Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 217 din 19 decembrie 2018privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1109 din 28 decembrie 2018Data intrării în vigoare 01-01-2019

  Având în vedere dispoziţiile art. 179 alin. (4) şi (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Pentru perioada a patra de reglementare, rata anuală de creştere a eficienţei economice este cel mult egală cu 2% pe an pentru fiecare operator de distribuţie.Articolul 3Rata reglementată a rentabilităţii capitalului investit acordată pentru imobilizările corporale şi necorporale pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale este cea aprobată pentru activitatea de distribuţie a energiei electrice pentru perioada a patra de reglementare.Articolul 4Pentru perioada a patra de reglementare, pentru imobilizările corporale şi necorporale noi, puse în funcţiune, aferente sistemului de distribuţie, se stabileşte un stimulent în valoare de 1 punct procentual peste rata reglementată a rentabilităţii capitalului investit aprobată.
  Articolul 5Pentru primul an al perioadei a patra de reglementare, până la stabilirea venitului reglementat şi a venitului reglementat corectat aferente activităţii de distribuţie a gazelor naturale, tarifele reglementate în vigoare rămân nemodificate. Diferenţele de venituri datorate aplicării acestor tarife vor fi recuperate ulterior, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.Articolul 6Pentru primul an al perioadei a patra de reglementare, veniturile reglementate aferente acestui an sunt considerate veniturile determinate şi aprobate pe baza metodologiei aprobate prin prezentul ordin, indiferent de procedurile anterioare derulate, în urma cărora au fost stabilite şi aprobate alte valori ale veniturilor aferente anului 2019.Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, şi privind modificarea Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 27 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 8
  Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorii de distribuţie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2019.
  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Henorel Florin Soreaţă
  Bucureşti, 19 decembrie 2018.Nr. 217.ANEXĂ Deschideți METODOLOGIEde stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale