Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (31.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ACT ADIȚIONAL nr. 4 din 19 decembrie 2018pentru anul 2018 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX"- S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018Data intrării în vigoare 27-12-2018


  Aprobat prin Ordinul nr. 1.905 din 19 decembrie, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1104 din 27 decembrie 2018.
  Încheiat între:Ministerul Transporturilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, reprezentat legal prin domnul Lucian Şova, ministrul transporturilor, în calitate de autoritate contractantă,şi
  Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX“- S.A., denumită în continuare METROREX - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin domnul Dumitru Şodolescu, director general, în calitate de Operator,în continuare denumite în mod individual „partea“ şi în mod colectiv „părţile“.Părţile convin, cu respectarea prevederilor cap. 5 pct. 5.1 subpct. (3) din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016 privind aprobarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2018 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2018,să actualizeze elementele prevăzute în anexele nr. 2, 7 şi 8 la contract, după cum urmează:1. Anexa nr. 2 „Programul de investiţii“ se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul act adiţional.2. Anexa nr. 7 „Modul de determinare a compensaţiei şi a costului unitar per km - lei“ se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul act adiţional.3. Anexa nr. 8 „Valoarea estimată a compensaţiei cuvenite pe durata contractului“ se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul act adiţional.
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Şova
  METROREX - S.A.
  Director general,
  Dumitru Şodolescu
  Anexa nr. 1
  la Actul adiţional nr. 4/2018(Anexa nr. 2 la contract) Programul de investiţiimilioane lei cu TVA
  Denumire proiectDescriere proiectDurata până la finalizare/Valoare respectivăTermen2018Sursa de finanţare
  ÎnceputFinalizareAlocat conform BVCRectificat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2018+redistribuire
  012345678
  1Magistrala 4, tronson Parc Bazilescu -Străuleşti2,24 km linie dublă, 2 staţii, 1 depou1 an/318201431.03.2017 - staţiile Laminorului şi Străuleşti 2018 - Depou şi Terminal Străuleşti4595,4POIM
  Buget de stat
  2Magistrala 5. Drumul Taberei - Pantelimon- secţiunea 1 Râul Doamnei - Eroilor, inclusiv staţia şi depoul Valea Ialomiţei- secţiunea 2 Eroilor-Iancului- secţiunea Iancului-Pantelimon16,2 km linie dublă, 22 staţii, 2 depouri7 km, 10 staţii, 1 depou5,4 km, 6 staţii3,8 km, 6 staţii, 1 depou2 ani/1.8148 ani/2.90813 ani/2.9892013201820232019orizont 2023orizont 2030627
  616110
  29528870POIMCredite externeBuget de stat
  3Magistrala 6, legătura cu Aeroportul Henri CoandăHotărârea Guvernului nr. 930/201614,2 km linie dublă, 12 staţii4 ani/5.8992019202371140,3
  POIMJICABuget de stat
  4Îmbunătăţirea condiţiilor de transport pe magistrala 2 - faza II- cale de rulare pe magistrala 2- acces nou la staţia Tineretului- achiziţie material rulant magistrala 218 km linie dublă, 14 staţii, 1 depou18 km linie dublă1 acces16 + 8 trenuri5 ani/5445 ani/5231 an/21-2014201820162014
  20222023 2018Finalizat 201617017010,4010,40POIMBuget de stat finalizat
  5Modernizarea instalaţiilor pe M 1, 2, 3 şi TL. Instalaţii de control acces41 de staţii-20162018189,3POIMBuget de stat
  6Magistrala 4. Tronson Gara de Nord - Gara Progresul SPF, SF2 ani/432017201933,9Grant ElveţiaPOST
  7Achiziţie material rulantmagistrala 5, S 113 trenuri 2 ani/487
  2018202010,7BEI IVBuget de stat
  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.la Actul adiţional nr. 4/2018(Anexa nr. 7 la contract)Modul de determinare a compensaţiei şi a costului unitar per km - lei
  Anexa nr. 3la Actul adiţional nr. 4/2018(Anexa nr. 8 la contract)
  Valoarea estimată a compensaţiei cuvenite pe durata contractului Calculul compensaţiei pentru prestarea serviciilor de transport public în anul 2018
  ConceptAprobat conform Hotărârii Guvernului nr. 225/2018Rectificat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2018
  Anul2018
  Număr total de tren km - mii km -8.742,408.742,40
  (C unitar) Cost unitar per tren km - lei90,41112,19
  (I) Cheltuieli eligibile totale (tren km efectuaţi x C unitar) - mii lei790.357,98980.844,45
  (II) (Pr) Profit rezonabil/pierdere–95.363,98–225.815,45
  Venituri din servicii de transport public din: - mii lei
  • Venituri din vânzări de titluri de călătorie - mii lei267.540,00267.540,00
  • Diferenţe de tarif cuvenite operatorului - mii lei38.000,0038.000,00
  • Alte venituri în cadrul reţelei unde se prestează OSP - mii lei29.135,0029.135,00
  (III) TOTAL VENITURI PLANIFICATE - mii lei334.675,00334.675,00
  (C) TOTAL COMPENSAŢIE ANUALĂ PLANIFICATĂ (I + II – III) - mii lei360.319,00420.354,00
  -------