Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.031 din 21 decembrie 2018privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 27 decembrie 2018Data intrării în vigoare 27-12-2018

  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (3) lit. d) şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an“, potrivit planului cu amplasamentul/planurilor topografice prevăzut(e) în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 - Plan de situaţie a coridorului de expropriere se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
  Articolul 2Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Energiei, prin Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A.Articolul 3Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localităţii Mătăsari, judeţul Gorj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.Articolul 4Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, pe raza localităţii Mătăsari, judeţul Gorj, în cuantum total de 3.841.000,85 lei, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pe anul 2018 Ministerului Energiei, la capitolul 81.01 „Combustibili şi energie“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“.
  Articolul 5Suma de 3.841.000,85 lei se virează de către Ministerul Energiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, de către reprezentantul expropriatorului întrun cont bancar deschis pe numele Societăţii „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.Articolul 6Ministerul Energiei, prin Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.Articolul 7Planul amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate, respectiv prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, potrivit legii.
  Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Laurenţiu Adrian Neculaescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul apelor şi pădurilor,
  Adriana Petcu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 21 decembrie 2018.
  Nr. 1.031.Anexa nr. 2LISTAcuprinzând imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an lignit“, situate pe raza comunei Mătăsari din judeţul Gorj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor
  Nr. crt.JudeţUATNumărul parcelei pe planul de situaţieNumele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenuluiNumăr topograficNr. cadastral/ Nr. carte funciarăExtravilan/ IntravilanCategoria de folosinţăSuprafaţa de expropriat (mp)Valoare totală despăgubiri (lei)
   TarlaParcelă    
  01234567891011
  1GorjMătăsari1GORUN CONSTANTIN1
  2/1. IntravilanA144416,52
  2GorjMătăsari2GORUN CONSTANTIN12/1/1. IntravilanA2880,99
  3GorjMătăsari3
  FOTĂU MARIA12/2. IntravilanA120347,10
  4GorjMătăsari4FOTĂU MARIA12/2/1. IntravilanA1337,60
  5GorjMătăsari5RĂMESCU DOMNICA12/3. IntravilanA132381,81
  6GorjMătăsari6RĂMESCU DOMNICA12/3/2. IntravilanA25490,43
  7GorjMătăsari7Def. RĂUŢ I. VASILE12/3/1. IntravilanA121349,99
  8GorjMătăsari8FRĂTUŢU EUGENIA12/4/1. IntravilanA
  52150,41
  9GorjMătăsari9RAMESCU VASILE12/5/1. IntravilanA38109,91
  10GorjMătăsari10ANCUŢERU GHEORGHE12/7.
   IntravilanA4001.156,99
  11GorjMătăsari11BUZĂRIN CONSTANTIN12/8. IntravilanA4001.156,99
  12GorjMătăsari12LATU NICOLAE
  12/9. IntravilanA9002.411,16
  13GorjMătăsari13LATU NICOLAE12/9/1. IntravilanA154445,44
  14GorjMătăsari
  14BEJAT VASILE LAURENŢIU13/4. IntravilanA199575,60
  15GorjMătăsari15ANGHELESCU ION13/1. IntravilanA3471.003,69
  16
  GorjMătăsari16TOMOESCU CONSTANTIN13/2.37565IntravilanA3841.110,71
  17GorjMătăsari17TOMOESCU CONSTANTIN13/3. IntravilanA
  63182,23
  18GorjMătăsari18RÂMESCU ARISTICĂ16 IntravilanCC3081.232,00
  19GorjMătăsari18RÂMESCU ARISTICĂ16/1. IntravilanA2881.811,10
  20GorjMătăsari19RÂMESCU ARISTICĂ16/2. IntravilanA4001.156,99
  21GorjMătăsari20BUZĂRIN CONSTANTIN
  15 IntravilanL2565.145,60
  22GorjMătăsari21Def. GORUN C. GHEORGHE1536821IntravilanA200578,50
  23Gorj
  Mătăsari22Def. GORUN C. GHEORGHE15/1. IntravilanA74214,04
  24GorjMătăsari23GORUN VASILE17 IntravilanCC5062.024,00
  25GorjMătăsari24TĂNĂSOIU V. DUMITRU19 IntravilanA5961.723,92
  26GorjMătăsari25TĂNĂSOIU V. DUMITRU110 IntravilanV
  4866.097,52
  27GorjMătăsari26TĂNĂSOIU V. DUMITRU111 IntravilanCC4711.884,00
  28GorjMătăsari27TĂNĂSOIU V. DUMITRU19/1.
   IntravilanA187540,89
  29GorjMătăsari28TUFIŢĂ MARIA112 IntravilanCC2851.140,00
  30GorjMătăsari28TUFIŢĂ MARIA
  113 IntravilanA5891.703,67
  31GorjMătăsari29BĂLOSU NICOLAE114 IntravilanA4501.301,62
  32GorjMătăsari
  29BĂLOSU NICOLAE115 IntravilanCC240960,00
  33GorjMătăsari30PÎRLEA IOANA114/1.545IntravilanCC2741.096,00
  34GorjMătăsari31SPERLEA GHEORGHE114/2. IntravilanA5091.472,27
  35GorjMătăsari31 aPROPRIETAR NEIDENTIFICAT 1  IntravilanA102
  295,03
  36GorjMătăsari32PROPRIETAR NEIDENTIFICAT 116, 17, 18/1 IntravilanA7112.056,55
  37GorjMătăsari33BOBEI D.ION119 Intravilan
  A4331.252,44
  38GorjMătăsari33 aPROPRIETAR NEIDENTIFICAT 1  IntravilanA111321,07
  39GorjMătăsari34SPERLEA IOANA122
  36769IntravilanCC7503.000,00
  40GorjMătăsari34SPERLEA IOANA12336769IntravilanL74614.994,60
  41GorjMătăsari
  34SPERLEA IOANA12536769IntravilanA1.8385.316,38
  42GorjMătăsari35SPERLEA IOANA12436768IntravilanCC320
  1.280,00
  43GorjMătăsari36GORUN C. ION125/3. IntravilanA99286,36
  44GorjMătăsari37CIOCLEI I.M. MARIA125/2. Intravilan
  A99286,36
  45GorjMătăsari38BOBEI D. ION126 IntravilanA295853,28
  46GorjMătăsari39Def. GIURONIU DOMNICA1
  2636542IntravilanA1.4004.049,47
  47GorjMătăsari40GORUN C. ION129/2 IntravilanA156451,23
  48GorjMătăsari41CIOCLEI I.M. MARIA129/3 IntravilanA158457,01
  49GorjMătăsari118RÂMESCU A. CONSTANTIN232 IntravilanCC3461.384,00
  50
  GorjMătăsari119RÂMESCU A. CONSTANTIN231/1, 32/136244IntravilanCC5002.000,00
  51GorjMătăsari120RÂMESCU A. CONSTANTIN231 IntravilanL
  78215.718,20
  52GorjMătăsari121OSNAGA ELENA233 IntravilanA300867,74
  53GorjMătăsari122BOBEI ION234/1
   IntravilanA4341.255,34
  54GorjMătăsari123BIBANU GRIGORE234/2 IntravilanA264763,61
  55GorjMătăsari124BIBANU GRIGORE
  234 IntravilanA3971.148,31
  56GorjMătăsari125BĂLOSU NICOLAE239 IntravilanA312902,45
  57GorjMătăsari
  126PÂRLEA ION239/1 IntravilanA199575,60
  58GorjMătăsari128LUPU PARASCHIVA, DRAGOTOIU SULTANA, RĂUŢ NICOLAE240 IntravilanA240694,20
  59
  GorjMătăsari129DRAGOTOIU VASILE241 IntravilanA4911.420,21
  60GorjMătăsari131GIURONIU DOMNICA24836544IntravilanCC
  8083.232,00
  61GorjMătăsari131GIURONIU DOMNICA24736544IntravilanL1.56931.536,90
  62GorjMătăsari132BANCIU MARIA25136815IntravilanA4161.203,27
  63GorjMătăsari42BANCIU MARIA35936814IntravilanA5281.527,23
  64Gorj
  Mătăsari44CHIRCU ANGELA364 IntravilanCC8253.300,00
  65GorjMătăsari44CHIRCU ANGELA365 IntravilanL86417.366,40
  66GorjMătăsari45Def. GIURONIU IOANA367 IntravilanCC6162.464,00
  67GorjMătăsari45Def. GIURONIU IOANA366 IntravilanL
  1.11022.311,00
  68GorjMătăsari45Def. GIURONIU IOANA368 IntravilanA8402.429,68
  69GorjMătăsari46DRAGOTOIU ARISTICĂ369
   IntravilanA1.0723.100,74
  70GorjMătăsari47BIBANU GHEORGHE, BIBANU GHEORGHIŢA, CROITORU ELENA372 IntravilanN406974,40
  71GorjMătăsari48Def. CROITORU I. MARIA
  373 IntravilanA9802.834,63
  72GorjMătăsari49BIBANU GHEORGHE472/1 IntravilanA3561.029,72
  73GorjMătăsari
  50RÂMESCU ARISTICĂ473/3 IntravilanA240694,20
  74GorjMătăsari51BĂCESCU MARIA473/5 IntravilanA222642,13
  75
  GorjMătăsari52POPESCU MIHAI473/7 IntravilanA7602.198,28
  76GorjMătăsari53Def. SPERLEA GHEORGHE474/1 IntravilanA8052.328,45
  77GorjMătăsari55BĂCESCU GHEORGHE47735866IntravilanCC4221.688,00
  78GorjMătăsari54BĂCESCU GHEORGHE476
  35866IntravilanV85810.764,76
  79GorjMătăsari56BĂLAN CONSTANTIN, BĂLAN SULTANA482 IntravilanP1.1682.803,20
  80GorjMătăsari56
  BĂLAN CONSTANTIN, BĂLAN SULTANA485 IntravilanL2805.628,00
  81GorjMătăsari57BĂLAN CONSTANTIN, BĂLAN SULTANA482/1 IntravilanP298715,20
  82Gorj
  Mătăsari58STĂNILOIU DOINA487/136851IntravilanA3491.009,48
  83GorjMătăsari59RĂUŢ ION49135012IntravilanA
  5761.666,07
  84GorjMătăsari60RĂUŢ ION491/2 IntravilanA58167,76
  85GorjMătăsari61POPESCU MIHAI491/1
   IntravilanA6121.770,20
  86GorjMătăsari62POPESCU MIHAI491/3 IntravilanA50144,62
  87GorjMătăsari63Def. DRAGOTOIU GHEORGHE
  492/1 IntravilanP319765,60
  88GorjMătăsari64BUZĂRIN DUMITRU494 IntravilanCC1.1404.560,00
  89GorjMătăsari
  65Def. DRAGOTOIU GHEORGHE495 IntravilanA9492.744,96
  90GorjMătăsari66Def. DRAGOTOIU GHEORGHE495/1 IntravilanA3821.104,93
  91GorjMătăsari67IOVAN GHEORGHE496/1 IntravilanA259749,15
  92GorjMătăsari68HÎRCEANU MARIA496 IntravilanA506
  2.332,82
  93GorjMătăsari69POPESCU MIHAI499 IntravilanCC9623.848,00
  94GorjMătăsari70CIOCLEI C.M. CONSTANTIN4101/1 Intravilan
  A293847,50
  95GorjMătăsari71Def. GORUN CONSTANTIN4104 IntravilanA294817,39
  96GorjMătăsari72SPERLEA GHEORGHE4
  104/1 IntravilanA9822.840,42
  97GorjMătăsari73SPERLEA GHEORGHE4104/2 IntravilanA308890,88
  98GorjMătăsari133
  BĂCESCU MARIA510536070IntravilanCC7563.024,00
  99GorjMătăsari133BĂCESCU MARIA510636070IntravilanA3781.093,36
  100GorjMătăsari134FRĂŢILĂ VASILE510837797IntravilanCC2501.000,00
  101GorjMătăsari135SPERLEA GHEORGHE5108/1 Intravilan
  CC9433.772,00
  102GorjMătăsari135SPERLEA GHEORGHE5109 IntravilanA5381.556,15
  103GorjMătăsari136ŢUNĂ MARIA5
