Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 20 decembrie 2018privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1092 din 21 decembrie 2018Data intrării în vigoare 21-12-2018


  Având în vedere că:– la 1 ianuarie 2019 România va prelua, pentru şase luni, responsabilitatea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene;– pregătirea şi exercitarea de către România a acestui mandat la nivel european presupun o serie de acţiuni suplimentare pentru administraţia publică, inclusiv pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
  ţinând cont că, în lipsa luării acestor măsuri normative de urgenţă, nu se vor putea efectua tipurile de acţiuni şi cheltuielile aferente, cu consecinţa imposibilităţii organizării de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a evenimentelor programate a se desfăşura în perioada premergătoare preluării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, atât în timpul celor şase luni în care România deţine Preşedinţia, cât şi după finalizarea acestei perioade,neadoptarea în regim de urgenţă a unor măsuri poate determina un blocaj în respectarea calendarului evenimentelor şi a angajamentelor asumate şi obligatorii, destinate promovării politicilor publice aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale în rândul omologilor din Comisia Europeană, din Reprezentanţele permanente ale statelor membre, precum şi în rândul experţilor din instituţiile europene, fapt ce poate afecta în mod negativ imaginea ţării,în vederea asigurării unui nivel calitativ corespunzător al standardelor necesare organizării acţiunilor protocolare în perioada premergătoare preluării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, atât pe perioada exercitării de către România a Preşedinţiei, cât şi după finalizarea mandatului, se impune adoptarea unui cadru legal privind cheltuielile care se pot efectua în acest sens.În considerarea faptului că, în lipsa acestor măsuri legislative, luate în regim de urgenţă, impuse de o situaţie extraordinară, există riscul de a nu putea organiza acţiuni la nivel înalt, prin care România să beneficieze de o bună vizibilitate pe plan extern,considerând că elementele sus-menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNICAnexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicabile în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 10 noiembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 110/2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Melania-Gabriela Ciot,
  secretar de stat
  Bucureşti, 20 decembrie 2018.Nr. 110.ANEXĂ(Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011)Tipurile de acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale şi tipurile de cheltuielicare pot fi efectuate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  Tipuri de acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
  Organizarea de evenimente destinate sectorului agroalimentar, precum seminare, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, forumuri, grupuri de lucru, dezbateri în cadrul meselor de lucru, ateliere de lucru
  Organizarea de campanii de informare şi promovare a politicilor publice specifice domeniului de competenţă pe piaţa internă, piaţa europeană şi piaţa globală
  Realizarea de studii de evaluare a rezultatelor campaniilor de informare şi promovare, sondaje de opinie
  Organizarea de campanii radiofonice şi de televiziune
  Organizarea, în funcţie de interesul manifestat, de întâlniri tematice cu participarea reprezentanţilor/membrilor asociaţiilor din domeniul agroalimentar
  Organizarea de evenimente destinate degustării şi prezentării de produse agroalimentare
  Organizarea de acţiuni cu caracter solemn şi festiv
  Realizarea de studii de piaţă în vederea identificării informaţiilor necesare pentru elaborarea de politici şi strategii în domeniul agroalimentar
  Realizarea unui portal de informaţii pentru domeniul agroalimentar
  Realizarea de producţii vizuale şi audiovizuale şi distribuirea lor
  Organizarea de evenimente de presă, inclusiv însoţite de degustări
  Organizarea şi participarea cu standuri/pavilioane la târguri, saloane şi expoziţii interne şi internaţionale
  Organizarea de manifestări educative, de voluntariat, cu caracter social sau ştiinţific, consacrate promovării produselor agroalimentare româneşti şi câştigării încrederii consumatorului
  Tipuri de cheltuieli
  Taxe de participare
  Taxe înscriere în catalogul evenimentului
  Elaborare proiect de execuţie, construire şi/sau amenajare spaţiu expoziţional, inclusiv transportul materialelor aferente
  Instalare şi demontare stand/pavilion
  Închirierea sălilor, a spaţiilor şi a standurilor/pavilioanelor, inclusiv a dotărilor necesare: TV, video, conexiune internet, videoproiector, point laser, ecran proiecţie, flipchart şi markere diverse culori, sistem sonorizare, computer, frigider, vitrină frigorifică, mobilier
  Utilităţi: apă, canalizare, energie electrică, termică, igienizare/salubrizare, servicii de curăţenie, servicii de pază şi supraveghere
  Costuri pentru organizarea de mese oficiale, recepţii, cocktailuri, dineuri oficiale, trataţii protocolare ce au loc în cadrul acţiunilor de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
  Costuri privind aprovizionarea, pregătirea, furnizarea, manipularea şi servirea de produse agroalimentare gata preparate
  Costuri de transport, inclusiv închiriere mijloace de transport, de curierat
  Costuri cu transportul mostrelor de produse şi a materialelor de informare şi promovare, inclusiv asigurarea, manipularea, depozitarea, formalităţile vamale
  Costuri privind traducerea, tipărirea, fabricarea şi expedierea de materiale publicitare: cataloage, pliante, programe, broşuri, afişe, fluturaşi, reclame tipărite, mape de prezentare, postere, schiţare calendare, bannere, etichete, cărţi de vizită, ecusoane, roll-up-uri, invitaţii
  Costuri cu obiecte promoţionale - pixuri, brichete, agende, memory stick-uri, pungi, calendare, insigne, badge-uri, panglică, mape, plachete, cadouri pentru invitaţi
  Costuri cu obiecte de artizanat, mostre produse, decoraţiuni, logistica necesară organizării evenimentelor de degustare: personal, vesela aferentă, şerveţele, consumabile pentru asigurarea protocolului, recuzită
  Costuri pentru realizarea logoului evenimentului, tipărire şi aplicare pe elementele de identificare vizuală
  Costuri cu servicii de relaţii publice, măsuri de promovare sau de publicitate care vizează produsele agroalimentare
  Costuri cu servicii de interpretariat şi echipamentul aferent
  Costuri cu achiziţia de publicaţii în format tipărit şi/sau electronic şi abonamente
  Costuri cu transportul intern, mese zilnice şi onorarii aferente lectorilor, moderatorilor, vorbitorilor în cadrul evenimentelor
  Costuri aferente întâlnirilor de lucru în vederea promovării produselor agroalimentare asociate cu mesele de lucru
  Costuri privind conceperea, dezvoltarea/adaptarea de pagini web, achiziţia, înregistrarea şi închirierea domeniului, spoturi de prezentare în mass-media
  Costuri aferente creării unei baze de date
  Cheltuieli privind campanii de informare şi promovare a produselor agroalimentare înregistrate pe scheme de calitate europene şi naţionale, inclusiv vizite la locul de producţie
  Costuri privind realizarea de studii în domeniile sale de activitate: studii de piaţă, studii de evaluare, studii de impact
  Costuri privind elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii, inclusiv traducerea acestora
  Costuri privind dezvoltarea şi/sau actualizarea de aplicaţii informatice, inclusiv licenţele necesare şi instruire
  Costuri privind elaborarea, producţia şi distribuţia materialelor publicitare şi de informare, precum şi cele cu difuzarea în mass-media
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!