Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.006 din 20 decembrie 2018privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare a unor imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1108 din 28 decembrie 2018Data intrării în vigoare 28-12-2018

  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă comasarea imobilelor cu nr. MFP 38036, 38037 şi 38038 la imobilul cu nr. MFP 38038 imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe ca urmare a înscrierii în aceeaşi carte funciară, potrivit anexei nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă actualizarea valorii de inventar, schimbarea denumirii şi modificarea caracteristicilor tehnice ale imobilului rezultat în urma comasării, ca urmare a reevaluării şi înscrierii în aceeaşi carte funciară în condiţiile legii, potrivit anexei nr. 2.Articolul 3Ministerul Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul tineretului şi sportului,
  Constantin-Bogdan Matei
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 20 decembrie 2018.Nr. 1.006.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentruaprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiaflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghecare se comasează ca urmare a înscrierii în aceeaşi carte funciară
  Nr. M.F.P.
  Codul de clasificaţieDenumirea imobiluluiDatele de identificare ale imobiluluiValoarea din inventarul bunurilor (în lei)AdresaAdministrator
  Bunurile care se comasează380368.26.02Sediu administrativ4 birouri, arhivă, magazie şi anexe0Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Stadionului nr. 12, judeţul CovasnaMinisterul Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe (CUI 4404745)
  380378.26.02Sala sporturilorSală de sport cu tribună 1.050 de locuri şi anexe
  1.831.700
  380388.26.02Baza sportivă municipalăTeren de handbal bitum, cămin sportiv cu 71 de locuri, cantină 56 de locuri, magazie, pivniţă şi anexe Conform CF nr. 272040

  Nr. M.F.P.Codul de clasificaţieDenumirea imobiluluiDatele de identificare ale imobiluluiValoarea din inventarul bunurilor (în lei)AdresaAdministrator
  Bunul rezultat în urma comasării380388.26.02Sediu administrativ şi complex sportiv
  Teren suprafaţă totală măsurată de 49.246 mp; C1 - stadion cu: teren de fotbal, pistă atletism şi tribune, cu suprafaţă construită la sol de 22.406 mp, suprafaţă construită desfăşurată de 22.406 mp; C2 - vestiar stadion, cu suprafaţă construită la sol de 58 mp, suprafaţă construită desfăşurată de 58 mp; C3 - sala sporturilor cu suprafaţă construită la sol de 2.407 mp, suprafaţă desfăşurată de 2.407 mp, formată din: sală de sport, birouri, vestiare, sală forţă, saună; C4 - hotel cu cantină şi vestiare, suprafaţă construită la sol de 331 mp, suprafaţă desfăşurată de 993 mp; C5 - casă bilete, cu suprafaţă construită la sol de 34 mp, suprafaţă construită desfăşurată de 34 mp; C6 - casă bilete, cu suprafaţă construită la sol de 4 mp, suprafaţă construită desfăşurată de 4 mp;C7 - casă bilete, cu suprafaţă construită la sol de 4 mp, suprafaţă construită desfăşurată de 4 mp;C8 - teren sintetic cu suprafaţa de 810 mp; C9 - beci, cu suprafaţă construită la sol de 57 mp, suprafaţă construită desfăşurată de 57 mp Conform CF nr. 2720414.190.230Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Stadionului nr. 12, judeţul CovasnaMinisterul Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe (CUI 4404745)
  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului rezultat în urma comasării care îşi schimbă denumirea, îşi actualizează valoarea de inventarşi îşi modifică caracteristicile tehnice ca urmare a reevaluării şi înscrierii în aceeaşi carte funciară
  Nr. M.F.PCodul de clasificaţieDenumirea imobiluluiDatele de identificare actualizate ale imobiluluiValoarea actualizată a bunuluiAdresaAdministrator
  380388.26.02Sediu administrativ şi complex sportivTeren suprafaţă totală măsurată de 49.246 mp; C1 - stadion cu: teren de fotbal, pistă atletism şi tribune, cu suprafaţă construită la sol de 22.406 mp, suprafaţă construită desfăşurată de 22.406 mp; C2 - vestiar stadion, cu suprafaţă construită la sol de 58 mp, suprafaţă construită desfăşurată de 58 mp; C3 - sala sporturilor cu suprafaţă construită la sol de 2.407 mp, suprafaţă desfăşurată de 2.407 mp, formată din: sală de sport, birouri, vestiare, sală forţă, saună; C4 - hotel cu cantină şi vestiare, suprafaţă construită la sol de 331 mp, suprafaţă desfăşurată de 993 mp;
  C5 - casă bilete, cu suprafaţă construită la sol de 34 mp, suprafaţă construită desfăşurată de 34 mp; C6 - casă bilete, cu suprafaţă construită la sol de 4 mp, suprafaţă construită desfăşurată de 4 mp; C7 - casă bilete, cu suprafaţă construită la sol de 4 mp, suprafaţă construită desfăşurată de 4 mp; C8 - teren sintetic cu suprafaţa de 810 mp; C9 - beci, cu suprafaţă construită la sol de 57 mp, suprafaţă construită desfăşurată de 57 mp Conform CF nr. 27204
  14.190.230Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Stadionului nr. 12, judeţul CovasnaMinisterul Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe (CUI 4404745)
  ----