  115/136849IntravilanA3561.029,72
  104GorjMătăsari137IOVAN ELENA5116/136852IntravilanA276798,32
  105GorjMătăsari138GORUN GHEORGHE5116/236823IntravilanL77615.597,60
  106GorjMătăsari139RAUŢ PĂUNA5118 IntravilanL493
  9.909,30
  107GorjMătăsari140POPESCU MIHAI5119 IntravilanCC2501.000,00
  108GorjMătăsari140POPESCU MIHAI5120 Intravilan
  A128370,24
  109GorjMătăsari141BĂCESCU IOANA5121 IntravilanL94619.014,60
  110GorjMătăsari142RĂUŢ POLINA5
  122/1 IntravilanA343992,12
  111GorjMătăsari143RĂUŢ POLINA5122/2 IntravilanA214618,99
  112GorjMătăsari144
  MÎRŞU GHEORGHE5122 IntravilanA5291.530,12
  113GorjMătăsari145POPESCU MIHAI6124 IntravilanV5526.925,58
  114Gorj
  Mătăsari146POPESCU MIHAI6125 IntravilanA8742.528,03
  115GorjMătăsari147DOSONIU MARIA612636783IntravilanCC1.210
  4.840,00
  116GorjMătăsari148IOVAN GHEORGHE6127 IntravilanL4969.969,60
  117GorjMătăsari149IOVAN GHEORGHE6128 Intravilan
  CC4111.644,00
  118GorjMătăsari150IOVAN VASILE6130 IntravilanCC2501.000,00
  119GorjMătăsari150IOVAN VASILE6129 IntravilanL71014.271,00
  120GorjMătăsari151PALIŢĂ ION6131 IntravilanL1.65133.185,10
  121GorjMătăsari152
  PURDESCU CONSTANTIN6132 IntravilanA7062.042,09
  122GorjMătăsari153TOMOESCU ION6133/136087IntravilanV961.204,45
  123
  GorjMătăsari153TOMOESCU ION613436087IntravilanCC7042.816,00
  124GorjMătăsari153TOMOESCU ION6134/136087Intravilan
  A288833,03
  125GorjMătăsari154TOMOESCU ION6135 IntravilanA1.3773.982,94
  126GorjMătăsari155BĂCESCU IOANA6
  136 IntravilanA1.0683.089,17
  127GorjMătăsari156CUŞMA LORENA, PURDESCU IULIAN DENIS613737399IntravilanCC9463.784,00
  128GorjMătăsari
  156CUŞMA LORENA, PURDESCU IULIAN DENIS613837399IntravilanL1.38227.778,20
  129GorjMătăsari157Def. PURDESCU C. CONSTANTIN6138/1 IntravilanL1.17723.657,70
  130GorjMătăsari158RÂMESCU PANTELIE6139/1 IntravilanL3086.190,80
  131GorjMătăsari158 APÂRLEA ION6139/2 IntravilanL
  2214.442,10
  132GorjMătăsari159LUPU PARASCHIVA614236243IntravilanCC7803.120,00
  133GorjMătăsari159LUPU PARASCHIVA614336243IntravilanA1.5204.396,57
  134GorjMătăsari160LUPU PARASCHIVA614436242IntravilanP1.6053.852,00
  135Gorj
  Mătăsari160LUPU PARASCHIVA614536242IntravilanCC6092.436,00
  136GorjMătăsari161CIOCLEI MARIA6148, 148/237407IntravilanL
  85517.185,50
  137GorjMătăsari161CIOCLEI MARIA6148/137407IntravilanV2763.462,79
  138GorjMătăsari161CIOCLEI MARIA6
  14937407IntravilanCC6292.516,00
  139GorjMătăsari162CIOCLEI MARIA6149/137408IntravilanCC4201.680,00
  140Gorj
  Mătăsari163TOMOESCU STATE, TOMOESCU CONSTANTIN6150, 153 IntravilanCC8013.204,00
  141GorjMătăsari164TOMOESCU STATE, TOMOESCU CONSTANTIN615137337IntravilanA550
  1.590,86
  142GorjMătăsari164TOMOESCU STATE, TOMOESCU CONSTANTIN6152, 152/4 IntravilanL1.63632.883,60
  143GorjMătăsari164TOMOESCU STATE, TOMOESCU CONSTANTIN6152/1 Intravilan
  V5556.963,22
  144GorjMătăsari164TOMOESCU STATE, TOMOESCU CONSTANTIN6152/2 IntravilanP244585,60
  145GorjMătăsari165ANGHELESCU GH. ION6
  152/1 IntravilanA1.4004.049,47
  146GorjMătăsari165ANGHELESCU GH. ION6154 IntravilanCC4081.632,00
  147GorjMătăsari167SPERLEA GHEORGHIŢA6155 IntravilanCC150600,00
  148GorjMătăsari167SPERLEA GHEORGHIŢA6156 IntravilanA6691.935,07
  149Gorj
  Mătăsari167SPERLEA GHEORGHIŢA6157 IntravilanCC216864,00
  150GorjMătăsari167SPERLEA GHEORGHIŢA6158 IntravilanA4811.391,28
  151GorjMătăsari168GORUN GHEORGHE616036248IntravilanA5321.538,80
  152GorjMătăsari169CROITORU A. GHEORGHE6161 Intravilan
  A8182.366,05
  153GorjMătăsari74PURDESCU CONSTANTIN7163 IntravilanA6181.787,55
  154GorjMătăsari75CIOCLEI ECATERINA7
  165767IntravilanCC7402.960,00
  155GorjMătăsari75CIOCLEI ECATERINA7164767IntravilanA225650,81
  156Gorj
  Mătăsari76RAMESCU MARIA7166/2 IntravilanA100289,25
  157GorjMătăsari77RÂMESCU DOMNICA716637390IntravilanA576
  1.666,07
  158GorjMătăsari78RÂMESCU DOMNICA7166/3 IntravilanA159459,90
  159GorjMătăsari79BĂCESCU MARIA7168 Intravilan
  A1.4214.110,21
  160GorjMătăsari81TOMOESCU MIHAI7169 IntravilanA3641.052,86
  161GorjMătăsari81TOMOESCU MIHAI7170 IntravilanL60912.240,90
  162GorjMătăsari81TOMOESCU MIHAI7171 IntravilanCC4501.800,00
  163GorjMătăsari80
  TOMOESCU MIHAI7170/1 IntravilanL4529.085,20
  164GorjMătăsari82MERĂI VASILE7172 IntravilanCC5892.356,00
  165Gorj
  Mătăsari82MERĂI VASILE7173 IntravilanA9372.710,25
  166GorjMătăsari82MERĂI VASILE7174 IntravilanA7432.149,11
  167GorjMătăsari83MERĂI VASILE7174/1 IntravilanA124358,67
  168GorjMătăsari84Def. COJOCARU TEODOR7175739Intravilan
  A2.4307.028,73
  169GorjMătăsari85CHIRCU GHEORGHE7176/1 IntravilanA4591.327,65
  170GorjMătăsari86CHIRCU GHEORGHE7
  176/2 IntravilanA9322.695,79
  171GorjMătăsari87TOMOESCU STATE717637338IntravilanA1.3163.806,50
  172GorjMătăsari
  87TOMOESCU STATE718137338IntravilanA5101.475,16
  173GorjMătăsari88ANGHELESCU ION7183 IntravilanA1.2163.517,26
  174GorjMătăsari88ANGHELESCU ION7184 IntravilanA5101.475,16
  175GorjMătăsari89ANGHELESCU ION7184/1 IntravilanA5281.527,23
  176GorjMătăsari90GORUN GHEORGHIŢA7186179IntravilanCC9813.924,00
  177GorjMătăsari91SPERLEA GHEORGHIŢA7
  187 IntravilanA6501.880,11
  178GorjMătăsari91 aPROPRIETAR NEIDENTIFICAT7  IntravilanA68196,69
  179GorjMătăsari92BUZĂRIN DUMITRU
  7190 IntravilanA240694,20
  180GorjMătăsari92 aPROPRIETAR NEIDENTIFICAT7  IntravilanP6801.632,00
  181GorjMătăsari217
  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT8191/1 IntravilanA5281.527,23
  182GorjMătăsari218SPERLEA GHEORGHITA8191 IntravilanA200578,50
  183Gorj
  Mătăsari218SPERLEA GHEORGHITA8192 IntravilanA4401.272,69
  184GorjMătăsari219Def. CROITORU I. MARIA8199 IntravilanA2.0525.935,37
  185GorjMătăsari219Def. CROITORU I. MARIA8200 IntravilanCC7753.100,00
  186GorjMătăsari219Def. CROITORU I. MARIA8201 IntravilanA
  1.1383.291,64
  187GorjMătăsari221PROPRIETAR NEIDENTIFICAT8202 IntravilanCC6062.424,00
  188GorjMătăsari222NEBUNU ION 8205
   IntravilanCC4621.848,00
  189GorjMătăsari222NEBUNU ION 8206 IntravilanCC1.1814.724,00
  190GorjMătăsari222NEBUNU ION 8207 IntravilanP270648,00
  191GorjMătăsari223BĂCESCU IOANA8207 IntravilanP158379,20
  192GorjMătăsari
  223BĂCESCU IOANA8208 IntravilanV5506.900,49
  193GorjMătăsari223BĂCESCU IOANA8209 IntravilanCC6482.592,00
  194
  GorjMătăsari223BĂCESCU IOANA8210 IntravilanA9642.788,35
  195GorjMătăsari224TĂNĂSOIU M ION8211 IntravilanA501
  1.449,13
  196GorjMătăsari224TĂNĂSOIU M ION8211/1 IntravilanV2873.600,80
  197GorjMătăsari224TĂNĂSOIU M ION8212 Intravilan
  CC5262.104,00
  198GorjMătăsari225TĂNĂSOIU I CONSTANTIN8213 IntravilanCC4951.980,00
  199GorjMătăsari226GORUN C. ION8
  217/1 IntravilanA7842.267,70
  200GorjMătăsari227PROPRIETAR NEIDENTIFICAT8214 IntravilanA4751.373,93
  201GorjMătăsari228
  Moşt. GORUN DT ION8222/1 IntravilanV5246.574,28
  202GorjMătăsari229LATU N. ION8223 IntravilanL1.00320.160,30
  203Gorj
  Mătăsari229LATU N. ION8224 IntravilanCC1.2074.828,00
  204GorjMătăsari230Moşt. GORUN DT ION8225 IntravilanCC2.0008.000,00
  205GorjMătăsari231PERA ION8227 IntravilanCC191764,00
  206GorjMătăsari231PERA ION8228 IntravilanA
  7042.036,31
  207GorjMătăsari93LATU ION9229 IntravilanA284821,46
  208GorjMătăsari94GORUN ION9229/1
   IntravilanA126364,45
  209GorjMătăsari95CIOCLEI MARIA9229/2 IntravilanCC126504,00
  210GorjMătăsari96HORCEA DAMIAN ION
  923036278IntravilanA252728,90
  211GorjMătăsari96 aPROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  IntravilanA87251,65
  212GorjMătăsari
  97CIOCLEI DUMITRU923037542IntravilanA122352,88
  213GorjMătăsari98CIOCLEI DUMITRU923137554IntravilanA182
  526,43
  214GorjMătăsari99CIOCLEI DUMITRU9231/1/1 IntravilanA36104,13
  215GorjMătăsari100CIOCLEI ION9231/1 Intravilan
  A277801,22
  216GorjMătăsari101CIOCLEI ION9231/1/2 IntravilanA3086,77
  217GorjMătăsari102BIBANU MARIA9
  232 IntravilanA330954,52
  218GorjMătăsari103BIBANU MARIA9232/1 IntravilanA42121,48
  219GorjMătăsari104RAMESCU VASILE9233/1/1 IntravilanA48138,84
  220GorjMătăsari104 aGORUN D.T. ION9DRUM Intravilan 130312,00
  221GorjMătăsari
  105GORUN ION9236 IntravilanCC5452.180,00
  222GorjMătăsari105GORUN ION9235 IntravilanV2002.509,27
  223
  GorjMătăsari106GORUN ION9236/1 IntravilanCC159636,00
  224GorjMătăsari106GORUN ION9235/1 IntravilanV107
  1.342,46
  225GorjMătăsari107PERA ION9237 IntravilanA5161.492,52
  226GorjMătăsari108PERA ION9238 Intravilan
  CC100400,00
  227GorjMătăsari109POPESCU MARIA9237/1 IntravilanA3921.133,85
  228GorjMătăsari110CIOCLEI PETRE9
  23937467IntravilanA322931,38
  229GorjMătăsari110CIOCLEI PETRE924037467IntravilanCC128512,00
  230Gorj
  Mătăsari110CIOCLEI PETRE9239/137467IntravilanV3224.039,92
  231GorjMătăsari111CIOCLEI PETRE9239/1/2 IntravilanV111
  1.392,64
  232GorjMătăsari112BIBANU MARIA9242 IntravilanA300867,74
  233GorjMătăsari112BIBANU MARIA9243 IntravilanCC7252.900,00
  234GorjMătăsari113Def. VIŞAN PANTELIMON924437720IntravilanA1.5084.361,86
  235GorjMătăsari114CIOCLEI I.M. MARIA
  9247/137582IntravilanA5591.616,90
  236GorjMătăsari114CIOCLEI I.M. MARIA924837582IntravilanCC3901.560,00
  237
  GorjMătăsari115PALIŢĂ EFTICHIA924737511IntravilanA7912.287,95
  238GorjMătăsari115PALIŢĂ EFTICHIA924737511Intravilan
  V2012.521,81
