Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.522 din 19 decembrie 2018pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Galaţi
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1103 din 27 decembrie 2018Data intrării în vigoare 27-12-2018

  Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 293.910/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă transmiterea terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Galaţi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2Predarea-primirea terenurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului ordin aparţinând acestei entităţi.Articolul 4Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra terenurilor preluate de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizaţii a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 29^3 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 19 decembrie 2018.Nr. 1.522.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale terenurilor aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare,care se transmit în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Galaţi
  Nr. crt.
  Codul de clasificare şi nr. MFP alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 668/2014Persoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDenumirea bunuluiDescrierea tehnicăAdresa imobiluluiValoarea de inventar (lei)
  19/6505159Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Condrea Sediul: satul Siliştea, comuna Umbrăreşti, judeţul Galaţi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 345 din 22.12.2007 CIF 23044669Teren SPP 17 OUAI CondreaSuprafaţa totală = 476 mpUAT Umbrăreşti, judeţul Galaţi489
  2
  9/6505013Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Lozova Sediul: satul Schela, comuna Schela, judeţul Galaţi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 346 din 31.01.2008 CIF 23288477Teren SPP 1 OUAI Lozova Plot LozovaSuprafaţa totală = 896 mpUAT Independenţa, judeţul Galaţi920
  39/6505011Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Negrea plot SPP 15 Sediul: satul Negrea, comuna Schela, judeţul Galaţi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 468 din 30.08.2011 CIF 30358710
  Teren SPP 15Suprafaţa totală = 444 mpUAT Schela judeţul Galaţi456
  49/6505009Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Schela plot SPP14 Sediul: comuna Schela (în incinta S.C. Escavbuldo - S.R.L.), judeţul Galaţi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 467 din 30.08.2011 CIF 30357391Teren SPP 14Suprafaţa totală = 1.928 mpUAT Schela, judeţul Galaţi1.979
  59/6505137Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212
  Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Tecuci Sediul: satul Siliştea, comuna Umbrăreşti, judeţul Galaţi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 77 din 28.12.2005 CIF 18694606Teren SPP 8Suprafaţa totală = 435 mpUAT Cosmeşti, judeţul Galaţi447
  9/6505139Teren SPP 9Suprafaţa totală = 381 mpUAT Cosmeşti, judeţul Galaţi391
  9/6505141Teren SPP 10Suprafaţa totală = 512 mpUAT Tecuci, judeţul Galaţi525
  9/6505143Teren SPP 11
  Suprafaţa totală = 652 mpUAT Tecuci, judeţul Galaţi669
  9/6505145Teren SPP 12Suprafaţa totală = 810 mpUAT Movileni, judeţul Galaţi832
  ----