Pret: 40,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în   MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 20 decembrie 2010Data intrării în vigoare 23-12-2010
    Formă consolidată valabilă la data 13-01-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 13-01-2019 până la data de 24-09-2019
    Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 255 din 14 decembrie 2010, publicate în Monitorul Oficial nr. 853 din 20 decembrie 2010, la data de 13 Ianuarie 2019 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 90 din 6 iunie 2011; LEGEA nr. 205 din 7 noiembrie 2011; LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013; LEGEA nr. 220 din 5 iulie 2013; LEGEA nr. 229 din 15 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 12 februarie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014; LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 380 din 26 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016; DECIZIA nr. 67 din 21 februarie 2017; LEGEA nr. 233 din 9 august 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 noiembrie 2018; LEGEA nr. 22 din 8 ianuarie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Notă CTCE Reproducem mai jos prevederile art. 18 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014:"Articolul 18(1) În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc în mod corespunzător prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:a) Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul mediului;b) Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în cazul prevederilor care reglementează domeniile ape, păduri şi piscicultură;c) Ministerul Economiei cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniile economie şi comerţ;d) Inspecţia Muncii cu Agenţia Naţională pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială, în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei muncii;e) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială cu Agenţia Naţională pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială, în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul sistemului naţional de asistenţă socială;f) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice cu Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi;g) Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, în cazul prevederilor care reglementează domeniul turismului;h) Departamentul pentru Energie şi, respectiv, Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie cu Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniile energetic şi resurselor energetice;i) Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism şi, respectiv, Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism cu Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţiei şi mediului de afaceri;j) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor cu Departamentul pentru Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor;k) secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor cu secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor;