Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 30 din 18 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 19 ianuarie 2017Data intrării în vigoare 19-01-2017
    Formă consolidată valabilă la data 08-01-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 08-01-2019 până la data de 24-07-2019
    Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 30 din 18 ianuarie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 56 din 19 ianuarie 2017, la data de 08 Ianuarie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 213 din 5 aprilie 2017; HOTĂRÂREA nr. 268 din 27 aprilie 2017; HOTĂRÂREA nr. 850 din 29 noiembrie 2017; HOTĂRÂREA nr. 851 din 29 noiembrie 2017; HOTĂRÂREA nr. 112 din 15 martie 2018; HOTĂRÂREA nr. 231 din 18 aprilie 2018; HOTĂRÂREA nr. 450 din 21 iunie 2018; HOTĂRÂREA nr. 785 din 4 octombrie 2018; HOTĂRÂREA nr. 933 din 29 noiembrie 2018; HOTĂRÂREA nr. 1.036 din 21 decembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

    Reproducem mai jos prevederile art. II din HOTĂRÂREA nr. 450 din 21 iunie 2018 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 27 iunie 2018:Articolul IIAplicarea procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă fiecărei categorii de personal se realizează în termen de maximum 40 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.”
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3.