Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECRET nr. 1.303 din 27 decembrie 2018privind promulgarea Legii pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1110 din 28 decembrie 2018Data intrării în vigoare 28-12-2018

    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,Preşedintele României d e c r e t e a z ă:ARTICOL UNICSe promulgă Legea pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    Bucureşti, 27 decembrie 2018.Nr. 1.303.-----