00568.842,00
  Articolul IIDirecţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul III
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Liliana-Maria Mihai
  Bucureşti, 27 decembrie 2018.Nr. 1.608.-----