Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 339 din 21 decembrie 2018pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2018 privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 28 decembrie 2018Data intrării în vigoare 31-12-2018

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42 din 24 mai 2018 privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 mai 2018, cu următoarele modificări:1. La articolul 4 punctul 2, alineatul (1) al articolului 172^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 172^1
  (1) Regiile autonome pot înfiinţa unităţi sanitare private cu sau fără personalitate juridică, în scopul furnizării de servicii medicale.
  2. Anexa nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se transmite din domeniul privat al statuluişi din administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii
  Locul unde este situat imobilulPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCodul de clasificare
  Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmiteValoarea de inventarValoarea de inventar a investiţiilor şi modernizărilor, inclusiv TVACaracteristicile tehnice ale investiţiilor şi modernizărilor
  Str. Furnica nr. 50, oraşul Sinaia, judeţul Prahova, lot 2Statul român, din administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», Bucureşti, str. Molière nr. 6-8, sectorul 1 CUI 2351555Statul român, în administrarea Serviciului Român de Informaţii CUI 42042918.19.01Nr. cadastral 24670-C1-U2 Suprafaţă utilă totală de 172,10 mp Teren cotă indiviză de 221 mp Lot 2 compus din parter: camerele 1-4 cu suprafaţă utilă de 49,15 mp şi mansardă: camerele 1-12 cu suprafaţă utilă de 122,95 mp139.190,96 lei184 mii leiInvestiţia (lucrarea) de bază - total 150.861,40 lei Organizare de şantier - total 3.017,23 lei Total valoare (exclusiv TVA) 153.878,63 lei
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 21 decembrie 2018.Nr. 339.----