Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 326 din 21 decembrie 2018pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1102 din 27 decembrie 2018Data intrării în vigoare 30-12-2018

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICOrdonanţa Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 998 din 29 octombrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 3
  În vederea negocierii drepturilor şi obligaţiilor care decurg din acorduri comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare, se constituie Comisia interdepartamentală pentru analiza şi avizarea ofertelor referitoare la nivelul şi gradul de recuperare şi de angajare, precum şi a modalităţilor de încasare a drepturilor şi de plată a obligaţiilor.Comisia interdepartamentală are în componenţa sa un preşedinte şi 7 membri, dintre care: 3 membri reprezintă Ministerul Finanţelor Publice, 3 membri, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi un membru, Ministerul Afacerilor Externe. Membrii Comisiei interdepartamentale şi preşedintele sunt nominalizaţi prin ordin al conducătorilor instituţiilor respective, iar în funcţia de preşedinte se numeşte un secretar de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, instituţie stabilită de Guvern ca administrator al acordurilor comerciale şi de plăţi.
  2. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:Anual, Comisia interdepartamentală va face o analiză pe fiecare ţară a situaţiei interne din statul respectiv, precum şi o evaluare a oportunităţii realizării demersurilor necesare în vederea reglementării şi recuperării drepturilor valutare din acea ţară.3. În tot cuprinsul ordonanţei, sintagma „Ministerul Economiei şi Comerţului“ se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat“.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  FLORIN IORDACHE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 21 decembrie 2018.Nr. 326.-----