Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 220 din 19 decembrie 2018pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1102 din 27 decembrie 2018Data intrării în vigoare 01-01-2019

  Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 103/2018 privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 30 mai 2018, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIAnexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 104/2018 privind aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 30 mai 2018, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIIOperatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Henorel-Florin Soreaţă
  Bucureşti, 19 decembrie 2018.Nr. 220.Anexa nr. 1(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 103/2018)Preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.pentru clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate
  Categoria de clienţilei/MWh
  B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie
  B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh130,09
  B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh129,76
  B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh129,45
  B.4. Cu un consum anual între 1.162,78 MWh şi 11.627,78 MWh129,15
  Anexa nr. 2(Anexa la Ordinul nr. 104/2018)Preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.pentru clienţii casnici din localitatea Zimnicea, judeţul Teleorman, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate
  Categoria de clienţilei/MWh
  B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie
  B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh105,02
  B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh105,02
  B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh105,02
  B.4. Cu un consum anual între 1.162,78 MWh şi 11.627,78 MWh
  105,02
  -----