  239GorjMătăsari116TROTEA POLINA9249 IntravilanA1.1983.465,19
  240GorjMătăsari116TROTEA POLINA9
  251 IntravilanCC7122.848,00
  241GorjMătăsari117BUZOIANU GHEORGHE (BANCIU MARIA)925636579IntravilanCC4081.632,00
  242GorjMătăsari
  117BUZOIANU GHEORGHE (BANCIU MARIA)925736579IntravilanA5501.590,86
  243GorjMătăsari170CROITORU ALEXANDRU10263 IntravilanCC5102.040,00
  244GorjMătăsari171CROITORU ALEXANDRU10263/2 IntravilanA2.2746.577,50
  245GorjMătăsari172GORUN GHEORGHE10260, 262, 26436246Intravilan
  A3.2209.313,79
  246GorjMătăsari172GORUN GHEORGHE1026136246IntravilanCC7963.184,00
  247GorjMătăsari173GORUN CONSTANTIN10268, 269/1 IntravilanCC1.6906.760,00
  248GorjMătăsari173GORUN CONSTANTIN10269/2 IntravilanV2903.638,44
  249GorjMătăsari
  173GORUN CONSTANTIN10269/2 IntravilanA2.0165.831,24
  250GorjMătăsari174TROTEA EUGENIA1027036846IntravilanV4906.147,71
  251GorjMătăsari174TROTEA EUGENIA1027136846IntravilanA1.4994.335,83
  252GorjMătăsari175BIBANU CONSTANTIN10273 Intravilan
  A321928,49
  253GorjMătăsari175BIBANU CONSTANTIN10274 IntravilanCC6862.744,00
  254GorjMătăsari176BĂLOSU NICOLAE10
  276 IntravilanA4301.243,77
  255GorjMătăsari177GORUN GH. GHEORGHE10275 IntravilanA3.2169.302,22
  256GorjMătăsari178
  GORUN C. ION10277, 278 IntravilanA9092.629,26
  257GorjMătăsari179CIOCLEI MARIA10280 IntravilanCC8143.256,00
  258Gorj
  Mătăsari179CIOCLEI MARIA10279/3 IntravilanF4481.075,20
  259GorjMătăsari179CIOCLEI MARIA10277/2 IntravilanP1.0612.546,40
  260GorjMătăsari180Def. CIOCLEI M. GHEORGHE1028637528IntravilanCC6392.556,00
  261GorjMătăsari180Def. CIOCLEI M. GHEORGHE1028537528IntravilanA6111.767,31
  262GorjMătăsari181Def. CIOCLEI I.M. IOANA10288 IntravilanCC5202.080,00
  263GorjMătăsari182CROITORU ALEXANDRU
  10283/1 IntravilanA77222,72
  264GorjMătăsari183CIOCLEI DUMITRU10284/1 IntravilanA3801.099,14
  265GorjMătăsari
  184CIOCLEI ION1029036094IntravilanL3897.818,90
  266GorjMătăsari184CIOCLEI ION1029136094IntravilanCC379
  1.516,00
  267GorjMătăsari184CIOCLEI ION1029236094IntravilanV2923.663,53
  268GorjMătăsari185CIOCLEI CONSTANTIN10293
  36095IntravilanCC8403.360,00
  269GorjMătăsari186TROTEA POLINA10289 IntravilanA8442.441,25
  270GorjMătăsari187
  GORUN C. ION10293 IntravilanCC7062.824,00
  271GorjMătăsari187GORUN C. ION10294 IntravilanA1.0963.170,16
  272Gorj
  Mătăsari188GORUN GH. VASILE10297 IntravilanCC1.0004.000,00
  273GorjMătăsari189GORUN DUMITRU, GORUN C. GHEORGHE, TROTEA 10296 IntravilanA7002.024,74
  274GorjMătăsari190POPESCU MARIA10298, 300 IntravilanCC5312.124,00
  275GorjMătăsari190POPESCU MARIA10299 IntravilanA9922.869,34
  276GorjMătăsari191STĂNILOIU I. GHEORGHE10300/1 IntravilanA204590,07
  277GorjMătăsari192CIOCLEI I. PETRE10304
  37444IntravilanCC9033.612,00
  278GorjMătăsari193TROTEA FLOAREA10303 IntravilanCC5692.276,00
  279GorjMătăsari193
  TROTEA FLOAREA10305 IntravilanF76182,40
  280GorjMătăsari193TROTEA FLOAREA10302 IntravilanA1.5004.338,72
  281Gorj
  Mătăsari194VIŞAN ION10306, 307 IntravilanCC8173.268,00
  282GorjMătăsari195Def. VISAN PATELIMON1030837721IntravilanCC856
  3.424,00
  283GorjMătăsari195Def. VISAN PATELIMON10308, 309 IntravilanL1.30526.230,50
  284GorjMătăsari196Def. GORUN D.T. ION10313 Intravilan
  A8062.331,34
  285GorjMătăsari197Def. GORUN D.T. ION10314/1 IntravilanV3504.391,22
  286GorjMătăsari198POPESCU DUMITRU, POPESCU PĂUNA10
  314 IntravilanA3661.058,65
  287GorjMătăsari199PERA MARINA10318 IntravilanP8221.972,80
  288GorjMătăsari200
  TROTEA ION10328/2 IntravilanA5571.611,11
  289GorjMătăsari201TROTEA ION10327 IntravilanA1.6304.714,74
  290GorjMătăsari202NICOLAESCU GHEORGHE, NICOLAESCU VICTORIA, 10330 IntravilanCC2.2779.108,00
  291GorjMătăsari202 APROPRIETAR NEIDENTIFICAT10332 IntravilanP7931.903,20
  292GorjMătăsari203Def. NICOLAESCU EFTICHIA11333 IntravilanCC6.73226.928,00
  293GorjMătăsari204PALIŢĂ P PETRE11339 IntravilanCC
  1.1474.588,00
  294GorjMătăsari205Def. PALIŢĂ P PETRE11337/1 IntravilanCC168672,00
  295GorjMătăsari205Def. PALIŢĂ P PETRE11340
   IntravilanA1.6654.815,98
  296GorjMătăsari206Def. PALIŢĂ N. PETRE1133737401IntravilanCC1.5606.240,00
  297GorjMătăsari207
  PALIŢĂ P PETRE11335 IntravilanA1.4404.165,17
  298GorjMătăsari207PALIŢĂ P PETRE11336 IntravilanF8512.042,40
  299Gorj
  Mătăsari208CĂLUGĂRU DUMITRU11345 IntravilanV1.02712.885,09
  300GorjMătăsari209CĂLUGĂRU DUMITRU11344 IntravilanL1.32326.592,30
  301GorjMătăsari210POPESCU DUMITRU11346 IntravilanCC1.0204.080,00
  302GorjMătăsari210POPESCU DUMITRU11347, 34836773Intravilan
  A3.2489.394,78
  303GorjMătăsari211HORCEA I. DUMITRU1135137027IntravilanCC9973.988,00
  304GorjMătăsari212LATU IOANA, LUPU PETRE11350/1 IntravilanA298861,96
  305GorjMătăsari213HORCEA I. DUMITRU, DRAGĂ ION11350 IntravilanA1.1103.210,65
  306GorjMătăsari
  214HORCEA I. DUMITRU, DRAGĂ ION11352 IntravilanL67013.467,00
  307GorjMătăsari215Def. UDRIŞTE ION1135337377IntravilanCC9713.884,00
  308GorjMătăsari215Def. UDRIŞTE ION1135437377IntravilanF400960,00
  309GorjMătăsari215Def. UDRIŞTE ION1135537377
  IntravilanA3.3769.765,01
  310GorjMătăsari215Def. UDRIŞTE ION1135637377IntravilanP6771.624,80
  311GorjMătăsari216
  CROITORU I. IOAN1135736077IntravilanL75015.075,00
  312GorjMătăsari216CROITORU I. IOAN1135936077IntravilanV6418.042,20
  313GorjMătăsari216CROITORU I. IOAN1136036077IntravilanCC1.1584.632,00
  314GorjMătăsari216CROITORU I. IOAN1136136077
  IntravilanA2.0445.912,23
  315GorjMătăsari216CROITORU I. IOAN11361/136077IntravilanV3914.905,62
  316GorjMătăsari232
  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT12363/1 IntravilanA5681.642,93
  317GorjMătăsari233PROPRIETAR NEIDENTIFICAT12376/1 IntravilanA103297,93
  318GorjMătăsari234POPESCU TROTEA VASILE12378/1 IntravilanA5281.527,23
  319GorjMătăsari235STANILOIU N. MARIA12378/2 IntravilanA338977,66
  320GorjMătăsari236TROTEA N. VASILE12378/3 IntravilanA4561.318,97
  321GorjMătăsari237CHIRCU GHEORGHE1237837787Intravilan
  A4561.318,97
  322GorjMătăsari238DRAGOTOIU I VASILE1237737362IntravilanCC4661.864,00
  323GorjMătăsari238DRAGOTOIU I VASILE
  1237637362IntravilanA5151.489,63
  324GorjMătăsari239DRAGOTOIU ARISTICĂ12374 IntravilanA1.2953.745,76
  325Gorj
  Mătăsari239DRAGOTOIU ARISTICĂ12373 IntravilanCC6082.432,00
  326GorjMătăsari240SPERLEA IOANA12370 IntravilanA7282.105,73
  327GorjMătăsari241DRAGA V CONSTANTIN12369 IntravilanA5981.729,70
  328GorjMătăsari242NICOLAESCU EFTICHIA12368 IntravilanF
  7431.783,20
  329GorjMătăsari243CROITORU I ION12367 IntravilanCC160640,00
  330GorjMătăsari243CROITORU I ION12366
   IntravilanA6011.738,38
  331GorjMătăsari244DRAGOTOIU ARISTICA12365 IntravilanA6581.903,25
  332GorjMătăsari245CROITORU I ION12364748IntravilanA4931.425,99
  333GorjMătăsari246SPARIU VASILE13379/1 IntravilanA319922,70
  334Gorj
  Mătăsari247TANASOIU NICOLAE13379/2 IntravilanA6481.874,33
  335GorjMătăsari248TROTEA C. POLINA13382 IntravilanA7592.195,39
  336GorjMătăsari248TROTEA C. POLINA13383/2 IntravilanA7802.256,13
  337GorjMătăsari249GORUN DUMITRU13383 IntravilanA
  7942.296,63
  338GorjMătăsari249GORUN DUMITRU13384 IntravilanCC6822.728,00
  339GorjMătăsari250BUZARIN ION; BUZARIN CONSTANTIN13386
   IntravilanA1.2163.517,26
  340GorjMătăsari250BUZARIN ION; BUZARIN CONSTANTIN13387 IntravilanV4836.059,88
  341GorjMătăsari250BUZARIN ION; BUZARIN CONSTANTIN
  1338836580IntravilanCC5892.356,00
  342GorjMătăsari251BUZARIN GHEORGHE1339137360IntravilanA3781.093,36
  343
  GorjMătăsari252CHIRCU GHEORGHE1339637360IntravilanL4008.040,00
  344GorjMătăsari252CHIRCU GHEORGHE1339737360Intravilan
  F339813,60
  345GorjMătăsari252CHIRCU GHEORGHE1339837360IntravilanCC1.1424.568,00
  346GorjMătăsari252CHIRCU GHEORGHE1339937360IntravilanA1.0903.152,80
  347GorjMătăsari252CHIRCU GHEORGHE1340037690IntravilanV4225.294,56
  348
  GorjMătăsari253FOTAU CONSTANTIN1340137690IntravilanF5651.356,00
  349GorjMătăsari253FOTAU CONSTANTIN1340237690Intravilan
  CC3641.456,00
  350GorjMătăsari253FOTAU CONSTANTIN13403 IntravilanA4971.437,56
  351GorjMătăsari254CHIRCU GHEORGHE13
  406 IntravilanA8252.386,30
  352GorjMătăsari256PALITA P ION14408 IntravilanCC3921.568,00
  353GorjMătăsari256
  PALITA P ION14409 IntravilanV1982.484,18
  354GorjMătăsari256PALITA P ION14410 IntravilanA1.0082.915,62
  355Gorj
  Mătăsari257RAUT MITICA14412 IntravilanA1.3403.875,92
  356GorjMătăsari258GORUN I VASILE14415 IntravilanA1.6214.688,71
  357GorjMătăsari259Moşt. GORUN I NICOLAE14417/137731IntravilanA1.5284.419,71
  358GorjMătăsari259Moşt. GORUN I NICOLAE14418/137731
  IntravilanCC4861.944,00
  359GorjMătăsari260PALITA EFTICHIA14410/137559IntravilanV3013.776,45
  360GorjMătăsari260PALITA EFTICHIA14419,410/237559IntravilanA, P6691.935,07
  361GorjMătăsari260PALITA EFTICHIA14419,410/237559IntravilanA, P8732.525,14
  362GorjMătăsari260PALITA EFTICHIA1442037559IntravilanCC6832.732,00
  363GorjMătăsari261SPARIU GH. VASILE14416 Intravilan
  CC1.8667.464,00
  364GorjMătăsari261 aDRAGOTOIU V. MARIA14417 IntravilanCC3951.580,00
  365GorjMătăsari262STANILOIU C FLOAREA14
  41836523IntravilanA1.4214.110,21
  366GorjMătăsari262STANILOIU C FLOAREA1442436523IntravilanCC8643.456,00
  367Gorj
  Mătăsari262STANILOIU C FLOAREA1442536523IntravilanV4906.147,71
