Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.893 din 27 decembrie 2018privind deschiderea contului unic pentru achitarea amenzilor contravenţionale potrivit prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 27 decembrie 2018Data intrării în vigoare 01-01-2019

  În baza prevederilor art. 5 din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul 1(1)
  În scopul încasării amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice de către agenţii constatatori din cadrul organelor care au implementat seria de evidenţă unică a proceselor-verbale de contravenţie şi modalitatea de preluare şi transmitere în sistem informatic a datelor necesare creării titlului de creanţă electronic, la Trezoreria operativă centrală şi la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului se deschid conturile:a) 50.09.01 „Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice cu domiciliu în România“;b) 50.09.02 „Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România“.
  (2) Conturile 50.09.01 „Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice cu domiciliu în România“ şi 50.09.02 „Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România“ se codifică cu următoarele coduri de identificare fiscală:a) la Trezoreria operativă centrală - cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului 8609468 - pentru încasarea sumelor achitate de plătitori prin decontare bancară, inclusiv prin intermediul contului tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la instituţii de credit, prin mandat poştal transmis de unităţile poştale în sistem electronic, precum şi pentru transferul de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului a sumelor încasate de acestea în numerar sau prin intermediul POS-urilor instalate la ghişeele acestora;b) la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului - cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului 8609468 - pentru sumele încasate de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în numerar sau prin intermediul POS-urilor instalate la ghişeele acestora. (3) Sumele încasate de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului se virează în contul 50.09.01 „Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice cu domiciliu în România“ şi/sau 50.09.02 „Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România“ codificate cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului 8609468 deschise la Trezoreria operativă centrală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, astfel:– sumele încasate în numerar - în prima zi lucrătoare de la încasarea acestora în conturile prevăzute la alin. (2) lit. b);
  – sumele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la ghişeele acestora - în prima zi lucrătoare de la data la care tranzacţiile respective au fost autorizate în conturile prevăzute la alin. (2) lit. b).
  (4) Sumele încasate de Ministerul Finanţelor Publice prin decontare bancară, inclusiv prin intermediul contului tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la instituţii de credit, prin mandat poştal transmis de unităţile poştale în sistem electronic, precum şi cele transferate de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului se virează, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încasării, din contul 50.09.01 „Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice cu domiciliu în România“ în contul de venituri al bugetului local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care domiciliază contravenientul deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului (21.A.35.01.02 „Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate“) sau se restituie potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale.(5) Sumele încasate de Ministerul Finanţelor Publice prin decontare bancară, inclusiv prin intermediul contului tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la instituţii de credit, prin mandat poştal transmis de unităţile poştale în sistem electronic, precum şi cele transferate de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului se virează, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încasării, din contul 50.09.02 „Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România“ în contul de venituri ale bugetului de stat (20.A.35.01.03 „Venituri din amenzi aplicate persoanelor nerezidente“) deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti sau se restituie potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale.
  Articolul 2(1) Codurile IBAN aferente conturilor 50.09.01 „Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice cu domiciliu în România“ şi 50.09.02 „Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România“ sunt generate fără secvenţă şi au următoarea structură:RO zz TREZ yyy cccccc xxxxxxx, în care:a)
  RO = codul de ţară;
  b) zz = două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;c) TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;d) yyy = codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului;e) cccccc = codul contului de disponibilităţi deschis potrivit planului de conturi al Trezoreriei Statului, respectiv codul contului 50.09.01 „Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice cu domiciliu în România“ şi al contului 50.09.02 „Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România“;f) xxxxxxx = 7 caractere reprezentând câmp haşurat cu litera X.
  (2) Codurile IBAN aferente conturilor:a) 50.09.01 „Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice cu domiciliu în România“;b) 50.09.02 „Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România“se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.
  Articolul 3Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.Articolul 4
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 27 decembrie 2018.Nr. 3.893.----