Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (31.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.558 din 18 decembrie 2018privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, şi de prelungire a aplicabilităţii acestuia până la data de 31 martie 2019
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1109 din 28 decembrie 2018Data intrării în vigoare 28-12-2018

  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 15.418/17.12.2018 al Agenţiei Naţionale de Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 şi 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, punctul 2 „Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2018“ se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.2. În anexa nr. 5, la capitolul IV „Programele naţionale de boli netransmisibile“, titlul IV.3 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subtitlul IV.3.1. „Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi sau celule de origine umană“, litera C „Activităţi specifice“, punctul 2 „Activităţi specifice pentru coordonarea activităţilor de transplant de organe, ţesuturi sau celule de origine umană“ se modifică şi va avea următorul cuprins:2. Activităţi specifice pentru coordonarea activităţilor de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană:Coordonarea activităţilor de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană prevăzute în cadrul subprogramului se realizează după cum urmează:a) la nivel naţional, de către Agenţia Naţională de Transplant (ANT);b) la nivelul unităţilor spitaliceşti acreditate să desfăşoare activităţi de prelevare şi/sau de transplant, prin coordonatorii de transplant desemnaţi în condiţiile legii.2.1. Activităţi coordonate la nivel naţional, de către ANT:2.1.1. coordonarea prelevării organelor, ţesuturilor şi celulelor de origine umană de la donator viu sau decedat;2.1.2.
  deplasarea internă şi/sau externă pentru organizarea acţiunilor de coordonare şi prelevare, transportul echipelor operatorii şi al organelor, ţesuturilor şi celulelor de origine umană prelevate;
  2.1.3. organizarea acţiunilor de instruire şi a întrunirilor de lucru ale coordonatorilor intraspitaliceşti de transplant şi a persoanelor responsabile cu identificarea şi declararea potenţialilor donatori;2.1.4. organizarea de campanii şi evenimente pentru promovarea donării de organe, ţesuturi şi celule de origine umană şi a activităţii de transplant;2.1.5. alocarea brăţărilor de identificare pentru donatorii vii şi donatorii aflaţi în moarte cerebrală pentru asigurarea trasabilităţii organelor, ţesuturilor şi celulelor;2.1.6. alocarea etichetelor necesare transportului şi pentru asigurarea trasabilităţii organelor, ţesuturilor şi celulelor;
  2.2. Activităţi coordonate la nivelul unităţilor spitaliceşti acreditate, conform atribuţiilor prevăzute la art. 3 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.246/2012 privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea şi declararea potenţialilor donatori de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule aflaţi în moarte cerebrală, cu modificările şi completările ulterioare.
  3. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul IV.3, subtitlul IV.3.1., litera F „Natura cheltuielilor eligibile“, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:11. cheltuieli pentru achiziţionarea brăţărilor de identificare a donatorilor vii şi decedaţi şi a etichetelor pentru trasabilitatea organelor, ţesuturilor şi celulelor.4. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul IV.3, subtitlul IV.3.1., litera G „Criterii de selecţie ale unităţilor de specialitate care implementează subprogramul“, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:3. autoritatea competentă în domeniul activităţii de transplant.
  5. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul IV.3, subtitlul IV.3.1., litera H „Unităţi de specialitate care implementează subprogramul *1)“, punctul 27.4 se abrogă.6. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul IV.3, subtitlul IV.3.1., litera H, după punctul 27.17.2 se introduce un nou punct, punctul 27.18, cu următorul cuprins:27.18. Agenţia Naţională de Transplant realizează coordonarea activităţilor de transplant
  Articolul IISe prelungeşte aplicabilitatea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 şi 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 martie 2019.
  Articolul IIIDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Sorina Pintea
  Bucureşti, 18 decembrie 2018.Nr. 1.558.ANEXĂ 2. Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2018
  PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂBuget de statVenituri propriiTotal
  Credite de angajamentCredite bugetareCredite de angajamentCredite bugetareCredite de angajamentCredite bugetare
  I. Programul naţional de boli transmisibile, din care:265.014265.014380.199332.579645.213597.593
  Programul naţional de vaccinare151.016151.016125.891115.351276.907266.367
  Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare002.6172.6172.6172.617
  Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiei HIV113.998113.998226.158189.078340.156303.076
  Programul naţional de supraveghere şi control al tuberculozei0024.41024.41024.41024.410
  Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei001.1231.1231.1231.123
  II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă001.6671.6671.6671.667
  III. Programul naţional de securitate transfuzională32.00032.00069.66768.287101.667100.287
  IV. Programele naţionale de boli netransmisibile, din care:5.8105.81083.16882.16888.97887.978
  Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului de col uterin006.9856.9856.9856.985
  Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică001.7571.7571.7571.757
  Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană77777758.11357.11358.89057.890
  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi centrale 5.0335.03311.07311.07316.10616.106
  Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer003.9393.9393.9393.939
  Programul naţional de boli endocrine00363363363363
  Programul naţional de tratament pentru boli rare00700700700700
  Programul naţional de management al registrelor naţionale00238238238238
  V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate001.4071.4071.4071.407
  VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului5.0655.06516.18116.18121.24621.246
  Total buget programe naţionale de sănătate publică 2017307.889307.889552.289502.289860.178810.178
  MS - acţiuni centralizate nerepartizate000000
  Reţinere 10%000000
  T O T A L B U G E T307.889307.889552.289502.289860.178810.178
  -----