  368GorjMătăsari262STANILOIU C FLOAREA1442636523IntravilanP
  1.0992.637,60
  369GorjMătăsari262STANILOIU C FLOAREA1442736523IntravilanA7102.053,66
  370GorjMătăsari262 APROPRIETAR NEIDENTIFICAT14
    IntravilanP102244,80
  371GorjMătăsari263LATU V. PARASCHIVA1442837555IntravilanCC6752.700,00
  372GorjMătăsari263
  LATU V. PARASCHIVA1442937555IntravilanA1.6384.737,88
  373GorjMătăsari264DRAGA V. CONSTANTIN14434 IntravilanA66190,90
  374GorjMătăsari265SPERLEA IOANA14436 IntravilanA 1.1003.181,73
  375GorjMătăsari265SPERLEA IOANA14437 IntravilanCC 451
  1.804,00
  376GorjMătăsari265SPERLEA IOANA14438 IntravilanA333963,20
  377GorjMătăsari266BUZARIN PAUNA, BUZARIN GHEORGHE15452/3 Intravilan
  A7852.270,60
  378GorjMătăsari266 aBUZARIN PAUNA, BUZARIN GHEORGHE15449/237358IntravilanCC2781.112,00
  379GorjMătăsari267Most. DRAGOTOIU C. VASILE
  24773 IntravilanA3.76710.895,97
  380GorjMătăsari268PROPRIETAR NEINDENTIFICAT24772/1 IntravilanA8172.363,16
  381GorjMătăsari
  269Most. BUZARIN V. GHEORGHE24772 IntravilanA7682.221,42
  382GorjMătăsari270GRIVEI SILVIA24775/1 IntravilanA5761.666,07
  383
  GorjMătăsari271DRAGOTOIU SULTANA24795/236797IntravilanA5051.460,70
  384GorjMătăsari271DRAGOTOIU SULTANA2479736797Intravilan
  A149430,98
  385GorjMătăsari271DRAGOTOIU SULTANA2479836797IntravilanCC5502.200,00
  386GorjMătăsari271DRAGOTOIU SULTANA
  2479936797IntravilanL4468.964,60
  387GorjMătăsari272PROPRIETAR NEIDENTIFICAT24799/1 IntravilanL4499.024,90
  388GorjMătăsari273MARSU V GRIGORE24800 IntravilanA6471.871,43
  389GorjMătăsari273MARSU V GRIGORE24801 IntravilanV2072.597,09
  390GorjMătăsari273MARSU V GRIGORE24802 IntravilanCC3141.256,00
  391GorjMătăsari274PROPRIETAR NEIDENTIFICAT24804/1 IntravilanP
  1.0092.421,60
  392GorjMătăsari275DRAGOTOIU PETRE24804 IntravilanA1.3303.847,00
  393GorjMătăsari276BUZARIN D DUMITRU24805
   IntravilanA6061.752,84
  394GorjMătăsari277DRAGOTOIU VASILE24805/136274IntravilanA256740,47
  395GorjMătăsari278
  BUZARIN D NICOLAE2480737719IntravilanV98612.370,69
  396GorjMătăsari278BUZARIN D NICOLAE2480837719IntravilanCC5532.212,00
  397GorjMătăsari278BUZARIN D NICOLAE2480937385IntravilanA1.1003.181,73
  398GorjMătăsari279CALUGARU PETRE24810 Intravilan
  CC1.2745.096,00
  399GorjMătăsari280CALUGARU PETRE24811 IntravilanA2.0075.805,21
  400GorjMătăsari281MARSU I GRIGORE24
  812 IntravilanCC4051.620,00
  401GorjMătăsari281MARSU I GRIGORE24813 IntravilanV5556.963,22
  402GorjMătăsari281MARSU I GRIGORE24813/1 IntravilanA5521.596,65
  403GorjMătăsari281MARSU I GRIGORE24814 IntravilanA8142.354,48
  404Gorj
  Mătăsari282MARSU I GHEORGHE24815 IntravilanCC4511.804,00
  405GorjMătăsari282MARSU I GHEORGHE24816 IntravilanA8402.429,68
  406GorjMătăsari283MARSU V GRIGORE, MARSU IOANA24817 IntravilanA6761.955,32
  407GorjMătăsari283MARSU V GRIGORE, MARSU IOANA24817/1 IntravilanA
  8692.513,57
  408GorjMătăsari283MARSU V GRIGORE, MARSU IOANA24818 IntravilanCC3931.572,00
  409GorjMătăsari284BERTEA NICOLAE24820
  35989IntravilanCC1.2384.952,00
  410GorjMătăsari284 aBERTEA NICOLAE2482235980IntravilanV7309.158,83
  411GorjMătăsari
  284 aBERTEA NICOLAE2482335980IntravilanCC48192,00
  412GorjMătăsari284 aBERTEA NICOLAE2482435980IntravilanA1.527
  4.416,82
  413GorjMătăsari285SPERLEA N. MARIA24825 IntravilanA5391.559,05
  414GorjMătăsari285SPERLEA N. MARIA24826 Intravilan
  CC207828,00
  415GorjMătăsari285SPERLEA N. MARIA24827 IntravilanL2945.909,40
  416GorjMătăsari286DRAGOTOIU CONSTANTIN24830 IntravilanA9482.742,07
  417GorjMătăsari286DRAGOTOIU CONSTANTIN24831 IntravilanCC8053.220,00
  418GorjMătăsari286
  DRAGOTOIU CONSTANTIN24832 IntravilanL1.83836.943,80
  419GorjMătăsari286DRAGOTOIU CONSTANTIN24832/1 IntravilanA8552.473,07
  420Gorj
  Mătăsari287PROPRIETAR NEIDENTIFICAT24828 IntravilanL1.31426.411,40
  421GorjMătăsari287 APROPRIETAR NEIDENTIFICAT24  IntravilanA137396,27
  422
  GorjMătăsari288BERTEA NICOLAE24820/135984IntravilanL1422.854,20
  423GorjMătăsari289GORUN ALEXANDRINA91 ExtravilanP
  576115,20
  424GorjMătăsari290GORUN C.ION92 ExtravilanP604120,80
  425GorjMătăsari291GORUN C. ION92/1
   ExtravilanP1.177235,40
  426GorjMătăsari292BUZARIN PAUNA95 ExtravilanP36072,00
  427GorjMătăsari293SPERLEA SEVASTIAN
  96,6/1,6/3 ExtravilanP754150,80
  428GorjMătăsari294SPERLEA SEVASTIAN96/2 ExtravilanP663132,60
  429GorjMătăsari
  295SPERLEA SEVASTIAN96/4 ExtravilanP512102,40
  430GorjMătăsari296PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanP979195,80
  431GorjMătăsari297MEREI C. MARIN97/2 ExtravilanP629125,80
  432GorjMătăsari298CHIRCU ANGELA98 ExtravilanP19839,60
  433GorjMătăsari299MEREI NICOLAE912 ExtravilanP40080,00
  434GorjMătăsari300PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanP9.226
  1.845,20
  435GorjMătăsari301TUFITA NICOLAE914/3 ExtravilanP25651,20
  436GorjMătăsari302DRAGOTOIU V.IOANA915 Extravilan
  P500100,00
  437GorjMătăsari303DRAGOTOIU IOANA915/1 ExtravilanPD UA761831.155,46
  438GorjMătăsari304BRANDUSESCU NICOLAE9
  15/2 ExtravilanP16132,20
  439GorjMătăsari305Def. BOBEI D. ION916/1 ExtravilanPD UA762231.408,01
  440GorjMătăsari306 a
  CIOCLEI D. MARIA917/1. ExtravilanPD UA763111.963,64
  441GorjMătăsari306CIOCLEI D. MARIA917/2 ExtravilanP18436,80
  442Gorj
  Mătăsari307IOVAN IOSIF918 ExtravilanP524104,80
  443GorjMătăsari308IOVAN IOSIF918/1 ExtravilanPD UA763732.355,11
  444GorjMătăsari309 aDRAGOTOIU I. GHEORGHE919/3. ExtravilanPD UA766714.236,67
  445GorjMătăsari309PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanP1.057211,40
  446GorjMătăsari310SOANGHER ION9  ExtravilanPD UA763922.475,07
  447GorjMătăsari311HORCEA CONSTANTIN921/1 ExtravilanPD UA76
  1591.003,92
  448GorjMătăsari312PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanPD UA7688555,63
  449GorjMătăsari313GORUN I. GHEORGHE922 Extravilan
  P585117,00
  450GorjMătăsari314GORUN I. GHEORGHE922/1 ExtravilanPD UA76147928,15
  451GorjMătăsari314 aDef. PASAROIU MARIA9
  23/1. ExtravilanPD UA761651.041,80
  452GorjMătăsari315COJOCARU VASILE925 ExtravilanP585117,00
  453GorjMătăsari316
  COJOCARU VASILE925/1 ExtravilanPD UA761851.168,08
  454GorjMătăsari317SPERLEA SEBASTIAN926 ExtravilanP38076,00
  455Gorj
  Mătăsari318SPERLEA SEBASTIAN926/1 ExtravilanPDT2721.717,40
  456GorjMătăsari319SPERLEA SEVASTIAN926/2 ExtravilanPD UA767544.760,73
  457GorjMătăsari320SPERLEA SEBASTIAN926/3,26/4 ExtravilanP513102,60
  458GorjMătăsari321SOANGHER ION927/2 ExtravilanPD UA76
  2401.515,35
  459GorjMătăsari322IOVAN IOSIF929 ExtravilanP1.244248,80
  460GorjMătăsari323IOVAN IOSIF929/1 ExtravilanPD UA764322.727,63
  461GorjMătăsari324BUZARIN VASILE930/3 ExtravilanPD UA762681.692,14
  462GorjMătăsari325RAMESCU ARISTICA
  938/1 ExtravilanPD UA764833.049,64
  463GorjMătăsari326IOVAN IOSIF940 ExtravilanP1.694338,80
  464GorjMătăsari
  327IOVAN IOSIF940/1 ExtravilanPD UA766123.864,15
  465GorjMătăsari328GORUN IOANA941 ExtravilanPD UA765413.415,85
  466
  GorjMătăsari329PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanP1.064212,80
  467GorjMătăsari330DOSONIU VASILE953 ExtravilanP30060,00
  468GorjMătăsari331DOSONIU VASILE954 ExtravilanP27054,00
  469GorjMătăsari332GORUN D. IOANA955/1 ExtravilanPD UA76
  6674.211,41
  470GorjMătăsari333LATU ION957/1 ExtravilanP19438,80
  471GorjMătăsari334LATU ION958/1
   ExtravilanPD UA767374.653,39
  472GorjMătăsari335CIOCLEI C. ION962/1 ExtravilanP668133,60
  473GorjMătăsari336DRAGOTOIU ILIE
  963/1 ExtravilanP742148,40
  474GorjMătăsari337BALOSU VASILE978/1 ExtravilanP44789,40
  475GorjMătăsari338BUSA A. ION9107,108 ExtravilanP750150,00
  476GorjMătăsari339BUSA A. ION9109 ExtravilanP27054,00
  477
  GorjMătăsari340IOVAN IOSIF9  ExtravilanP39979,80
  478GorjMătăsari341IOVAN IOSIF9  ExtravilanP2.642528,40
  479
  GorjMătăsari342PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanP3.132626,40
  480GorjMătăsari343PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9118/1 ExtravilanP35070,00
  481GorjMătăsari343 aGORUN CONSTANTIN9118/2 ExtravilanPD UA752822.568,05
  482GorjMătăsari344PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9118/3 ExtravilanP
  1.848369,60
  483GorjMătăsari345DUNCEA CONSTANTIN9128/1 ExtravilanP28056,00
  484GorjMătăsari346DUNCEA ION9  Extravilan
  P520104,00
  485GorjMătăsari347MARSU CONSTANTIN9134/1 ExtravilanPD UA755224.753,62
  486GorjMătăsari348PURDESCU CONSTANTIN9
  137 ExtravilanP1.050210,00
  487GorjMătăsari349TROTEA C. GHEORGHITA9139 ExtravilanP41082,00
  488GorjMătăsari350
  TROTEA C. GHEORGHITA9140 ExtravilanP1.759351,80
  489GorjMătăsari351RAMESCU ARISTICA9141 ExtravilanF900180,00
  490GorjMătăsari352RAMESCU ARISTICA9141/3/1 ExtravilanPD UA754834.398,47
  491GorjMătăsari353RAMESCU ARISTICA9141/3 ExtravilanPD UA753.99636.389,80
  492GorjMătăsari354ANGHELESCU ION9141/7 ExtravilanF34068,00
  493GorjMătăsari355BALOSU NICOLAE9143/1 ExtravilanPD UA75
  8327.576,65
  494GorjMătăsari355 aBALOSU NICOLAE9144 ExtravilanP630126,00
  495GorjMătăsari356TUFITA MARIA9144/1
   ExtravilanPD UA758447.685,93
  496GorjMătăsari357MERAI N. VASILE9145 ExtravilanF540108,00
  497GorjMătăsari358CIOCLEI IOANA
  9147 ExtravilanF720144,00
  498GorjMătăsari359CIOCLEI IOANA9148 ExtravilanA600535,49
  499GorjMătăsari
