Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 216 din 19 decembrie 2018privind aprobarea tarifelor reglementate de distribuţie pentru operarea sistemului de distribuţie preluat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1102 din 27 decembrie 2018Data intrării în vigoare 01-01-2019

  Având în vedere:– prevederile art. 104 alin. (10), art. 138 alin. (1) lit. g), art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 13 din Procedura privind desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale, aprobată ca anexă la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
  – prevederile art. 5, art. 7 şi art. 88^8 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, şi privind modificarea Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă venitul reglementat unitar de 11,63 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. al activităţii de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale preluat din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman, pentru anul 2019.Articolul 2Se aprobă venitul total unitar de 12,70 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. al activităţii de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale preluat din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman, pentru anul 2019.Articolul 3
  (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale preluat din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman.
  Categoria de clienţilei/MWh
  1. Tarife de distribuţie pentru operarea sistemului de distribuţie preluat
  B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh0,20
  B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh0,20
  B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh0,20
  B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh0,20
  (2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman, pentru care Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.(3)
  Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi TVA.
  Articolul 4Operatorul de distribuţie licenţiat duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 101/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate de distribuţie pentru operarea sistemului de distribuţie preluat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 30 mai 2018.Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Henorel Florin Soreaţă
  Bucureşti, 19 decembrie 2018.Nr. 216.-----