Structură Act

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIA-CADRU din 12 noiembrie 2018privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019 - 2020
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 993 bis din 23 noiembrie 2018Data intrării în vigoare 23-11-2018
  Formă consolidată valabilă la data 09-01-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 09-01-2019 până la data de 22-07-2019


  Aprobată prin ORDINUL nr. 5.460 din 12 noiembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993 din 23 noiembrie 2018.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a METODOLOGIEI-CADRU din 12 noiembrie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 993 bis din 23 noiembrie 2018, la data de 09 Ianuarie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 5.460 din 12 noiembrie 2018; ORDINUL nr. 5.728 din 20 decembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta Metodologie reglementează:a) condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar;b) organizarea şi desfăşurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;c)