Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 354 din 27 decembrie 2018pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1110 din 28 decembrie 2018Data intrării în vigoare 01-01-2019

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul ILa articolul 105 alineatul (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după numărul curent 13 se introduce un nou număr curent, numărul curent 14, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Produse vegetale
  Suprafaţă
  14.Plante medicinale şi aromaticepână la 2 ha
  Articolul IIPrin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 27 decembrie 2018.Nr. 354.-----