  360IOVAN IOSIF9150/2 ExtravilanP790158,00
  500GorjMătăsari361CIOCLEI M. GHEORGHE915137501ExtravilanF907181,40
  501GorjMătăsari362CIOCLEI VASILE9151/1 ExtravilanPD UA 751.0559.607,42
  502GorjMătăsari363BUSA ION9155/3/1 ExtravilanP
  29659,20
  503GorjMătăsari364PARLEA ION9155/3/1 ExtravilanPD UA 752001.821,31
  504GorjMătăsari365PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanP1.097219,40
  505GorjMătăsari366BUSA ION9155/2 ExtravilanPD UA 756856.237,99
  506GorjMătăsari367PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9
    ExtravilanP640128,00
  507GorjMătăsari368PARLEA ION9155/3 ExtravilanPD UA 753783.442,28
  508GorjMătăsari369BALOSU GHE. VASILE
  9156 ExtravilanA1.1701.044,20
  509GorjMătăsari370BALOSU GHEORGHE9156/4 ExtravilanPD UA 753002.731,97
  510GorjMătăsari
  370 aTUFITA MARIA9  ExtravilanA703627,41
  511GorjMătăsari371ANGHELESCU C. CONSTANTIN9156/5 ExtravilanP32965,80
  512Gorj
  Mătăsari372PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanPD UA 754794.362,04
  513GorjMătăsari373PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanP7515,00
  514Gorj
  Mătăsari374PARLEA IOANA9157/1544ExtravilanA813725,59
  515GorjMătăsari375LUPU PARASCHIVA9159/1 ExtravilanP668
  133,60
  516GorjMătăsari376DRAGOTOIU PETRE9159/5 ExtravilanPD UA 755254.780,94
  517GorjMătăsari377RAUT I. GHEORGHE9162/2 Extravilan
  PD UA 756195.636,96
  518GorjMătăsari378DRAGOTOIU VASILE9161 ExtravilanA648578,33
  519GorjMătăsari379PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanA2.0121.795,67
  520GorjMătăsari380DRAGOTOIU ARISTICA9161/1 ExtravilanPD UA 755685.172,52
  521GorjMătăsari381DRAGOTOIU ARISTICA
  9161/2 ExtravilanP2.518503,60
  522GorjMătăsari382GORUN I. CONSTANTIN9164 ExtravilanA4.3503.882,29
  523GorjMătăsari
  383BOBEI ION9165 ExtravilanF1.687337,40
  524GorjMătăsari384PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanP38276,40
  525Gorj
  Mătăsari386DIACONESCU ION9167/1 ExtravilanPD UA 758167.430,95
  526GorjMătăsari387CIOCLEI C. CONSTANTIN9168/3 ExtravilanPD UA 751121.019,93
  527GorjMătăsari388CIOCLEI C. CONSTANTIN9168/3 ExtravilanP593118,60
  528GorjMătăsari389GORUN C. ION9168/6 ExtravilanP
  583116,60
  529GorjMătăsari390GORUN C. ION9168/7 ExtravilanPD UA 751331.211,17
  530GorjMătăsari391GORUN C. ION9168/8
   ExtravilanP46392,60
  531GorjMătăsari392PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanP2.989597,80
  532GorjMătăsari393GORUN ALEXANDRINA9
    ExtravilanP595119,00
  533GorjMătăsari394DIACONESCU CONSTANTIN9170/4 ExtravilanPD UA 751.39812.730,97
  534GorjMătăsari395GORUN C. ION9171 ExtravilanF41282,40
  535GorjMătăsari396PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanF47394,60
  536GorjMătăsari397
  CIOCLEI CONSTANTIN9172 ExtravilanF47094,00
  537GorjMătăsari398DRAGOTOIU DUMITRU9168 ExtravilanA2.1601.927,76
  538Gorj
  Mătăsari399HIRCEANU DUMITRU9175 ExtravilanF44088,00
  539GorjMătăsari400BIBANU I. CONSTANTIN9175/4 ExtravilanPD UA 753.82934.869,00
  540GorjMătăsari401BIBANU I. CONSTANTIN9175/5 ExtravilanPD UA 757376.711,53
  541GorjMătăsari402PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanPD UA 75694
  6.319,95
  542GorjMătăsari403BIBANU CONSTANTIN9176/1/1 ExtravilanF569113,80
  543GorjMătăsari404BUZOIANU GHEORGHE (ELENA)9  ExtravilanP
  1.556311,20
  544GorjMătăsari405DRAGOTOIU ARISTICA9176/4 ExtravilanPD UA 752.65624.187,01
  545GorjMătăsari406DRAGOTOIU ARISTICA9176/5
   ExtravilanF1.705341,00
  546GorjMătăsari407DRAGOTOIU ARISTICA9176/6 ExtravilanV9409.819,56
  547GorjMătăsari401 aBOBEI ION
  9177/1 ExtravilanPD UA 757406.738,85
  548GorjMătăsari408PARLEA ION9177/4 ExtravilanPD UA 752.13619.451,60
  549GorjMătăsari409PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanF625125,00
  550GorjMătăsari410TOMOESCU STATE9  ExtravilanP1.711342,20
  551GorjMătăsari
  411NEBUNU ION9178 ExtravilanP608121,60
  552GorjMătăsari412NEBUNU ION9178/1/1 ExtravilanP8517,00
  553
  GorjMătăsari413SPERLEA MARIA9178/3 ExtravilanP932186,40
  554GorjMătăsari414PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9179/1/1 ExtravilanP419
  83,80
  555GorjMătăsari415BACESCU GHE. MARIA9182 ExtravilanV1.70517.811,01
  556GorjMătăsari416BACESCU GHE. MARIA9183 Extravilan
  P2.635527,00
  557GorjMătăsari417BACESCU GHE. MARIA9184 ExtravilanP2.697539,40
  558GorjMătăsari418HORCEA EUGENIA9
  188/3/1 ExtravilanP1.146229,20
  559GorjMătăsari419HORCEA EUGENIA9187,18837469ExtravilanP2.853570,60
  560GorjMătăsari
  420RAUT ION9  ExtravilanP37675,20
  561GorjMătăsari421RAUT GHE. VASILE9194 ExtravilanA2.1251.896,52
  562Gorj
  Mătăsari422GORUN GHEORGHE9  ExtravilanP2.369473,80
  563GorjMătăsari423PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanP31362,60
  564GorjMătăsari424POPESCU MARIA9  ExtravilanP2.482496,40
  565GorjMătăsari425IOVAN IOSIF9  ExtravilanP1.641328,20
  566Gorj
  Mătăsari426IOVAN IOSIF9  ExtravilanP3.804760,80
  567GorjMătăsari427GORUN ALEX9  ExtravilanP1.176235,20
  568Gorj
  Mătăsari428ANGHELESCU ION9  ExtravilanA1.6241.449,39
  569GorjMătăsari429POPESCU GHE. IOANA9200/436761ExtravilanV1.16512.169,99
  570GorjMătăsari430POPESCU MARIA9  ExtravilanV2.39625.029,43
  571GorjMătăsari431ANGHELESCU ELENA9201/1 ExtravilanP554
  110,80
  572GorjMătăsari432BUSA GHEORGHE9  ExtravilanP19539,00
  573GorjMătăsari433SPARIU GHEORGHE (GORUN VASILE)9  ExtravilanF298
  59,60
  574GorjMătăsari434GORUN ALEXANDRINA9  ExtravilanP1.246249,20
  575GorjMătăsari435DRAGOTOIU GHEORGHE9  ExtravilanF2.015
  403,00
  576GorjMătăsari436RAUT PAUNA9  ExtravilanP+A5.8805.247,78
  577GorjMătăsari437BUZARIN GHEORGHE9211 ExtravilanAT
  1.298259,60
  578GorjMătăsari438BUZARIN GHEORGHE9210 ExtravilanF1.430286,00
  579GorjMătăsari439BUZARIN GHEORGHE9209 ExtravilanA2.1001.874,21
  580GorjMătăsari440PARTAICHE MARIA9  ExtravilanP657131,40
  581GorjMătăsari441TOMOESCU MARIA9
  21836086ExtravilanA2.4512.187,47
  582GorjMătăsari442PURDESCU C. CONSTANTIN9  ExtravilanP597119,40
  583GorjMătăsari443
  DRAGOTOIU ARISTICA9219 ExtravilanAT912182,40
  584GorjMătăsari444TOMOESCU MARIA9221 ExtravilanP704140,80
  585Gorj
  Mătăsari445TOMOESCU CONSTANTIN, MARIA9221.22237540ExtravilanP4.632926,40
  586GorjMătăsari446TOMOESCU MARIA9221/1/1 ExtravilanP512
  102,40
  587GorjMătăsari447PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanPD UA 747464.635,46
  588GorjMătăsari448SPERLEA GHEORGHITA9222/2 ExtravilanP
  20240,40
  589GorjMătăsari449ANCUTERU I.ION9224 ExtravilanP2.470494,00
  590GorjMătăsari450ANCUTERU VASILICA9224/1
   ExtravilanPD UA 741.1877.375,73
  591GorjMătăsari451PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanP1.480296,00
  592GorjMătăsari452BACESCU P. ION9
  223.225 ExtravilanA+P4.3033.840,34
  593GorjMătăsari453PURDESCU CONSTANTIN9225 ExtravilanL4.52381.414,00
  594GorjMătăsari454PURDESCU CONSTANTIN9225/3 ExtravilanPD UA744.89830.435,00
  595GorjMătăsari455RAMESCU PANTELIMON9226 ExtravilanP940188,00
  596Gorj
  Mătăsari456PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanP3.396679,20
  597GorjMătăsari457RAMESCU PANTELIMON9227 ExtravilanP25050,00
  598
  GorjMătăsari458TOMOESCU MARIA9228 ExtravilanP1.235247,00
  599GorjMătăsari459RAMESCU PANTELIMON9229 ExtravilanP1.072
  214,40
  600GorjMătăsari460RAMESCU ELENA 9  ExtravilanP1.588317,60
  601GorjMătăsari460.bisRAUT ION9231 Extravilanp
  13426,80
  602GorjMătăsari461RAMESCU PANTELIE9231 ExtravilanA700624,74
  603GorjMătăsari462PARLEA ION9232
   ExtravilanA505450,70
  604GorjMătăsari463PARLEA ION9232/1 ExtravilanPD UA741.0356.431,24
  605GorjMătăsari464BUZOIANU A. ELENA
  9232/3/1 ExtravilanPD UA7472447,39
  606GorjMătăsari465POPESCU MARIA9232/4 ExtravilanPD UA741.1196.953,20
  607GorjMătăsari
  466BACESCU MARIA9233 ExtravilanP1.760352,00
  608GorjMătăsari467LUPU PARASCHIVA9234.235 ExtravilanV+A1.94420.307,68
  609GorjMătăsari468LUPU PARASCHIVA9235/2 ExtravilanPD4883.032,31
  610GorjMătăsari465 aRAMESCU ELENA 9235/3 ExtravilanPD UA74936
  5.816,08
  611GorjMătăsari470 aMEREI VASILE9236/2 ExtravilanPD UA743602.236,95
  612GorjMătăsari469SPARIU VASILE9  ExtravilanP
  2.216443,20
  613GorjMătăsari470SPARIU VASILE9  ExtravilanPD UA744732.939,11
  614GorjMătăsari471CIOCLEI MARIA9237/1 Extravilan
  PD UA 742.04012.676,07
  615GorjMătăsari472BALOSU VASILE9238/1 ExtravilanPD UA 743872.404,73
  616GorjMătăsari473 aGORUN GHEORGHE9
  238/2 ExtravilanPD UA 74156969,35
  617GorjMătăsari473TROTEA F.I. NICOLAE9238/2 ExtravilanP22244,40
  618GorjMătăsari474
  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanP1.452290,40
  619GorjMătăsari475PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanP522104,40
  620GorjMătăsari476
  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanP15330,60
  621GorjMătăsari477PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanP927185,40
  622GorjMătăsari478
  TOMOESCU STATIE9238 ExtravilanP2.300460,00
  623GorjMătăsari479ANGHELESCU ION9239 ExtravilanP1.170234,00
  624GorjMătăsari480PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanP28456,80
  625GorjMătăsari481PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanP1.810362,00
  626Gorj
  Mătăsari482CROITORU ALEXANDRU9241 ExtravilanF1.140228,00
  627GorjMătăsari483SPERLEA C. DUMITRU9243 ExtravilanF1.260252,00
