Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 215 din 19 decembrie 2018privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, realizat de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1102 din 27 decembrie 2018Data intrării în vigoare 01-01-2019

  Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă venitul reglementat unitar de 24,57 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru anul 2019.
  Articolul 2Se aprobă venitul total unitar de 24,82 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru anul 2019.Articolul 3(1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se încadrează în următoarele categorii de consum:
  Categoria de clienţilei/MWh
  1. Tarife de distribuţie
  B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh25,27
  B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh24,94
  B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh24,63
  B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh24,33
  B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh24,04
  (2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale la data publicării prezentului ordin.(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.
  Articolul 4Operatorul de distribuţie licenţiat duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.
  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 100/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 30 mai 2018.Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Henorel Florin Soreaţă
  Bucureşti, 19 decembrie 2018.Nr. 215.-----