Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. M.228 din 21 decembrie 2018pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor din Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.27/2014
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018Data intrării în vigoare 01-01-2019

  Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor din Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.27/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 19 martie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1.
  La articolul 3, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 3(1) Membrii Comisiei sunt ofiţeri cu o vechime de cel puţin 10 ani în rândul cadrelor militare, recomandaţi ca având o înaltă ţinută morală, care au dovedit corectitudine în activitatea lor şi care au vechime în specialitate de cel puţin 5 ani, iar în cazul preşedintelui Comisiei - de cel puţin 10 ani.(2) Personalul permanent al Comisiei este constituit din trei membri, între care se regăsesc preşedintele şi vicepreşedintele acesteia, a căror numire nu este supusă prevederilor art. 4.(3) Membrii Comisiei prevăzuţi la alin. (2) sunt ofiţeri de specialitatea «justiţie militară» sau licenţiaţi în ştiinţe juridice.
  2. La articolul 4 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Procedura de numire a membrilor Comisiei, în situaţia în care, din diverse motive, s-a redus numărul celor care au posibilitatea de a activa, se derulează astfel:
  3. La articolul 19, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) În situaţia obiectivă în care unul dintre membrii Comisiei nu se poate prezenta la şedinţa planificată, acesta întreprinde toate măsurile pe care le consideră necesare pentru a-l anunţa pe preşedintele Comisiei, direct sau prin secretar, cu cel puţin patru zile lucrătoare înainte de termenul fixat pentru şedinţă.
  Articolul IIPrezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul apărării naţionale,
  Nicolae Nasta,
  secretar de stat
  Bucureşti, 21 decembrie 2018.Nr. M.228.-----