  628GorjMătăsari484PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanF9018,00
  629GorjMătăsari485GORUN GHEORGHE9 36258ExtravilanP156
  31,20
  630GorjMătăsari486PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanF37975,80
  631GorjMătăsari487GORUN C ION10116/3 ExtravilanP
  880176,00
  632GorjMătăsari488STANILOIU GHE10119 ExtravilanF1.313262,60
  633GorjMătăsari489CIOCLEI D. MARIA101/1
   ExtravilanV2102.193,73
  634GorjMătăsari490PROPRIETAR NEIDENTIFICAT10  ExtravilanP500100,00
  635GorjMătăsari491PROPRIETAR NEIDENTIFICAT10
    ExtravilanP2.010402,00
  636GorjMătăsari492HORCEA GH. R. CONSTANTIN1011/1 ExtravilanF2.222444,40
  637GorjMătăsari493BALAN P. GHEORGHE
  1018/2 ExtravilanF3.425685,00
  638GorjMătăsari494GORUN C. ION1021/3 ExtravilanF2.896579,20
  639GorjMătăsari495GORUN C. GHEORGHE1021/4 ExtravilanF893178,60
  640GorjMătăsari496GORUN C. ION10  ExtravilanP2.645529,00
  641Gorj
  Mătăsari497HORCEA MARIA1027 ExtravilanP6412,80
  642GorjMătăsari498HORCEA MARIA1026 ExtravilanV92961,06
  643GorjMătăsari499HORCEA MARIA1026/1 ExtravilanP1.393278,60
  644GorjMătăsari500VALCU ARISTITA1052/2 ExtravilanV
  2.31024.131,04
  645GorjMătăsari501HORCEA GH. R. CONSTANTIN1055/3 ExtravilanP2.378475,60
  646GorjMătăsari502HORCEA FINETA1056/1
   ExtravilanP3.665733,00
  647GorjMătăsari503HORCEA GH. R CONSTANTIN1070 ExtravilanV1.00010.446,34
  648GorjMătăsari504HORCEA GH. R CONSTANTIN
  10  ExtravilanP6.4921.298,40
  649GorjMătăsari505BUZARIN VASILE1072 ExtravilanP6.0621.212,40
  650GorjMătăsari506
  BUZARIN VASILE1071 ExtravilanV7507.834,75
  651GorjMătăsari507BIBANU C-TIN1086/2 ExtravilanAT4.917983,40
  652Gorj
  Mătăsari508BIBANU C-TIN1086/1 ExtravilanPD2.08916.321,20
  653GorjMătăsari509BIBANU C-TIN1086 ExtravilanV1.82919.106,35
  654GorjMătăsari510BIBANU C-TIN1085 ExtravilanP915183,00
  655GorjMătăsari511GORUN C ION1099/1 ExtravilanP
  2.301460,20
  656GorjMătăsari512GORUN C. ION1098 ExtravilanV1.00810.529,91
  657GorjMătăsari513GORUN C. ION1097
   ExtravilanV1.15512.065,52
  658GorjMătăsari514SOANGHER ILIE1097/1 ExtravilanP871174,20
  659GorjMătăsari515GORUN C. ION
  1099 ExtravilanV3363.509,97
  660GorjMătăsari516GORUN C. ION10100 ExtravilanV3854.021,84
  661GorjMătăsari
  517DRAGOTOIU CONSTANTINA10101/1 ExtravilanP694138,80
  662GorjMătăsari517 aGORUN GH. GHEORGHE10103/2 ExtravilanPD8316.492,54
  663
  GorjMătăsari518HORCEA CONSTANTIN10105/4 ExtravilanP615123,00
  664GorjMătăsari519DRAGOTOIU V ARISTICA10109/1 ExtravilanPD2.201
  17.196,25
  665GorjMătăsari519DRAGOTOIU V ARISTICA10109 ExtravilanPD7535.883,13
  666GorjMătăsari520DRAGOTOIU ION10111/1 Extravilan
  V5505.745,49
  667GorjMătăsari521DRAGOTOIU ION10111/2 ExtravilanPD1.86114.539,85
  668GorjMătăsari520DRAGOTOIU ION10111 ExtravilanV4965.181,38
  669GorjMătăsari522NEBUNU NICOLAE10118/4 ExtravilanPD UA 716.81753.260,70
  670GorjMătăsari523
  CROITORU A ION10123 ExtravilanPD UA 71 B1.70013.281,97
  671GorjMătăsari524CROITORU MARIA10124 ExtravilanPD UA 71 B1.50611.766,26
  672Gorj
  Mătăsari525Def. UDRISTE NICOLAE10125 ExtravilanPD UA 71 B3.60928.196,84
  673GorjMătăsari526PROPR. NEIDENTIFICAT11  ExtravilanP23747,40
  674
  GorjMătăsari527TOMOESCU I. MARIA11137541ExtravilanP1.000200,00
  675GorjMătăsari528ANGHELESCU ION112 ExtravilanP
  1.080216,00
  676GorjMătăsari529PROPR. NEIDENTIFICAT11  ExtravilanP36472,80
  677GorjMătăsari530CROITORU ALEXANDRU112 Extravilan
  P750150,00
  678GorjMătăsari531SPERLEA C. DUMITRU114/1/1 ExtravilanP962192,40
  679GorjMătăsari532SPERLEA C. DUMITRU11
  4 ExtravilanP1.890378,00
  680GorjMătăsari533STANILOIU N. NICOLAE113 ExtravilanP935187,00
  681GorjMătăsari534
  GORUN C. GHEORGHE117/8 ExtravilanP33266,40
  682GorjMătăsari535GORUN C. GHEORGHE117 ExtravilanP656131,20
  683GorjMătăsari536GORUN CONSTANTIN115 ExtravilanP970194,00
  684GorjMătăsari537PROPR. NEIDENTIFICAT11  ExtravilanP32164,20
  685
  GorjMătăsari538CROITORU GHEORGHE119 ExtravilanP4.067813,40
  686GorjMătăsari538 aPROPRIETAR NEIDENTIFICAT11  ExtravilanP22144,20
  687GorjMătăsari539 aGORUN C. GHEORGHE1110/1. ExtravilanPD UA733.22414.825,11
  688GorjMătăsari539GORUN GHEORGHE111036249Extravilan
  P1.781356,20
  689GorjMătăsari540GORUN ALEXANDRINA1111/1 ExtravilanPD UA731.9178.815,06
  690GorjMătăsari541GORUN ALEXANDRINA11
    ExtravilanP1.412282,40
  691GorjMătăsari542PROPR. NEIDENTIFICAT11  ExtravilanP751150,20
  692GorjMătăsari543BACESCU NICOLAE11
  12/3 ExtravilanPD UA 731.0474.814,48
  693GorjMătăsari544TROTEA EUGENIA1112 ExtravilanP40080,00
  694GorjMătăsari545
  GORUN GHE. GHEORGHE11  ExtravilanP1.662332,40
  695GorjMătăsari546BALOSU MARIA11  ExtravilanPD UA 732.40611.063,65
  696GorjMătăsari547
  BALOSU MARIA11  ExtravilanP661132,20
  697GorjMătăsari546 aCIOCLEI C. ION1113/4. ExtravilanPD UA 732.0569.454,23
  698GorjMătăsari550 aCOCOSATU A. CONSTANTIN1113/5. ExtravilanPD UA 731.0925.021,41
  699GorjMătăsari548GORUN C. ION1114/1 ExtravilanP783156,60
  700
  GorjMătăsari549GORUN C. ION1114/3 ExtravilanP832166,40
  701GorjMătăsari550GORUN C. ION1114/2 ExtravilanPD UA 731.995
  9.173,73
  702GorjMătăsari551 aDRAGOTOIU PAUNA1147/2 ExtravilanPD UA 734.47120.559,27
  703GorjMătăsari552 aDef. DRAGOTOIU NICOLAE1118/5. Extravilan
  PD UA 734.92522.646,92
  704GorjMătăsari551CIOCLEI I.C. MARIA11  ExtravilanPD UA 732.0139.256,50
  705GorjMătăsari552PROPR. NEIDENTIFICAT11606/1
   ExtravilanP4.828965,60
  706GorjMătăsari553CIOCLEI GHE. VASILE1118/1 ExtravilanPD UA 733.77217.345,01
  707GorjMătăsari553CIOCLEI GHE. VASILE
  1118/3 ExtravilanPD UA 734952.276,19
  708GorjMătăsari554PROPR. NEIDENTIFICAT1118/3/1 ExtravilanP30160,20
  709GorjMătăsari
  555CIOCLEI DUMITRU1118,18/1, 18/4,18/5, 18/637554ExtravilanP6.3061.261,20
  710GorjMătăsari556CIOCLEI ION1119/1 ExtravilanPD UA 738463.890,21
  711GorjMătăsari557CIOCLEI ION1119/2 ExtravilanPD UA 732.30010.576,23
  712GorjMătăsari558CIOCLEI FLOAREA1119 ExtravilanP1.050210,00
  713GorjMătăsari558 aPROPRIETAR NEIDENTIFICAT11  ExtravilanP2.252450,40
  714GorjMătăsari559TICLETE GHEORGHE1112 Extravilan
  P546109,20
  715GorjMătăsari560 aTICLETE C. ELENA1119/5. ExtravilanPD UA 731.0004.598,36
  716GorjMătăsari560TICLETE GHEORGHE11
  19/5/1 ExtravilanPD UA 732.23610.281,93
  717GorjMătăsari561GORUN ALEXANDRINA11  ExtravilanP20941,80
  718GorjMătăsari562GORUN ALEXANDRINA
  1117/6 ExtravilanPD UA 731.2025.527,23
  719GorjMătăsari563TROTEA C. POLINA1120 ExtravilanP1.170234,00
  720GorjMătăsari
  564TROTEA C. POLINA1120/1 ExtravilanP1.110222,00
  721GorjMătăsari565RAMESCU NICOLAE1123/1 ExtravilanPD UA 731.4766.787,18
  722
  GorjMătăsari561 aGORUN I. MARIAN1123/2. ExtravilanPD UA 731.3045.996,26
  723GorjMătăsari566GORUN C. ION1122 ExtravilanF1.880
  376,00
  724GorjMătăsari567GORUN C. ION1121 ExtravilanL1.80032.400,00
  725GorjMătăsari568GORUN C. ION1114/3 Extravilan
  P23647,20
  726GorjMătăsari569GORUN C. ION1122/3 ExtravilanPD UA 731.9198.824,25
  727GorjMătăsari570GORUN D T ION1124 ExtravilanP1.200240,00
  728GorjMătăsari570GORUN D T ION1125 ExtravilanP2.500500,00
  729GorjMătăsari571
  GORUN ION1126, 27 ExtravilanA3.4883.112,97
  730GorjMătăsari572TRICA ION1130 ExtravilanA840749,68
  731Gorj
  Mătăsari572TRICA ION1131 ExtravilanPD1.9258.851,84
  732GorjMătăsari573CIOCLEI PETRE11  ExtravilanPD UA 732.60711.987,92
  733
  GorjMătăsari574PROPR. NEIDENTIFICAT11  ExtravilanP529105,80
  734GorjMătăsari575PROPR. NEIDENTIFICAT1133/2 ExtravilanA562501,57
  735GorjMătăsari576VISAN PANTELIMON1136 ExtravilanL1.51427.252,00
  736GorjMătăsari577CIOCLEI MARIA1148/237595Extravilan
  PD UA 739404.322,46
  737GorjMătăsari578CIOCLEI MARIA1148/1 ExtravilanP634126,80
  738GorjMătăsari579CIOCLEI MARIA11
  48 ExtravilanF965193,00
  739GorjMătăsari580CIOCLEI MARIA1147 ExtravilanP1.994398,80
  740GorjMătăsari581
  CIOCLEI MARIA1146,46/137581ExtravilanV6406.685,66
  741GorjMătăsari582SOANGHER ILIE11  ExtravilanP2.910582,00
  742GorjMătăsari583PROPR. NEIDENTIFICAT11  ExtravilanP42985,80
  743GorjMătăsari584SOANGHER ILIE1149 ExtravilanV6827.124,40
  744
  GorjMătăsari585PERA MARINA1152 ExtravilanP2.112422,40
  745GorjMătăsari586HORCEA GHE. 11  ExtravilanP36873,60
  746GorjMătăsari587PROPR. NEIDENTIFICAT11  ExtravilanP2.281456,20
  747GorjMătăsari588PROPR. NEIDENTIFICAT11  ExtravilanP3.552710,40
  748GorjMătăsari589TROTEA C. ION11  ExtravilanP1.305261,00
  749GorjMătăsari590TROTEA FLOAREA1165 ExtravilanA528
  471,23
  750GorjMătăsari591NICOLAESCU GHEORGHE, NICOLAESCU VICTORIA, POPESCU DAN1167 ExtravilanA19.78017.653,25
  751GorjMătăsari591NICOLAESCU GHEORGHE, NICOLAESCU VICTORIA, POPESCU DAN1170 Extravilan
  P6.7841.356,80
  752GorjMătăsari592PALITA N. PETRE1171 ExtravilanP3.430686,00
  753GorjMătăsari593PALITA N. PETRE11
  70 ExtravilanA4.7364.226,79
  754GorjMătăsari594Def. DRAGOTOIU ION1174/1 ExtravilanP3.788757,60
  755GorjMătăsari595
  Def. DRAGOTOIU ION117437418ExtravilanP1.200240,00
  756GorjMătăsari596PROPR. NEIDENTIFICAT11  ExtravilanP1.027205,40
  757GorjMătăsari597Def. PALITA ION1177 ExtravilanP2.160432,00
  758GorjMătăsari598Def. PALITA ION1176 ExtravilanA1.6491.471,70
  759GorjMătăsari599PROPR. NEIDENTIFICAT11  ExtravilanP1.415283,00
