Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.858 din 21 decembrie 2018pentru completarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018Data intrării în vigoare 27-12-2018

  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul INormele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1078 din 19 decembrie 2018, se completează după cum urmează:1.
  După punctul 3.24 se introduce un nou punct, punctul 3.24^1, cu următorul cuprins:3.24^1. - În data de 27 decembrie 2018, instituţiile publice pot prezenta la unităţile Trezoreriei Statului ordine de plată pentru trezoreria statului (OPT) şi pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute la pct. II.9 din anexa nr. 1 «Program calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2018
  2. La punctul II din anexa nr. 1 „Program calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2018“, după numărul curent 8 se introduce un nou număr curent, numărul curent 9, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 21 decembrie 2018.Nr. 3.858.ANEXĂ
  Nr. crt.Denumirea operaţiunilorData-limită pentru efectuarea operaţiunilor
  9Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care se dispun:a) plăţi aferente programelor guvernamentale de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale; b) plăţi aferente achiziţiilor efectuate în condiţiile art. 31 din Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, cu modificările şi completările ulterioare, de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor; c) plăţi aferente proiectelor/programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de către instituţii publice.până la 27 decembrie 2018, ora 13,00
  -----