Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 219 din 19 decembrie 2018privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1098 din 27 decembrie 2018Data intrării în vigoare 01-01-2019

  Având în vedere prevederile art. 143 alin. (1) lit. a) şi a^1), ale art. 175 alin. (2) lit. b) şi d), ale art. 178 alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. a) şi a^1) şi ale art. 179 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4)-(6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 10 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 5 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale, operatorii pieţei de gaze naturale şi operatorul de transport şi de sistem vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Henorel-Florin Soreaţă
  Bucureşti, 19 decembrie 2018.Nr. 219.ANEXĂ Deschideți METODOLOGIEpentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare,şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019