  760GorjMătăsari600PROPR. NEIDENTIFICAT11  ExtravilanA424378,41
  761GorjMătăsari601CALUGARU DUMITRU1185/1 ExtravilanPD1.4526.676,82
  762GorjMătăsari602CALUGARU DUMITRU1185 ExtravilanP
  9.5681.913,60
  763GorjMătăsari603DRAGOTOIU ION1181 ExtravilanA1.1701.044,20
  764GorjMătăsari604CALUGARU DUMITRU1184
   ExtravilanF1.291258,20
  765GorjMătăsari605CALUGARU DUMITRU1183 ExtravilanL1.35524.390,00
  766GorjMătăsari606POPESCU DUMITRU
  1185,87,88, 89, 89/136793ExtravilanP+A+V29.055159.694,69
  767GorjMătăsari607PROPR. NEIDENTIFICAT11  ExtravilanL60510.890,00
  768GorjMătăsari
  608TANASOIU NICOLAE1191/1 ExtravilanPD6763.108,49
  769GorjMătăsari609TANASOIU NICOLAE1191/2 ExtravilanP811162,20
  770
  GorjMătăsari610TANASOIU NICOLAE1190 ExtravilanA+P4.2223.768,05
  771GorjMătăsari611GORUN C. ION1195/1 ExtravilanP2.458491,60
  772GorjMătăsari612GORUN C. ION1195 ExtravilanP35070,00
  773GorjMătăsari613TROTEA FL. NICOLAE1197/1 Extravilan
  PD2.44411.238,39
  774GorjMătăsari614TROTEA FL. NICOLAE1196 ExtravilanF1.925385,00
  775GorjMătăsari615GORUN C. ION11
  94 ExtravilanP1.925385,00
  776GorjMătăsari616TROTEA FL. NICOLAE1197 ExtravilanP35070,00
  777GorjMătăsari617
  POPESCU DUMITRU11  ExtravilanP7.6731.534,60
  778GorjMătăsari618PROPR. NEIDENTIFICAT11  ExtravilanL3205.760,00
  779GorjMătăsari619
  PROPR. NEIDENTIFICAT11100/1 ExtravilanV3423.572,65
  780GorjMătăsari620PROPR. NEIDENTIFICAT11  ExtravilanP1.444288,80
  781GorjMătăsari
  621PROPR. NEIDENTIFICAT11  ExtravilanP1.502300,40
  782GorjMătăsari622LATU MARIA11110 ExtravilanP42585,00
  783Gorj
  Mătăsari623LUPU MARIA11103 ExtravilanP675135,00
  784GorjMătăsari624LUPU MARIA11102 ExtravilanF1.450290,00
  785GorjMătăsari625CIOCLEI ECATERINA11108 ExtravilanP800160,00
  786GorjMătăsari626LUPU MARIA11114 ExtravilanV7207.521,36
  787GorjMătăsari627HORCEA DUMITRU, DRAGA ION11100 ExtravilanA648578,33
  788GorjMătăsari628SPERLEA SEVASTIAN11118/1
   ExtravilanP5.4691.093,80
  789GorjMătăsari628SPERLEA SEVASTIAN11118 ExtravilanP1.536307,20
  790GorjMătăsari629UDRISTE ION
  11  ExtravilanP1.689337,80
  791GorjMătăsari626LUPU MARIA11115 ExtravilanP550110,00
  792GorjMătăsari631
  UDRISTE ION11123/1 ExtravilanP2.439487,80
  793GorjMătăsari631UDRISTE ION11123 ExtravilanP2.136427,20
  794Gorj
  Mătăsari631UDRISTE ION11122 ExtravilanF540108,00
  795GorjMătăsari631UDRISTE ION11116 ExtravilanV1.49915.659,06
  796GorjMătăsari631UDRISTE ION11113 ExtravilanA2.7742.475,74
  797GorjMătăsari632NICOLAESCU EFTICHIA11124 ExtravilanP
  4.340868,00
  798GorjMătăsari632NICOLAESCU EFTICHIA11125 ExtravilanP3.108621,60
  799GorjMătăsari633CROITORU A. ION11130/1
   ExtravilanP2.081416,20
  800GorjMătăsari634CROITORU A ION11130 ExtravilanP504100,80
  801GorjMătăsari635CROITORU A ION11129/1 ExtravilanP45591,00
  802GorjMătăsari636CROITORU A ION11128/1 ExtravilanP6.4211.284,20
  803GorjMătăsari
  637CROITORU A. ION11129 ExtravilanP2.534506,80
  804GorjMătăsari638CROITORU ION11126, 127 ExtravilanP12.4952.499,00
  805
  GorjMătăsari638CROITORU ION11128 ExtravilanA4.2003.748,42
  806GorjMătăsari639PROPR. NEIDENTIFICAT11  ExtravilanA9685,68
  807GorjMătăsari640CIOCLEI ION11131 ExtravilanA912813,94
  808GorjMătăsari641PROPR. NEIDENTIFICAT11  ExtravilanP2.640
  528,00
  809GorjMătăsari642CIOCLEI ION11132 ExtravilanA2.7002.409,70
  810GorjMătăsari643GORUN C. ION11133 Extravilan
  A1.3681.220,91
  811GorjMătăsari644GORUN C. ION11134 ExtravilanP1.926385,20
  812GorjMătăsari645BUZARIN VASILE11
  135 ExtravilanP1.926385,20
  813GorjMătăsari646MIRSU SABIN11138/5 ExtravilanP2.621524,20
  814GorjMătăsari647
  MIRSU SABIN11138/4 ExtravilanF1.433286,60
  815GorjMătăsari648MIRSU SABIN11138/3 ExtravilanF1.427285,40
  816GorjMătăsari649MIRSU SABIN11138/2 ExtravilanF1.447289,40
  817GorjMătăsari650MIRSU SABIN11138/1 ExtravilanF3.529705,80
  818GorjMătăsari651GORUN CONSTANTIN11139 ExtravilanF1.960392,00
  819GorjMătăsari652GORUN CONSTANTIN11140 ExtravilanF
  2.912582,40
  820GorjMătăsari653PROPR. NEIDENTIFICAT11  ExtravilanP909181,80
  821GorjMătăsari654PROPR. NEIDENTIFICAT11  ExtravilanP
  1.737347,40
  822GorjMătăsari655GORUN CONSTANTIN11142 ExtravilanP2.400480,00
  823GorjMătăsari656PROPR. NEIDENTIFICAT11  Extravilan
  P1.550310,00
  824GorjMătăsari657CROITORU A. ION19130/2 ExtravilanPD9344.294,87
  825GorjMătăsari658CROITORU A. ION19
  130/2 ExtravilanPD2.36610.879,72
  826GorjMătăsari659CROITORU MARIA193/1 ExtravilanP3.383676,60
  827GorjMătăsari660
  CROITORU I. ION193 ExtravilanP8.1601.632,00
  828GorjMătăsari661PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanPD2.37810.934,90
  829GorjMătăsari
  662CIOCLEI I. ION194 ExtravilanP2.255451,00
  830GorjMătăsari663PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanP27555,00
  831GorjMătăsari664GORUN C. ION195 ExtravilanP1.327265,40
  832GorjMătăsari665PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanPD7353.379,79
  833
  GorjMătăsari666BUZARIN N. GHEORGHE196/1 ExtravilanP808161,60
  834GorjMătăsari666 aBUZARIN N. GHEORGHE196 ExtravilanP1.327
  265,40
  835GorjMătăsari667MIRSU SABIN 197 ExtravilanP6.7701.354,00
  836GorjMătăsari668GORUN I. CONSTANTIN19  ExtravilanP
  7.0721.414,40
  837GorjMătăsari669PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanP893178,60
  838GorjMătăsari670PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanPD
  2.0759.541,60
  839GorjMătăsari671BIBANU GRIGORE197/2 ExtravilanP3.676735,20
  840GorjMătăsari672DRAGOTOIU ILIE198/2
   ExtravilanP2.574514,80
  841GorjMătăsari673PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanP1.697339,40
  842GorjMătăsari674CROITORU A. ION19
  8/1 ExtravilanP4.282856,40
  843GorjMătăsari675PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanP1.698339,60
  844GorjMătăsari676CROITORU MARIA
  199/1 ExtravilanP4.549909,80
  845GorjMătăsari677CIOCLEI GHEORGHE1912/1 ExtravilanP1.640328,00
  846GorjMătăsari678CIOCLEI GHEORGHE1912 ExtravilanP4.000800,00
  847GorjMătăsari679CIOCLEI GHEORGHE1911 ExtravilanA1.2801.142,37
  848
  GorjMătăsari680BUZARIN GHEORGHE1916/1 ExtravilanP2.707541,40
  849GorjMătăsari681BUZARIN GHEORGHE1916 ExtravilanP6.048
  1.209,60
  850GorjMătăsari682BUZARIN GHEORGHE1915 ExtravilanA3.4863.111,19
  851GorjMătăsari683PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanP
  4.174834,80
  852GorjMătăsari684PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanA704628,31
  853GorjMătăsari685GRIVEI N. SILVIA1919 Extravilan
  P3.056611,20
  854GorjMătăsari686GRIVEI N. SILVIA1918 ExtravilanF1.968393,60
  855GorjMătăsari687GRIVEI N. SILVIA19
  17 ExtravilanP792158,40
  856GorjMătăsari688PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanP795159,00
  857GorjMătăsari689BIBANU GRIGORE
  1913 ExtravilanA832742,54
  858GorjMătăsari690BIBANU GRIGORE1914 ExtravilanA864771,10
  859GorjMătăsari
  691ANGHELESCU GHE. ION1922 ExtravilanP2.944588,80
  860GorjMătăsari692ANGHELESCU GHE. ION1921 ExtravilanF2.000400,00
  861GorjMătăsari693ANGHELESCU GHE. ION1920 ExtravilanP1.056211,20
  862GorjMătăsari694PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanP13727,40
  863GorjMătăsari695CALUGARU PETRE19  ExtravilanP4.627925,40
  864GorjMătăsari696BACESCU P ION1929/1 ExtravilanP2.624
  524,80
  865GorjMătăsari697DRAGOTOIU ARISTICA1925 ExtravilanP2.064412,80
  866GorjMătăsari698BACESCU P. ION1929 Extravilan
  P4.200840,00
  867GorjMătăsari699PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanP37975,80
  868GorjMătăsari700PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  Extravilan
  P2.526505,20
  869GorjMătăsari701DRAGOTOIU SULTANA19  ExtravilanP2.032406,40
  870GorjMătăsari702DRAGOTOIU SULTANA1934
   ExtravilanP6.0001.200,00
  871GorjMătăsari703DRAGOTOIU SULTANA1932 ExtravilanP1.776355,20
  872GorjMătăsari704MIRSU I. GHEORGHE
  1930 ExtravilanA2.5202.249,05
  873GorjMătăsari705MIRSU I. VICTOR1931 ExtravilanP2.352470,40
  874GorjMătăsari
  706PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanA367327,54
  875GorjMătăsari707MIRSU VICTOR1936 ExtravilanP1.794358,80
  876GorjMătăsari707MIRSU VICTOR1937 ExtravilanP3.575715,00
  877GorjMătăsari707MIRSU VICTOR1938 ExtravilanP3.575715,00
  878GorjMătăsari708MIRSU VICTOR19  ExtravilanP1.718343,60
  879GorjMătăsari709PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanPD UA724.44625.402,49
  880GorjMătăsari710MIRSU GHE. ION19  ExtravilanP4.709941,80
  881GorjMătăsari711PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanP5.0481.009,60
  882GorjMătăsari712MIRSU GHE. ION1942 ExtravilanP1.128225,60
  883GorjMătăsari713RAMESCU NICOLAE19  ExtravilanP908
  181,60
  884GorjMătăsari714BERTEA NICOLAE1950/1 ExtravilanP2.502500,40
  885GorjMătăsari715BERTEA NICOLAE194836481
  ExtravilanA1.024913,90
  886GorjMătăsari716BERTEA NICOLAE1949 ExtravilanF3.300660,00
  887GorjMătăsari717BERTEA NICOLAE
  1950 ExtravilanP3.336667,20
  888GorjMătăsari718RAUT POLIXENIA1957/1 ExtravilanP1.905381,00
  889GorjMătăsari
  719SPERLEA SEVERICA19  ExtravilanP876175,20
  890GorjMătăsari720SPERLEA SEVERICA1957/2 ExtravilanP888177,60
  891GorjMătăsari721RAUT POLINA1957 ExtravilanP1.358271,60
  892GorjMătăsari722RAUT POLINA19  ExtravilanF2.250450,00
  893
  GorjMătăsari723DRAGOTOIU I. CONSTANTIN1953 ExtravilanF2.000400,00
