Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 338 din 21 decembrie 2018pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 28 decembrie 2018Data intrării în vigoare 31-12-2018

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59 din 28 iunie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 9 iulie 2018, cu următoarele modificări:– La articolul 3, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:c) identificarea, anticiparea şi analiza periodică a nevoilor de competenţe şi noi calificări cerute de piaţa forţei de muncă;
  d) reglementarea şi asigurarea calităţii formării profesionale iniţiale în sistem dual a elevilor, precum şi a personalului de specialitate implicat în formarea profesională practică prin învăţământul dual din cadrul unităţilor de învăţământ şi al operatorilor economici;
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 21 decembrie 2018.Nr. 338.-----