Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (31.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.032 din 21 decembrie 2018privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al "Liniei electrice aeriene (LEA) 110 kV dublu circuit CHE Bumbeşti - borna 35 bis LEA 110 kV Târgu Jiu Nord - Parângu circuitul 2" pentru racordarea la Sistemul Electroenergetic Naţional a Centralei Hidroelectrice Bumbeşti, obiectiv din cadrul lucrării de utilitate publică şi interes naţional "Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni - Bumbeşti", judeţele Gorj şi Hunedoara
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 27 decembrie 2018Data intrării în vigoare 27-12-2018

  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) lit. d), art. 5 alin. (1) şi al art. 32 din Legea nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 10/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbeşti“,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă amplasamentul pentru realizarea obiectivului de racordare la Sistemul Electroenergetic Naţional a Centralei Hidroelectrice Bumbeşti, „Linia electrică aeriană (LEA) 110 kV dublu circuit CHE Bumbeşti - borna 35 bis LEA 110 kV Târgu Jiu Nord - Parângu circuitul 2“, obiectiv din cadrul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni - Bumbeşti“, potrivit planurilor topografice prevăzute în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 - planurile topografice ale coridorului de expropriere se comunică persoanelor fizice interesate, la solicitarea acestora, de către Hidroelectrica - S.A., care este depozitarul acestora, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţilor topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
  Articolul 2Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de racordare la Sistemul Electroenergetic Naţional a Centralei Hidroelectrice Bumbeşti, „Linia electrică aeriană (LEA) 110 kV dublu circuit CHE Bumbeşti - borna 35 bis LEA 110 kV Târgu Jiu Nord - Parângu circuitul 2“ situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni - Bumbeşti“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Energiei prin Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica“ - S.A. Articolul 3Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe teritoriul administrativ al oraşului Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 4Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, pe raza oraşului Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj, în cuantum total de 660 lei, alocate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pe anul 2018 Ministerului Energiei la capitolul 81.01 „Combustibili şi energie“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 01 „Transferuri interne“, alineatul 12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“.
  Articolul 5Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de către Ministerul Energiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, de către reprezentantul expropriatorului, într-un cont bancar deschis pe numele Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica“ - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.Articolul 6Ministerul Energiei, prin Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica“ - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU

  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Laurenţiu Adrian Neculaescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul apelor şi pădurilor,
  Adriana Petcu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 21 decembrie 2018.Nr. 1.032.Anexa nr. 2LISTA proprietarilor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriereal „Liniei electrice aeriene (LEA) 110kV dublu circuit CHE Bumbeşti - borna 35 bis LEA 110kV Târgu Jiu Nord - Parângu circuitul 2“,situate pe teritoriul administrativ al oraşului Bumbeşti-Jiu din judeţul Gorj, proprietarii sau deţinătorii acestora,
  precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

  Nr. crt.JudeţUnitatea administrativ-teritorială (UAT)Nr. parcela pe plan de situaţieNumele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenuluiNr. topograficNr. cadastral/ Nr. carte funciarăExtravilan/ intravilanCategorie de folosinţăSuprafaţa de expropriat (mp)Valoare totală despăgubiri (lei)
  123456
  7891011
  1GorjBumbeşti-Jiu1Predoiu Fimita1106/1ExtravilanArabil3815
  2GorjBumbeşti-Jiu2Lupulesco Ion
  1085/1ExtravilanPăşune224
  3GorjBumbeşti-Jiu2Predoiu Petre1079/1ExtravilanPăşune184
  4GorjBumbeşti-Jiu3Motorga Gheorghe
  1102/1ExtravilanPăşune224
  5GorjBumbeşti-Jiu4Proprietar neidentificatExtravilanArabil2711
  6GorjBumbeşti-Jiu5Proprietar neidentificatExtravilanArabil156
  7GorjBumbeşti-Jiu6Proprietar neidentificatExtravilanArabil4016
  8GorjBumbeşti-Jiu7Proprietar neidentificatExtravilanArabil40
  16
  9GorjBumbeşti-Jiu8Proprietar neidentificatExtravilanArabil177
  10GorjBumbeşti-Jiu9Proprietar neidentificatExtravilanArabil177
  12
  GorjBumbeşti-Jiu10Proprietar neidentificatExtravilanArabil2711
  11GorjBumbeşti-Jiu11Proprietar neidentificatExtravilanArabil177
  13GorjBumbeşti-Jiu
  12Proprietar neidentificatExtravilanArabil177
  14GorjBumbeşti-Jiu13Proprietar neidentificatExtravilanArabil177
  15GorjBumbeşti-Jiu14Predoiu Petre
  ExtravilanArabil2711
  16GorjBumbeşti-Jiu15Tatomirescu IlinaExtravilanArabil2711
  17GorjBumbeşti-Jiu16Proprietar neidentificatExtravilanArabil
  156
  18GorjBumbeşti-Jiu17UAT Bumbeşti-Jiu37722IntravilanArabil2262
  19GorjBumbeşti-Jiu18UAT Bumbeşti-Jiu37722IntravilanArabil
  3392
  20GorjBumbeşti-Jiu19UAT Bumbeşti-Jiu37721IntravilanArabil2776
  21GorjBumbeşti-Jiu20UAT Bumbeşti-Jiu37720IntravilanArabil
  2159
  22GorjBumbeşti-Jiu29Proprietar neidentificatIntravilanArabil3392
  23GorjBumbeşti-Jiu30Proprietar neidentificatIntravilanArabil1542
  24GorjBumbeşti-Jiu31Proprietar neidentificatIntravilanArabil1542
  25GorjBumbeşti-Jiu32Popescu ConstantinExtravilanArabil177
  26Gorj
  Bumbeşti-Jiu33Dijmarescu Dumitru; Dijmarescu GrigoreExtravilanArabil156
  27GorjBumbeşti-Jiu33Lupulescu GheorgheExtravilanArabil21
  28GorjBumbeşti-Jiu34
  Proprietar neidentificatExtravilanArabil2711
  29GorjBumbeşti-Jiu35Proprietar neidentificatExtravilanArabil2711
  30GorjBumbeşti-Jiu36Proprietar neidentificatExtravilan
  Arabil2711
  684660