  894GorjMătăsari724DRAGOTOIU SULTANA1955 ExtravilanF1.358
  271,60
  895GorjMătăsari725PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanP1.391278,20
  896GorjMătăsari726DRAGOTOIU CONSTANTIN1952 ExtravilanP
  1.358271,60
  897GorjMătăsari727DRAGOTOIU CONSTANTIN1958 ExtravilanP1.358271,60
  898GorjMătăsari728PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  Extravilan
  PD UA722.60314.872,40
  899GorjMătăsari729DRAGOTOIU SULTANA1954 ExtravilanP2.250450,00
  900GorjMătăsari730DRAGOTOIU CONSTANTIN19
  53/1 ExtravilanF1.310262,00
  901GorjMătăsari731PERA MARINA1969/3 ExtravilanF48096,00
  902GorjMătăsari732
  PERA MARINA1969/2 ExtravilanF1.350270,00
  903GorjMătăsari733DRAGOTOIU VASILE1959 ExtravilanF2.500500,00
  904Gorj
  Mătăsari734DRAGOTOIU VASILE1960 ExtravilanP3.050610,00
  905GorjMătăsari735PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanP658131,60
  906GorjMătăsari736DRAGOTOIU DUMITRU19  ExtravilanF4.927985,40
  907GorjMătăsari737DRAGOTOIU C-TIN19  ExtravilanF1.301260,20
  908
  GorjMătăsari738DRAGOTOIU IOANA1961 ExtravilanP1.750350,00
  909GorjMătăsari739PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanF4.659931,80
  910GorjMătăsari740RAUT ION1964 ExtravilanP2.480496,00
  911GorjMătăsari741RAUT ION1963 ExtravilanF
  2.850570,00
  912GorjMătăsari742RAUT ION1962833ExtravilanA1.5001.338,72
  913GorjMătăsari743PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19
    ExtravilanF1.949389,80
  914GorjMătăsari744BERTEA NICOLAE1970/1 ExtravilanP722144,40
  915GorjMătăsari745BERTEA NICOLAE
  1970 ExtravilanP788157,60
  916GorjMătăsari746BIBANU GRIGORE1967/1 ExtravilanP722144,40
  917GorjMătăsari
  747BIBANU GRIGORE1967 ExtravilanP788157,60
  918GorjMătăsari748BERTEA NICOLAE1969 ExtravilanF1.180236,00
  919
  GorjMătăsari749PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanF1.180236,00
  920GorjMătăsari750BIBANU GRIGORE1965 ExtravilanL3907.020,00
  921GorjMătăsari751RAUT POLINA1961/2 ExtravilanL2.31641.688,00
  922GorjMătăsari752PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanP3.461
  692,20
  923GorjMătăsari753BUZARIN V. ION1975/1 ExtravilanP1.724344,80
  924GorjMătăsari754BUZARIN V. ION1975 Extravilan
  P1.330266,00
  925GorjMătăsari755BUZARIN V. ION1974 ExtravilanF1.995399,00
  926GorjMătăsari756BIBANU ALEXANDRU19
  71/1 ExtravilanL97117.478,00
  927GorjMătăsari757BIBANU GRIGORE1973/1 ExtravilanAT3.308661,60
  928GorjMătăsari758
  BIBANU GRIGORE1972 ExtravilanF3.456691,20
  929GorjMătăsari759BIBANU GRIGORE1973 ExtravilanP2.112422,40
  930Gorj
  Mătăsari760BIBANU GRIGORE1971 ExtravilanL1.68230.276,00
  931GorjMătăsari760 aPROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanL4257.650,00
  932
  GorjMătăsari761BERTEA NICOLAE1978/1 ExtravilanAT1.243248,60
  933GorjMătăsari761BERTEA NICOLAE1978/1 ExtravilanAT239
  47,80
  934GorjMătăsari762BERTEA NICOLAE1978 ExtravilanP960192,00
  935GorjMătăsari763BERTEA NICOLAE1977 ExtravilanP1.761352,20
  936GorjMătăsari764Def. BIBANU MARINA1979/1 ExtravilanP1.214242,80
  937GorjMătăsari765Def. BIBANU MARINA19
  1109/10/1 ExtravilanPD UA 7291519,93
  938GorjMătăsari766Def. BIBANU MARINA1980 ExtravilanP1.020204,00
  939GorjMătăsari767
  Def. BIBANU MARINA1979 ExtravilanF1.728345,60
  940GorjMătăsari768Def. BIBANU MARINA1976 ExtravilanL78014.040,00
  941Gorj
  Mătăsari769Def. BIBANU MARINA191109/10 ExtravilanPD UA 722601.485,53
  942GorjMătăsari770PROPRIETAR NEIDENTIFICAT191109/9 ExtravilanPD UA 72163931,31
  943GorjMătăsari771BALIANU IOANA191109/11 ExtravilanPD UA 721.4968.547,49
  944GorjMătăsari772PROPRIETAR NEIDENTIFICAT191109/12 ExtravilanPD UA 72
  4522.582,53
  945GorjMătăsari773Most. CROITORU VERGINIA1986/2/1 ExtravilanP547109,40
  946GorjMătăsari774GIRBACI ION1986/2
   ExtravilanP546109,20
  947GorjMătăsari775BALIANU VASILE1983 ExtravilanP1.360272,00
  948GorjMătăsari776BALEANU VASILE
  1983/1 ExtravilanP1.531306,20
  949GorjMătăsari777BALEANU VASILE1983/2 ExtravilanP3.776755,20
  950GorjMătăsari778PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanP15230,40
  951GorjMătăsari779BALIANU VASILE1982 ExtravilanF5.9601.192,00
  952Gorj
  Mătăsari780BALEANU V. VASILE1981 ExtravilanF1.825365,00
  953GorjMătăsari781GIRBACI ION1986 ExtravilanF1.332266,40
  954GorjMătăsari782PROPRIETAR NEIDENTIFICAT1986/1/1 ExtravilanP12725,40
  955GorjMătăsari783GIRBACI ION1986/1 ExtravilanP
  9318,60
  956GorjMătăsari784GIRBACI VASILE1985 ExtravilanP960192,00
  957GorjMătăsari785PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  Extravilan
  PD UA 721.3317.604,75
  958GorjMătăsari786PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanPD UA 727.25941.474,73
  959GorjMătăsari787DRAGOTOIU ANA1987
   ExtravilanP514102,80
  960GorjMătăsari787DRAGOTOIU ANA1988 ExtravilanP1.752350,40
  961GorjMătăsari787DRAGOTOIU ANA
  1989 ExtravilanP45090,00
  962GorjMătăsari788DRAGOTOIU ANA1989/1 ExtravilanP8316,60
  963GorjMătăsari
  789DRAGOTOIU ANA1989/2 ExtravilanP1.076215,20
  964GorjMătăsari790GORUN ION1990/3 ExtravilanP526105,20
  965GorjMătăsari791GORUN ION1991, 92 ExtravilanP2.618523,60
  966GorjMătăsari792GORUN ION1990/3 ExtravilanP516
  103,20
  967GorjMătăsari793COJOCARU ANA1992, 93 ExtravilanP1.979395,80
  968GorjMătăsari794COJOCARU ANA1993/2 Extravilan
  P964192,80
  969GorjMătăsari795PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanP520104,00
  970GorjMătăsari796RAMESCU NICOLAE19  Extravilan
  P2.454490,80
  971GorjMătăsari797PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanPD UA 724832.759,65
  972GorjMătăsari798SOANGHER MARIA, SOANGHER ION 19  Extravilan
  P907181,40
  973GorjMătăsari799SOANGHER MARIA, SOANGHER ION 1994,95 ExtravilanP2.016403,20
  974GorjMătăsari800SPERLEA SEVASTIAN19
  57/3 ExtravilanPD2.27112.975,49
  975GorjMătăsari801COJOCARU ELISABETA191109/16 ExtravilanPD UA 724622.639,66
  976GorjMătăsari802
  HORCEA C. GHEORGHE1997/2 ExtravilanP773154,60
  977GorjMătăsari803COJOCARU ELISABETA1999/2 ExtravilanAT937187,40
  978Gorj
  Mătăsari804PROPRIETAR NEIDENTIFICAT191109/18 ExtravilanPD UA 725843.336,72
  979GorjMătăsari805PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanPD UA 7268.698392.510,14
  980GorjMătăsari806BUZARIN FLOAREA, HORCEA C. DUMITRU1996,97 ExtravilanP1.811362,20
  981GorjMătăsari807COJOCARU ELISABETA191109/19 ExtravilanPD UA 72821
  4.690,83
  982GorjMătăsari808PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanP22845,60
  983GorjMătăsari809PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanPD UA 721.399
  7.993,27
  984GorjMătăsari810FULGER VASILE1999/4 ExtravilanP1.229245,80
  985GorjMătăsari811FULGER DUMITRU19104 Extravilan
  F1.537307,40
  986GorjMătăsari812FULGER DUMITRU19104/4 ExtravilanP1.442288,40
  987GorjMătăsari813SPERLEA SEVASTIAN19
  105/4 ExtravilanPD UA 721.2106.913,41
  988GorjMătăsari814SPERLEA SEVASTIAN19105/3 ExtravilanPD5523.153,89
  989GorjMătăsari815
  SPERLEA SEVASTIAN19105/2 ExtravilanPD3471.982,61
  990GorjMătăsari816PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanP6.8681.373,60
  991GorjMătăsari
  817HORCEA C. V DUMITRU19  ExtravilanP657131,40
  992GorjMătăsari818SOANGHER ION1995/3 ExtravilanP41883,60
  993Gorj
  Mătăsari819PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanPD UA 721.84810.558,66
  994GorjMătăsari820PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanPD UA 722.64315.100,94
  995GorjMătăsari821BUSA ION191109/29/1 ExtravilanPD UA 721.3247.564,75
  996GorjMătăsari822BUZARIN GHE. DUMITRU19  ExtravilanP999199,80
  997
  GorjMătăsari823BUZARIN GHE. VASILE191109/31 ExtravilanPD UA 722031.159,85
  998GorjMătăsari824BUZARIN GHE. VASILE19  ExtravilanPD2651.514,09
  999GorjMătăsari825BUZARIN GHE. VASILE19  ExtravilanPD50285,68
  1000GorjMătăsari826BUZARIN V. ION191109/32 ExtravilanP299
  59,80
  1001GorjMătăsari827BUZARIN V ION19  ExtravilanP29458,80
  1002GorjMătăsari828BUZARIN V ION19  ExtravilanP83
  16,60
  1003GorjMătăsari829BUZARIN V. CONSTANTIN191109/32/1 ExtravilanPD UA 728374.782,25
  1004GorjMătăsari830BUZARIN V. CONSTANTIN191109/32/1 Extravilan
  PD2271.296,98
  1005GorjMătăsari831NICOLAESCU EFTICHIA191109/33 ExtravilanPD UA 721.7389.930,17
  1006GorjMătăsari832GORUN C GHEORGHE19
  1109/34 ExtravilanPD UA 727634.359,45
  1007GorjMătăsari833GORUN C. ION191109/35 ExtravilanPD UA 726943.965,21
  1008GorjMătăsari834
  DRAGOTOIU PETRE191109/36 ExtravilanPD UA 726243.565,26
  1009GorjMătăsari835BUZARIN DUMITRU 191109/37 ExtravilanPD UA 728344.765,11
  1010GorjMătăsari836CROITORU A. ION191109/38 ExtravilanPD UA 723421.954,04
  1011GorjMătăsari837CROITORU MARIA191109/39 ExtravilanPD UA 722821.611,22
  1012GorjMătăsari838DIACONESCU DUMITRU191109/40 ExtravilanPD UA 722271.296,98
  1013GorjMătăsari839CIOCLEI ION191109/41 ExtravilanPD UA 72
  168959,88
  1014GorjMătăsari840GORUN I. CONSTANTIN191109/42 ExtravilanPD UA 72107611,35
  1015GorjMătăsari841GORUN MARIAN191109/43
   ExtravilanPD UA 7246262,82
  1016GorjMătăsari842PROPRIETAR NEIDENTIFICAT19  ExtravilanP41983,80
  TOTAL GENERAL1.328.6813.841.000,85
  Legendă:A - arabil; L - livezi, P - păşune; Pd - pădure; V - vii; CC - curţii cu construcţii; N - neproductiv; F - fâneaţă.
  -----