Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECRET nr. 1.263 din 20 decembrie 2018privind promulgarea Legii pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018Data intrării în vigoare 27-12-2018

    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,Preşedintele României d e c r e t e a z ă:ARTICOL UNICSe promulgă Legea pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    Bucureşti, 20 decembrie 2018.Nr. 1.263.-----